Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
2021. október 6.
Minden eddiginél több forráshoz juthat a BGE a finanszírozási szerződés aláírásával
2021. október 6-án az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Guller Zoltán aláírta a BGE-re vonatkozó, öt évre szóló finanszírozási megállapodást.


Ennek értelmében – az egyetem részére meghatározott teljesítménycélok teljesítése esetén – az eddigieknél átlagosan 2,7-szer nagyobb állami támogatásban részesülhet az egyetem, amely 2022-től évente 16-17 milliárd Ft közötti működési és fejlesztési forrást jelent a képzési és kutatási fejlesztések megvalósításához, stratégiai célok eléréséhez.

A felsőoktatás dinamikus fejlődését célzó, új alapokra helyezett finanszírozás teljesítményalapú, vagyis célértékek és a hozzájuk kapcsolt mutatók teljesítése mentén alakul egyetemünk éves pénzügyi támogatása. Ezáltal az egyetem vezetésének, oktatóinak, kutatóinak és munkavállalóinak együttes célja és érdeke, hogy a jövőben minél sikeresebben, egyre magasabb színvonalon működjünk hazai és nemzetközi tekintetben is.

Alapvető célunk változatlan: hallgatóink minél színvonalasabb képzése mellett kiemelt figyelmet fordítani az oktatási tevékenységünk, a képzési tartalmaink és a hallgatói szolgáltatásaink folyamatos minőségi és mennyiségi fejlesztésére. 

Ennek eléréshez tudatos fejlesztéseket kell végrehajtanunk a képzéseink és az oktatást érintő hallgatói szolgáltatásaink területén, úgy, hogy hallgatóink számára a jövőben egy Közép-Európában is kiemelkedő tudásközpontot építsünk, miközben oktatóink, kutatóink tudományos teljesítménye is fokozódjon.


Melyek a BGE-vel kötött szerződés legfontosabb teljesítménycéljai? 


Oktatási, képzési indikátorok: többek között a vállalt hallgatói létszámra, a diploma megszerzésének időtartamára, a kreditek megszerzésére, a lemorzsolódási arány csökkentésére, a végzettség szerinti szakmában történő elhelyezkedésre vonatkoznak.

Tudományos teljesítmény indikátorok: a hazai és nemzetközi publikációk számára, a K+F+I pályázati bevételek és vállalati megbízásokból, valamint szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek nagyságára vonatkoznak.

Kiemelt felsőoktatási ágazati célhoz kapcsolódó indikátorok: ide tartoznak a nemzetköziesedés (a külföldi hallgatók létszámára vonatkozó célszámok), a tehetséggondozás és az egyetemi sport fejlesztése, valamint kiemelt helyet kap a célok között a társadalmi felzárkóztatás.

Mindezen célok eléréséhez kulcsfontosságú az egyetem minden dolgozójának munkája és elkötelezettsége, így a teljesítménycélok teljesülése esetén a megnövekedett támogatási összeg egy részét a kollégák munkakörülményeinek és javadalmazási helyzetének javítására fogjuk felhasználni.

Ebben fontos mérföldkő, hogy – mint minden most modellt váltó egyetem – a BGE is megkapta a 15 százalékos bérfejlesztés finanszírozási forrását, így a 15 százalékos béremelés általános bérfejlesztésként 2021. szeptember 1-től visszamenőleg megvalósul. 

Az egyetem így versenyképes munkáltatóként továbbra is vonzó perspektívát tud biztosítani oktatóinak és munkavállalóinak, akik egy fejlődő, modern egyetem intézményi kötelékében folytathatják szakmai munkájukat a közös célok elérése érdekében.