Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Szakdolgozati témakörök Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék

Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék szakdolgozati témajavaslata


Aktualizálva: 2021.12.15.

Dr. Majoros Pál CSc

főiskolai tanár, szaktanácsadó

E ép. II. 17. email: majoros.pal@uni-bge.hu


 • A világgazdaság aktuális kérdései, különös figyelemmel Oroszországra, Kínára és Indiára
 • Magyarország és az EU gazdasági-kereskedelmi kérdései
 • Külföldi tőke Magyarországon, magyar tőke külföldön
 • Magyarország külgazdasági kapcsolatai
 • Egyéb világgazdasági témák külön megbeszélés alapján

Dr. Antalóczy Katalin CSc

főiskolai tanár, tanszékvezető

E ép. II. 29. email: antaloczy.katalin@uni-bge.hu


 • A világkereskedelem aktuális tendenciái és jellegzetességei. Kereskedelem a globális értékláncokban
 • A magyar külgazdasági folyamatok aktuális jellemzői – külkereskedelem és tőkebefektetések, külgazdasági stratégia
 • Magyarországi vállalatok külföldi közvetlentőke-befektetései
 • Nemzetközi és hazai gyógyszeripari folyamatok. Vállalati esettanulmányok
 • Nemzetközi és hazai makrogazdasági folyamatok elemzése

Dr. Gáspár Tamás CSc

tudományos főmunkatárs

E ép. II. 19. email: gaspar.tamas@uni-bge.hu


 • Egy ország külgazdaságának- illetve valamely részének (ágazat, kereskedelem stb.) - stratégiai elemzése, mozgástér lehetőségeinek vizsgálata.
 • Magyarország valamely régiójának, kistérségének, illetve részének (ágazat, kereskedelem stb.)- stratégiai elemzése, mozgástér lehetőségeinek vizsgálata.
 • Stratégiai elemzési módszerek a regionális és külgazdaságban
 • Új módszerek a tanulásban és alkalmazhatóságuk a felsőoktatásban
 • A globális értékláncok jövőorientált, stratégiai vizsgálata, szereplőinek mozgástér lehetőségei

Dr. Tölgyessy Péterné Dr. Sass Magdolna CSc

egyetemi docens

E ép. II. 19. email: tolgyessy.peterne@uni-bge.hu


 • Magyar multinacionális vállalatok
 • Globális értékláncok, külkereskedelem és külföldi közvetlentőke-befektetések összefüggései egy adott ország példáján
 • Export- és befektetésösztönzés
 • Kifelé irányuló tőkebefektetések Magyarországról és a kelet-közép-európai régióból
 • Magyar vállalatok nemzetköziesedése
 • A koronavírus-járvány lehetséges hatása a kelet-közép-európai régió tőkeáramlására, külkereskedelmére

Ivánné Dr. Hild Márta CSc

óraadó

D ép. F. 6. email:  IvanneHild.Marta@uni-bge.hu


 • Keynes, keynesianizmus a jelenkori gazdasági válságok tükrében
 • Az amerikai institucionalizmus és a mai intézményi közgazdaságtan 
 • A magyar közgazdasági gondolkodás kiemelkedő alakjai - Kautz Gyula, Heller Farkas és Navratil Ákos
 • Klasszikus és modern pénzelméleti és monetáris politikai viták
 • Magyar közgazdászok a nagyvilágban - Káldor Miklós, Balogh Tamás és Scitovsky Tibor

Dr. Engelberth István PhD

egyetemi docens

(PSZK, B épület I. 105.) email: engelberth.istvan@uni-bge.hu


 • Demográfiai kihívások a XXI. században
 • Afrika változó szerepe a világgazdaságban
 • Társadalmi és gazdasági aktivitás területi különbségei

Lisányi Endréné Dr. Beke Judit PhD

egyetemi docens

D ép. II. 25. email: Lisanyi.Endrene@uni-bge.hu


 • Élelmezéspolitika (termelés, elosztás, felhasználás)
 • Az Európai Unió közös agrárpolitikájának intézményrendszere, a közvetlen támogatások helyzete Magyarországon 2014 után
 • Fenntartható fejlődés. A fenntarthatóság mérhetősége, mutatói, a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése, gazdasági feltételei. A fenntarthatóság magyarországi/helyi lehetőségei
 • Fenntartható és felelős élelmiszertermelés és fogyasztás. 
 • A Rövid ellátási láncok (REL) szerepe a vidékfejlesztésben.

Prof. Dr. Fábián Attila PhD

egyetemi tanár

E ép. II. 17. email: fabian.attila@uni-bge.hu


 • A területi tőke szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben
 • Kulturális tőke szerkezete és szerepe a településfejlődésben
 • Határmenti régiók együttműködési és együttfejlődési lehetőségei 
 • Városok és városi agglomerációk - együttműködő terek
 • Gazdaságfejlődési pályák a V4 országokban
 • CENTROPE (osztrák-cseh-szlovák-magyar) együttműködés a Bécsi-medencében - Közép-európai gazdasági centrum
 • A vállalatok telephelyválasztási aspektusai
 • Az egészségügyi ellátás térbeli kooperációs lehetőségei
 • Kórházgazdálkodás
 • Területi egyenlőtlenségek - területi fejlődési pályák
 • A felsőoktatási intézmények helye és szerepe a helyi gazdaságfejlesztésekben
 • Turisztikai fejlesztések és települési konfliktusok

Dr. Galbács Péter PhD

egyetemi docens

D ép. II. 8. email: Galbacs.Peter@uni-bge.hu


 • A modern cikluselméletek módszertana
 • A fiskális politika modern elméletei
 • A monetáris politika modern elméletei
 • A chicagói közgazdaságtan elmélet- és módszertantörténete
 • A Milton Friedman és Robert E. Lucas közti átmenet elméleti és módszertani elemzése

Dr. Czelleng Ádám PhD

óraadó

email: czelleng.adam@uni-bge.hu


 • Regulation of banks and financial markets / Bankok és pénzügyi piacok szabályozási kérdései
 • Economic policy challenges ahead / A gazdaságpolitika jövőbeni kihívásai
 • Challenges ahead for the global economy / A világgazdaság jövőbeni kihívásai
 • Financial innovations / Pénzügyi innovációk
 • Financialization / Financializáció
 • Macroeconomic modelling and simulation / Makrogazdasági modellezés és szimuláció


Szabó Gyula

óraadó

E ép. II. 19. email: szabo.gyula@uni-bge.hu


 • Az észak-európai térség politikai és gazdasági sajátosságai. A skandináv jóléti állam politikai gazdaságtana.
 • Az európai országok társadalom- és gazdaságpolitikájának története a XIX. század derekától napjainkig.
 • A globalizáció és a világgazdaság aktuális folyamatainak vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben.
 • Az európai kapitalizmus modellek napjainkban, fejlődésük története

Vereckei László

óraadó

D ép. II. 8. email: Vereckei.Laszlo@uni-bge.hu


 • Magyarország és a többi V4 ország gazdasági helyzetének összehasonlítása.

Bartáné dr. Muharay Irén

óraadó

email: BartaneMuharay.Iren@uni-bge.hu


 • Fenntartható fejlődés

Dr. habil. Vásáry Viktória PhD

egyetemi docens

D ép. II. 4. email: Vasary.Viktoria@uni-bge.hu


 • Fenntartható és versenyképes vidéki gazdaság 
 • A vidéki gazdaság klímaváltozásban betöltött szerepének vizsgálata közgazdasági megközelítésben
 • Az európai integráció bővülése, mélyülése és a gazdasági növekedés
 • Magyarország mezőgazdasága és feldolgozóipara a globális értékláncok világában és a hozzáadott érték-alapú kereskedelemben
 • Krízis és gazdasági növekedés az Európai Unióban
 • A COVID-19 hatása az élelmiszeriparra 
 • A bio-alapú gazdaság jelentősége Európában 
 • Körkörös gazdaság az élelmiszeriparban