Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Szakdolgozati témakörök Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

A Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék szakdolgozati témajavaslata

(A megadott témákon kívül mód van a konzulens tanárral történt egyeztetést követően egyéb téma választásra is.)


Aktualizálva: 2021.10.27.

Dr. Ferkelt Balázs tanszékvezető egyetemi docens
(angol, francia, német és spanyol nyelven is)

ferkelt.balazs@uni-bge.hu


 1. Ausztria külgazdasági teljesítményének és külgazdasági intézményrendszerének elemzése.
 2. Csehország külgazdasági teljesítményének és külgazdasági intézményrendszerének elemzése.
 3. Szlovákia külgazdasági teljesítményének és külgazdasági intézményrendszerének elemzése.
 4. Lengyelország külgazdasági teljesítményének és külgazdasági intézményrendszerének elemzése.
 5. Új-Zéland monetáris politikája.
 6. Litvánia/Lettország gazdasági felzárkózásának elemzése.
 7. Az euró bevezetése Bulgáriában/Romániában.
 8. A pandémia (COVID) gazdasági-társadalmi hatásai egy (Magyarországon kívüli) kiválasztott európai uniós tagországban.
 9. Egy német tartomány (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt), komplex társadalmi-gazdasági elemzése és Magyarországgal fenntartott kapcsolatrendszere.
 10. Európai uniós támogatások felhasználása egy kiválasztott európai uniós tagországban.
 11. Egy hazai, vagy külföldi település fejlesztési lehetőségeinek, marketingeszközeinek elemzése.

Dr. Sáringer János intézetvezető egyetemi docens
saringer.janos@uni-bge.hu

 1. Nemzetközi szervezetek kialakulása és működésük.
 2. Rangkérdések a diplomáciai protokollban.
 3. 1990 utáni európai országok politikai és diplomáciai kapcsolatai.
 4. A Visegrádi Négyek együttműködése.
 5. Közép-Európa az EU-ban és a világban.
 6. Nemzetközi szervezetek a világban.

Bodnár László óraadó oktató
bodnar.laszlo@uni-bge.hu

 1. A protokoll szerepe és szükségessége a diplomáciában és a nemzetközi kapcsolatokban.
 2. A hivatalos megjelenés fontossága és annak gyakorlati megnyilvánulási formái.
 3. A különböző protokolláris események, rendezvények szervezése és ezek sajátosságai.
 4. Magas szintű külföldi delegációk magyarországi, illetve magas szintű magyar delegációk külföldi programjának szervezése.
 5. A protokolláris vendéglátás formái, ezek bemutatása gyakorlati példákon keresztül.
 6. A viselkedéstechnikai elemek változatai különféle kultúrákban és országcsoportoknál.
 7. A hallgatók által javasolt egyéb protokolláris, illetve rendezvényszervezési témák egyedi elbírálás alapján.

Dr. Buday-Sántha Andrea főiskolai docens
buday-santha.andrea@uni-bge.hu

 1. Szervezeti kommunikáció és etika
 2. A kommunikáció és az internet jogi, etikai vetületei
 3. A kommunikációs visszaélések jogi és etikai kérdései
 4. A kommunikáció és média jogi vonatkozásai
 5. A kommunikációs jog hazai és nemzetközi szabályozása
 6. A kommunikáció sajátosságai az információs társadalomban
 7. Az emberi jogok és a kommunikáció szerepe a nemzetközi és a magyar alkotmányos rendszerben
 8. Az emberi jogok helyzete a nemzetközi térben
 9. A nemzetközi jog aktuális kérdései és irányai
 10. Az információbiztonság, adatvédelem aktuális kérdési a szervezeti kommunikációban
 11. A mesterséges intelligencia, a robotika, és kibernetika fejlődésének hatásai


Dr. Domonkos Endre tudományos főmunkatárs
(angol, német és spanyol nyelven is)

domonkos.endre@uni-bge.hu

 1. Spanyolország a kohéziós támogatások tükrében, különös tekintettel a 2014-2020 közötti költségvetési időszakra.
 2. Spanyolország Európa-politikája és álláspontja a 2021-2027 közötti költségvetési kerettervvel kapcsolatosan.
 3. A spanyol pártrendszer átalakulása a 2015. évi országgyűlési választásokat követő időszakban.
 4. Portugália geopolitikája a XX. század második felében és a XXI. század elején.
 5. Az EU és Latin-Amerika kapcsolatrendszere az ezredfordulót követő időszakban.
 6. Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború közötti időszakban. Egy közép- és kelet-európai ország gazdasági fejlődésének vizsgálata az 1918-1939 közötti időszakban.
 7. Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete az 1945 és 1989 közötti időszakban. Egy közép- és kelet-európai ország gazdasági fejlődésének vizsgálata az 1945-1989 közötti periódusban.
 8. Magyarország gazdaságpolitikája a rendszerváltozástól napjainkig.
 9. A Brexit folyamat hatása Kelet-Közép-Európa államaira. 

Dr. Gyene Pál főiskolai docens
(angol nyelven is)

gyene.palistvan@uni-bge.hu

 1. A demokrácia és a jogállamiság mérése, a demokratizálódás perspektívái egy tetszőlegesen választott régióban, országcsoportban (szubszaharai Afrika, Latin-Amerika, Közel-Kelet stb.) vagy országban esettanulmány jelleggel.
 2. Regionális integrációk és szeparatista konfliktusok a poszt-szovjet térségben (lehetséges esettanulmányok: Eurázsiai Unió, Krím félsziget, Transznyisztria stb.).
 3. A Közel-Kelet az arab tavasz után, a politikai iszlám és dzsihadista terrorizmus a Közel-Keleten, (választott esettanulmány jelleggel: Egyiptom, Tunézia, Líbia, stb.)
 4. Bukott államok, államkudarc esettanulmányok (Afganisztán, Szomália, Irak, Szíria stb.)
 5. A Covid pandémia és annak kezelése nyugati demokráciákban ill. keleti autokráciákban (lehetséges esettanulmányok Kína, USA, Németország, Svédország stb.)
 6. A migrációs válság és bevándorlás ellenes populizmus Nyugat- és Közép-Európában.
 7. Nyersanyagkincsek és hatalomgyakorlás. A „járadékgazdaság” jelensége. Szénhidrogén-exportőr államok kül- és belpolitikája esettanulmány jelleggel (Öböl-államok, poszt-szovjet Közép-Ázsia, Venezuela, Nigéria stb.).
 8. Az illegális drogkereskedelem transznacionális hálózatai. A drogkartellek politikai befolyása (lehetséges esettanulmányok Mexikó, Kolumbia stb.).
 9. Az ún. közösségi média hatása a politikai kampányokra és a politikai polarizációra.
 10. Politikai kommunikáció és politikai marketing. Egy tetszőlegesen választott politikai párt kampánystratégiájának elemzése. Pártok és szavazóbázisuk szociológiai összetétele.

Dr. Marinovich Endre professor emeritus
(német nyelven is)

marinovich.endre@uni-bge.hu

 1. Az uniós tagság eddigi tapasztalatai az „újonnan” csatlakozott kelet- és közép-európai országokban.
 2. A reálkonvergencia összehasonlítása az „újonnan” csatlakozott kelet- és közép-európai országokban.
 3. A tulajdonviszonyok változásának (privatizáció) összehasonlító elemzése Kelet- és Közép-Európa (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Magyarország) országaiban.
 4. Hasonlóságok és különbségek a felsorolt országok nemzetgazdasági erőforrásaiban (természeti erőforrások, tőkejavak, humán tőke).
 5. A kelet- és közép-európai térséghez tartozó országok külgazdasági liberalizációjának és intézményrendszerének, valamint külkereskedelmének összehasonlítása.
 6. A Nyugat-Balkán országainak gazdasági fejlődése az elmúlt 10-15 évben.
 7. A Phillips-görbe érvényesülése és annak tagadása Kelet- és Közép-Európa országaiban.
 8. A rendszerváltoztató országok fejlődési pályájának elemzése.
 9. A piacgazdaság által megkívánt strukturális átalakítások a kelet- és közép-európai országok átalakulási folyamataiban.
 10. A nemzetközi pénzügyi válság hatása Kelet- és Közép-Európa országaira.
 11. A gazdasági világválságból történő kilábalás különféle módszerei Kelet- és Közép-Európában.
 12.  A V-4 országcsoport jelene és jövője.
 13. A Baltikum országainak különleges gazdasági teljesítménye a 2010-es esztendőkben.

Dr. Marosán Bence adjunktus
(angol nyelven is)

marosan.bencepeter@uni-bge.hu

 1. A vallás, mint társadalmi jelenség és társadalmi gyakorlat
  Javasolt irodalom:
  Eliade, Mircea (2009): A szent és a profán, Budapest: Európa Könyvkiadó
  Wright, Robert (2010): Isten evolúciója, Budapest, HVG könyvek
 2. Fenntarthatóság, környezeti etika és környezetvédelem. Ökológiai problémák és társadalmi hatásaik a 21. században
  Javasolt irodalom:
  Homer-Dixon, Thomas F. (2004): Környezet, szűkösség, erőszak, Budapest, Typotex Könyvkiadó
  Leggett, Jeremy (2008): A fele már elfogyott. Olaj, gáz, forró levegő. A globális energiaválság. Budapest, Typotex Könyvkiadó
  Kovács Róbert (2019): Klímaváltozás. Budapest, Typotex Könyvkiadó
  Meadows, Donella, Randers, Jørgen és Meadows, Dennis (2005): A növekedés határai. Budapest: Kossuth Könyvkiadó
  McNeill, J.R. (2011): Valami új a nap alatt. A huszadik század környezettörténete. Budapest, Ursus Libris
  Wackernagel, Mathis és Rees, William E. (2006): Ökológiai lábnyomunk - Hogyan mérsékeljük az ember hatását a Földön?, Budapest, Föld Napja Alapítvány
 3. Elbeszélési típusok a filmben és más művészetekben
  Javasolt irodalom:
  Bíró Yvette (2003): A hetedik művészet, Budapest, Osiris könyvkiadó, és a szerző további művei
  Kovács András Bálint (2002): A film szerint a világ, Budapest, Palatinus könyvkiadó
 4. Az intézmények szerepe a demokrácia evolúciójában
  Javasolt irodalom:
  Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? Budapest: HVG könyvek, 2018
  Francis Fukuyama: A politikai rend eredete, Budapest: Akadémiai kiadó, 2012
 5. A nemzeti és kulturális identitás formálódása
  Javasolt irodalom:
  Patrick Geary: A nemzetek mítosza, Budapest: Atlantisz kiadó, 2014
  Jan Assmann: A kulturális emlékezet, Budapest: Atlantisz kiadó, 2013

Dr. Nagy Milada főiskolai docens
nagy.milada@uni-bge.hu

 1. Az Európai Unió fejlesztési politikája
 2. Az Euro-mediterrán Partnerség működésének bemutatása (esettanulmányon keresztül)
 3. Biztonsági kihívások a 21. században
 4. A NATO és a nemzetközi szervezetek szerepvállalásának elemzése a válságkezelésekben
 5. Kiberbiztonság
 6.  A Közel-Kelet aktuális kérdései

Dr. Nyusztay László professor emeritus
(angol nyelven is)

nyusztay.laszlo@uni-bge.hu

 1. A diplomácia fejlődése és szakosodása az elmúlt évtizedekben. Hagyományos és új diplomáciai szakágak kérdései. A szereplők körének kibővülése, a napirend változásai, az eszköztár megújulása és ezek hatásai a nemzetközi érintkezésben.
 2. A multilaterális diplomácia kérdései. Nemzetközi intézmények, szervezetek fejlődése és reform-törekvései az elmúlt negyedszázadban.
 3. Az euro-atlanti integráció gazdaságon kívüli aspektusai, kül- és biztoságpolitikai együttműködés Európában. Az euro-atlanti biztonságpolitikai architektúra EU-n kívüli intézményei (NATO, EBESZ, Európa Tanács), szub-regionális csoportosulások.
 4. A politikai–gazdasági átmenet nemzetközi összefüggései a közép-, és kelet-európai országokban. A „visegrádi országok” nemzetközi politikai szerepvállalási lehetőségei és tapasztalatai: a Visegrádi Négyek (V4), mint szub-regionális csoport tevékenységének kérdései.
 5. Az olasz külpolitika fejlődése a poszt-bipoláris világrendben.
 6. A fejlődő országok két regionális közép-hatalma, az Egyiptomi Arab Köztársaság és India külpolitikájának fejlődése az új évezred elején.

Dr. Szilágyi Judit adjunktus
(angol nyelven is)

szilagyi.judit@uni-bge.hu

 1. Válságkezelés és hatásai, reformkísérletek az Európai Unióban
 2. Az EU kül- és biztonságpolitikája, az EU világpolitikai szerepe az aktuális konfliktusok tükrében.
 3. Az EU belső kihívásai és fejlődési tendenciái, az adott konfliktusban a főbb álláspontok és érdekek elemzése.
 4. Az USA gazdasága, világgazdasági súlyponteltolódások.
 5. Az Egyesült Államok külpolitikája, valamely aktuális külpolitikai gócpont elemzése.
 6. Az USA és Kína gazdasági és politikai kapcsolatai, konfliktusai.
 7. Kína növekvő gazdasági és politikai térnyerése, különös tekintettel a Kínai Selyemút egyes elemeire és hatásaira.
 8. Gazdaságpolitikai modellek, a neoliberális modell és kihívásai, a fejlesztő állam.