Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
2023. február 1.
Új rektorhelyettesi pozíció a BGE-n és új dékán a BGE PSZK élén

Dr. Csillag Sára, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának (BGE PSZK) dékánja 2023. február 1-jétől akadémiai fejlesztési rektorhelyettesként folytatja munkáját hazánk első számú üzleti egyetemén. A legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező hazai felsőoktatási kar, a PSZK dékáni pozícióját pedig 2023. február 1-jétől Dr. Király Gábor egyetemi tanár tölti be.

Dr. Csillag Sára 1997-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (most Budapesti Corvinus Egyetem) vezetés-szervezés és szociológia szakirányokon. Ugyanitt 2012-ben a Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot. 2022-ben habilitált a BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájában. 2003 óta tart egyetemi kurzusokat, és 2012 óta áll a BGE PSZK alkalmazásában. Hivatali ideje alatt töltött már be tanszékvezetői, tudományos rektorhelyettesi és intézetvezetői posztot is. 2018 decemberétől 2023. január 31-ig vezette dékánként a BGE PSZK-t.

A BGE-n újonnan létrejövő rektorhelyettesi pozícióban, akadémiai fejlesztési rektorhelyettesként felelős lesz az akadémiai követelményrendszer és az egyetemi oktatási rendszer humán aspektusainak fejlesztéséért, az akadémiai munkavállalói kör oktatásmódszertani fejlesztéséért, az értékelési és mérési rendszer alakításáért, valamint a hallgatói tehetséggondozásért.


Dr. Király Gábor szociológus, diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2019-ben habilitált.

2008-ban óraadóként kezdett tanítani a BGE PSZK-n, majd 2010-ben főállású munkatársként folytatta munkáját. A Kar fejlesztéséhez több szerepben is hozzájárult, volt tanszéki TDK felelős, kari TDT elnök, valamint tudományos dékánhelyettes. 2023. február 1-jétől a BGE PSZK dékánja. Aktív a hazai tudományos közéletben: jelenleg az MTA IX. Osztályába tartozó, Szociológiai Tudományos Bizottságának tagja, valamint részt vesz a Magyar Ökológiai Közgazdaságtani Társaság megalakulásával kapcsolatos előkészületekben. Nemzetközi téren külső szakértőként dolgozott az Európai Bizottság kutatási egységében (JRC), a Nottinghami Egyetem Oktatási Intézetének címzetes egyetemi docense, valamint az Ír Kutatási Bizottság külső pályázati bírálója.