HU - Magyar
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Szakdolgozati témakörök Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék

Az alábbi témakörök és témák tetszés szerint variálhatók és módosíthatók az adott tárgykörben, illetve a szakdolgozó is javasolhat témát. A módosításokkal és javaslatokkal kapcsolatban kérjük, keresse a témavezetőket.

Aktualizálva 2021.10.27.

 • Meggyőzési technikák az angol nyelvű üzleti beszédben (Dr. Kónyi Judit)
 • Az angol nyelvű Ted-előadások jellemzői (Dr. Kónyi Judit)
 • Kommunikáció kultúrák között (Magyarország vs. német nyelvű országok) (Dr. Bodolay László)
 • A "fal a fejekben". A német-német kommunikáció problémái (Dr. Bodolay László) A politikai kommunikáció hasonlóságai és különbségei német-magyar viszonylatban (Dr. Bodolay László)
 • Az osztrák/német kultúra az EU-ban és Svájcban (Dr. Bodolay László)
 • Az olasz-magyar kultúraközi kommunikáció buktatói (Dr. Válóczi Marianna)
 • Etikett és protokoll orosz – magyar vonatkozásban (Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • A távol-keleti nem verbális kommunikáció közös és eltérő vonásai (Dr. Sato Noriko)
 • Magyarságkép a távol-keleti országokban (tankönyvek, lexikonok, útikönyvek, napi sajtó stb. elemzése és interjúkészítés alapján) (Dr. Sato Noriko, Dr. Székács Anna)
 • Az etikett és protokoll legfontosabb szabályai a Távol-Keleten (Dr. Székács Anna)
 • Portugál-magyar kultúraközi kommunikáció (Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna)
 • Üzleti kommunikáció a médiatársadalomban (Dr. Kiss Katalin)
 • Válságkommunikáció: a válság típusai a modern globális környezetben (Dr. Kiss Katalin)
 • A magyarországi svábság kulturális és gazdasági jellemzői (Dr. Bodolay László)
 • Az angol nyelvű országok jövőbeni kilátásai – gazdasági realitások, kulturális tényezők (Dr. Huszár Erika)
 • Fékek és ellensúlyok – a demokrácia intézményrendszerének változásai az angol nyelvű országokban és Magyarországon (Dr. Huszár Erika, Tömöry Anna)
 • Az olasz termékek megjelenése a világban: kultúra- kreativitás - ipar (Dr. Válóczi Marianna)
 • A gazdasági jellemzők regionális különbségei Olaszországban (Dr. Bocz Zsuzsanna)
 • A budapesti Olasz Kultúrintézet kulturális diplomáciai szerepe (Dr. Bocz Zsuzsanna)
 • Elöregedés hatása a japán gazdaságra (Dr. Székács Anna)
 • A koronavírus járvány hatása a japán gazdaságra és társadalomra (Dr. Székács Anna)
 • Amerikai cégek marketingtevékenysége az EU-ban és Magyarországon (Dr. Polcz Károly)
 • Online marketing (egy konkrét cég/kampány tükrében) (Dr. Polcz Károly)
 • Francia és magyar reklámok összehasonlítása (Dr. Szigetváry Nóra)
 • Magyar-orosz vegyes vállalat alapításának és működésének aspektusai egy konkrét példán (Dr. Viczai Péter, Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • Orosz és/vagy magyar vállalkozások Magyarországon, Oroszországban (Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • A távol-keleti és az európai menedzsment összehasonlító elemzése (Dr. Székács Anna)
 • Olasz vállalatok sikere Magyarországon (Dr. Válóczi Marianna)
 • A távol-keleti (kínai, japán vagy koreai) menedzsment működésének tapasztalatai hazánkban (Dr. Székács Anna)
 • The marketization of higher education (Hajeer Ahmad)
 • Spanyol vállalatok Magyarországon (Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna) Portugál vállalatok Magyarországon (Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna)
 • Az EU, az angol nyelvű országok és Magyarország viszonyrendszere (Tömöry Anna)
 • A nemzetközi kapcsolatok politikai, gazdasági, diplomáciai aspektusai (Tömöry Anna)
 • Magyarország külgazdasági kapcsolatai a FÁK-országokkal (Dr. Viczai Péter)
 • Magyarország külgazdasági kapcsolatai Oroszországgal (Dr. Viczai Péter)
 • A V4-ek kapcsolatai Oroszországgal (Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • EU-orosz kapcsolatok (Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • EU-tagország és Oroszország kapcsolatai (Dr. Viczai Péter)
 • Oroszország nemzetközi kapcsolatai (Dr. Viczai Péter, Dr. Hamsovszki Szvetlana).
 • Oroszország mint WTO-tag (Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • A posztszovjet országok / FÁK országai és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok (pl. kazah-magyar kapcsolatok) (Dr. Viczai Péter, Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • Konfliktusforrások és ezek kezelése a távol-keleti országok politikai, gazdasági és kulturális kapcsolataiban (Dr. Székács Anna)
 • A vezetői szerep sajátosságai a Magyarországon tevékenykedő multinacionális vállalatoknál. (Koltányiné Vadász Viktória)
 • A munkaadók elvárásai a munkavállalókkal szemben a Magyarországon tevékenykedő multinacionális vállalatoknál. (Koltányiné Vadász Viktória)
 • A tréningek szerepe a Magyarországon tevékenykedő multinacionális vállalatoknál (Koltányiné Vadász Viktória)
 • Egy kultúrintézet története: a budapesti Cervantes Intézet (Lakatos-Báldy Zsuzsanna)
 • A pitch (villámprezentáció) műfaji sajátosságai angol nyelven (Dr. Polcz Károly)
 • A szakszövegek műfajai és nyelvi-kulturális meghatározottsága – a nyelvi közvetítés kihívásai (Tömöry Anna)
 • Az audiovizuális fordítás (magyar-angol) jelentősége az üzleti világban (Malaczkov Szilvia)
 • Menedzserek önképzési szokásainak vizsgálata a szakmai idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének területén (Dr. Kétyi András)
 • Az idegen nyelvek használata az EU-ban (Hukné Dr. Kiss Szilvia)
 • Kulturális reáliák fordítási nehézségei az üzleti szövegekben (Lakatos-Báldy Zsuzsanna)
 • Menedzserek szakmai idegen nyelvi kompetencia-szükségletének vizsgálata (Kósik Ferenc)
 • A szakmai idegen nyelvi kompetencia önálló fejlesztésének gyakorlata a munka világában (Kósik Ferenc)
 • Menedzserek projektkommunikációs kompetenciájának fejlesztése vállalati környezetben (Kósik Ferenc)
 • Magyarország és a német nyelvű országok parlamenti rendszerének összehasonlítása (Dr. Bodolay László)
 • Magyarország imázsa a német nyelvű országokban, német nyelvű országok imázsa Magyarországon (Dr. Bodolay László)
 • A német nyelvű sajtó Magyarországon (Koltányiné Vadász Viktória)
 • Németnyelvű kisebbség Magyarországon (Hukné Dr. Kiss Szilvia)
 • Demográfiai kihívások és gazdasági lehetőségek Oroszországban (Dr. Viczai Péter, Dr. Hamsovszki Szvetlana)
 • A nők társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális szerepe Japánban (Dr. Sato Noriko, Dr. Székács Anna)
 • Olaszország imázsa a világ különféle régióiban (Dr. Válóczi Marianna)
 • A japán társadalom értékrendje, annak változásai, különbségek és hasonlóságok a nyugati társadalmakhoz képest (Dr. Sato Noriko, Dr. Székács Anna)
 • Vállalati kommunikáció egy adott cég gyakorlatában (Szabó Zsuzsanna)
 • A terminológiai standardizáció problémái és kihívásai az üzleti szaknyelvben angol-magyar kontrasztban (Tömöry Anna, Dr. Polcz Károly)
 • Az online marketing terminológiája angol-magyar kontrasztban (Dr. Polcz Károly)
 • A start-up cégek terminológiája angol-magyar kontrasztban (Dr. Polcz Károly)
 • A start-up cégek terminológiája francia-magyar kontrasztban (Dr. Szigetváry Nóra)