Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Támogató szervezet

A rektor közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek


A rektor az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője.

A Rektori Hivatal szervezési, koordinációs, igazgatási és adminisztratív, valamint a Rektori Tanács és a Szenátus üléseivel kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egység. 

Szervezeti egység saját oldala

A Márka Iroda feladata az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, a BGE központi marketing és PR eszközök koordinációja, valamint a kari és egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása.

Szervezeti egység saját oldala

A stratégiai rektorhelyettes közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek


A stratégiai rektorhelyettes felelős az egyetem stratégiájának megvalósításáért. Fő feladatai az ehhez kapcsolódó feladatok koordinálása és nyomon követése, a stratégiai jellegű kapcsolatok irányítása (üzleti partnerségek, alumni), az egyetem vállalkozásfejlesztési tevékenységének, valamint a harmadik missziós feladatokhoz (fenntarthatósági, esélyegyenlőségi és sport) kötődő szakmai tevékenység irányítása.

Szervezeti egység saját oldala (hamarosan)

A Budapest LAB – Vállalkozásfejlesztési Iroda tudásmegosztással segíti a vállalkozói kultúra terjedését, erősíti a hazai kis- és középvállalkozásokat. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai célját támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés ismert kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává („think tank”) fejlődjön.

A Budapest LAB hasznos információkkal, kutatásokkal és képzéssel segíti a vállalkozói kultúra terjedését és a hazai kis- és középvállalatok sikerességét. 

Bekapcsolódik nemzetközi kutatási projektekbe, valamint alkalmazott kutatásokat végez, hogy a hazai vállalkozói szféra számára valóban fontos kérdésekre szülessenek válaszok. Az eredményeket pedig közérthetően teszi közzé, hogy mindennapi tudássá válhassanak.

Elindította a Családi Vállalkozás Kutatási Programot, amely Magyarországon elsőként vizsgálja e vállalkozói kör sajátosságait. A családi vállalkozások mellett kutatási témái között kiemelt figyelmet szentel a startupok, a szabadúszók, valamint a vállalkozás mentorálás területének.

Online magazinja, kiadványai és rendezvényei segítségével érdekes és fogyasztható módon, széles körben osztja meg a felhalmozott, a vállalkozói léthez kapcsolódó tudást.

Inspirációt nyújt a vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak, valamint képzéseket fejleszt a sikeres vállalkozáshoz szükséges témákban.

Szervezeti egység saját oldala

Az Üzleti Partnerség, Alumni Kapcsolatok Iroda feladata a BGE stratégiai céljainak támogatása, együttműködve az egyetem különböző szervezeti egységeivel és külső szereplőkkel. 

Mint üzleti partnerségekért felelős iroda, felmérjük és bemutatjuk partnereink számára a BGE-n elérhető értékeket és szolgáltatásokat, együttműködéseket kezdeményezünk, végigvezetjük a szerződéskötések folyamatát, valamint aktívan részt veszünk a megvalósítási folyamatban is. 

Alumni kapcsolatok irodaként a volt hallgatók közösségének fejlesztése a célunk, és azoknak a lehetőségeknek a biztosítása, melyeken keresztül a volt hallgatók bekapcsolódhatnak az egyetem oktatási, kutatási és közösségi életébe.

Szervezeti egység saját oldala

A Budapesti Gazdasági Egyetem Sport irodája 2021. augusztus 1-jén kezdte meg működését, folytatva a korábbi Testnevelési és Sportközpont által megkezdett munkálatokat. Az Iroda, a testnevelés órák mellett, nagy hangsúlyt fektet a tanórákon kívüli mozgásos, egészséggel kapcsolatos, valamint a versenyszintű tevékenységekre is, mellyel nem csak a hallgatóknak biztosítunk egyre több lehetőséget, hanem a dolgozóknak is. 

Szervezeti egység saját oldala

Az oktatási rektorhelyettes közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek


Az oktatási rektorhelyettes felelős a minőségi képzés-oktatás színvonalának biztosításáért. Fő feladatai a minőségügyi és akkreditációs tevékenység irányítása, az oktatási tevékenység teljes körű szakmai koordinációja, az intézetek szakmai felügyelete, az oktatási tevékenység szervezése, és az adminisztratív teendők irányítása.

A tudományos és nemzetközi rektorhelyettes közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek


A tudományos és nemzetközi rektorhelyettes felelős a kutatási tevékenység felügyeletéért és a nemzetközi kapcsolatok erősítéséért. Fő feladatai a kutatási tevékenység koordinációja, a Doktori Iskola és a kiválósági központok felügyelete, a nemzetközi kapcsolatok felügyelete és erősítése, valamint a könyvtárak működésének szakmai irányítása.

A BGE könyvtári hálózata az egyetem egyik legnagyobb szolgáltató egysége. Tevékenységükkel támogatják az egyetemi közösség minden tagját, mely igény szerint lehet az elmélyült egyéni tanulás tere éppúgy, mint a közösség találkozó helye. A BGE könyvtári hálózata 2000-ben jött létre, jelenlegi tagjai az egyetem három kari könyvtára és az Idegenforgalmi Szakkönyvtár.

Szervezeti egység saját oldala

Ellátja a doktori képzések szervezését, illetve saját igazgatási és ügyviteli feladatait. Tevékenysége során az Egyetem valamennyi karával, oktatási szervezeti egységével és vezetőjével együttműködik, különösen a doktori képzés szervezésével megbízott személyekkel. Vezetőjét az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban: EDT) választja meg és menti fel, és ennek alapján a rektor bízza meg, illetve vonja vissza a vezetői megbízását, továbbá gyakorolja a vezető és a dolgozók felett a munkáltatói jogokat.

Szervezeti egység saját oldala

Gazdasági Igazgatóság


A Gazdasági Igazgatóság az Egyetem gazdálkodási tevékenységét koordináló, irányító, szervező, végrehajtó, ellenőrző támogató szakmai szervezete, amely a rektornak közvetlenül alárendelten, a gazdasági igazgató vezetésével működik.

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységek:

HR Igazgatóság


A HR Igazgatóság az Egyetem humán tevékenységét koordináló, irányító, szervező, végrehajtó, ellenőrző támogató szakmai szervezete, amely a rektornak közvetlenül alárendelten, a HR igazgató vezetésével működik

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységek:

A Stratégiai HR és Szervezetfejlesztés Iroda ellátja az Egyetem HR stratégiai és szervezetfejlesztési feladatait, mely többek között magában foglalja az Egyetem humánpolitikai stratégiájának kialakítását és megvalósítását, a teljesítményértékelési rendszer fejlesztését, a munkakör-értékelési és kompenzációs rendszer menedzselését és az Egyetem munkavállalóinak képzés-fejlesztési koncepciójának tervezését és végrehajtását.

Szervezeti egység saját oldala

A HR Adminisztráció Iroda ellátja az Egyetem HR adminisztrációs feladatait, mely többek között magában foglalja a vezetők támogatását emberi erőforrás gazdálkodási kérdésekben, az álláshelyek nyilvántartását és a kapcsolódó toborzási-kiválasztási tevékenységek koordinálását, a pályáztatások ügyintézést, illetve minden egyéb adminisztrációs feladatot, amely a munkavállalók jogviszonyának létesítésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos. A HR Adminisztrációs Iroda munkatársai intézik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok kapcsán felmerülő teendőket, a szabadságkeretek kezelését és a cafeteria nyilatkoztatást is.

Szervezeti egység saját oldala

A Bérszámfejtés Iroda alapvető feladata az Egyetem munkavállalóival kapcsolatos bérszámfejtési, TB ügyintézési feladatok ellátása. Az Iroda munkatársai rögzítik a számfejtési adatokat, be- és kijelentik a jogviszonyokat, kiadják a vonatkozó igazolásokat, valamit gondoskodnak a felmerülő adatszolgáltatások teljesítéséről is. TB kifizetőhelyi feladatok ellátása kapcsán intézik a nyugdíjazással összefüggő teendőket, illetve gyermek születése estén a CSED-del, GYED-del kapcsolatos feladatokat.

Szervezeti egység saját oldala

IT Igazgatóság


Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységek: