Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kreditátviteli Bizottság

Feladata az átjárhatóság koordinálásának, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata.

Létszámáról, összetételéről, működéséről a Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik.

A KÁB öt tagból áll, elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai továbbá karonként egy-egy oktató. A KÁB tagjait – az oktatási rektorhelyettes kivételével – a dékánok javaslata alapján a rektor három évre nevezi ki.  

A KÁB dönt ekvivalenciavizsgálati kérelem ügyekben a Szabályzat 59. § -ban leírtak szerint. A KÁB munkáját a tárgyfelelős oktatók véleményezési joggal segítik.