Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kutatási programok

Euromedia Ownership Monitor - EurOMo

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

European Commission, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate Media Policies, Unit Audiovisual and Media Service Policy

Projekt száma: LC-01678544

Projekt futamideje: 2021.10.01-2022.09.30.

Elnyert támogatás: 998.933 EUR, BGE része: 28.283 EUR

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Paris-Lodron Universität Salzburg  (Ausztria) - koordinátor

Ghent University  (Belgium)

University of Leuven  (Belgium)

The Endowment for Independent Journalism (Csehország)

Roskilde University  (Dánia)

Tampere University (Finnország)

National and Kapodistrian University of Athens (Görögország)

Vytautas Magnus Egyetem (Litvánia)

Budapesti Gazdasági Egyetem (Magyarország)

Leibniz-Institut für Medienforschung / Hans Bredow Institute (Németország)

La Sapienza University of Rome (Olaszország)

University of Minho (Portugália)

Universitat Pompeu Fabra (Spanyolország)

University of Gothenburg (Svédország)

University of Ljubljana (Szlovénia)

 

A BGE-s csapat:

Bajomi-Lázár Péter, Krasztev Péter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Tizenöt európai uniós tagország médiatulajdon-viszonyait feltérképező adatbank létrehozása. A mintába egyaránt tartoznak kis és nagyméretű, nyugat- és kelet-európai országok, köztük olyanok is, amelyekben kimutatható kockázatot jelent a tulajdonlás transzparenciája.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei:

A központi adatbázis alapját négy (strukturális, gazdasági, teljesítményalapú, technikai) olyan indikátor alkotja, amely kvantifikálható és online is hozzáférhető.


EFFORT - EFFectiveness Of Responsibility Teaching

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a német nemzeti iroda.

A BGE partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2019-1-DE01-KA203-005057

Projekt futamideje: 2019.09.01. – 2022.12.31.

Elnyert támogatás: 390.281 EUR, kb. 128,8 M Ft, ebből a BGE része: 32.760 EUR kb. 10,8 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Berlin (Németország) – Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország)

Università degli studi di Bari - Aldo Moro, Bari (Olaszország)

University of the Basque Country UPV/EHU, Leioa (Spanyolország)

Cologne Business School, Köln, (Németország)

Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta (Finnország)

 

A BGE-s csapat

Dr. Szegedi Krisztina, Dr. Csillag Sára, Dr. Győri Zsuzsanna, Nagy Andrea, Varga László

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A BGE egyik stratégiai célja a társadalmi felelősséget vállaló egyetemmé válás. Egyetemünk 2017 első félévében megalkotta és elfogadta fenntarthatósági stratégiáját, amelynek kulcsterületei közé tartozik a felelős oktatás és kutatás. 2017 áprilisában csatlakoztunk a PRME (Principles for Responsible Management Education) nemzetközi hálózatához, elkötelezve intézményünket a felelős üzleti oktatás mellett. 2018-ban főpályázóként megnyertük az ISSUE (Innovative Solutions for SUstainability in Education) Erasmus+ projektet, melynek keretében a fenntarthatósági célok megvalósítására gyakorlati, valós példákat bemutató és élményalapú, a gamification szemléletet erősítő megoldásokat keresünk. Az ISSUE pályázat szerves folytatása lehet jelen pályázat, melyben az ISSUE partnerek egy része is részt vesz és lehetőség nyílik többek között az ISSUE keretében kifejlesztett módszerek hatásosságának vizsgálatára.

Az EFFORT (Effectiveness Of Responsibility Teaching) projekt célja olyan eszközök és iránymutatások kidolgozása, amelyek támogatják a felsőoktatási intézményeket a fenntarthatósággal, illetve vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos oktatásuk hatékonyságának növelésében. Ennek érdekében olyan értékelő (mérési) eszköz kifejlesztését és alkalmazását tervezzük, amely lehetővé teszi a jelenleg alkalmazott különböző oktatási koncepciók pozitív hatásának értékelését a diákok attitűdjére és felelősségteljes viselkedésére (tesztelés a kurzus előtt, illetve után). Segít beazonosítani az innovatív oktatási módszereket. A projekt célja ezen kívül további innovatív fenntarthatósági / CSR-rel kapcsolatos oktatási koncepciók kidolgozása és alkalmazása a tudatosság megteremtése és a diákok felelősségteljes viselkedésének ösztönzése érdekében, valamint iránymutatás készítése a felsőoktatási intézmények számára, annak érdekében, hogy a hatásos és hatékony CSR-rel és fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási koncepciókat tanterveikbe integrálják.

Tervezett tevékenységek:

 • Értékelési (mérési) rendszer kifejlesztése
 • Az innovatív oktatási módszerek beazonosítása és elemzése
 • Új oktatási módszerek kifejlesztése
 • Hatékonyságmérés
 • Irányelv kidolgozása
 • Disszemináció
 • Az eredmények hasznosítása és fenntartása
 • Projektmenedzsment tevékenységek
 • Minőségbiztosítási tevékenységek


A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 • IO1: Értékelési (mérési) rendszer
 • IO2: innovatív oktatási módszerek kézikönyve és eszköztára
 • IO3: Önértékelési eszköz fejlesztése
 • IO4: Új oktatási módszer fejlesztése 1
 • IO5: Új oktatási módszer fejlesztése 2 
 • IO6: Új oktatási módszer fejlesztése 3
 • IO7: Statisztikai elemzési riport
 • IO8: Útmutató, irányelv

 

Egyebek

Honlap: : https://effort.lehre.hwr-berlin.de/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

EU-CAB - Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a német nemzeti iroda.

A KKK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2018-1-DE01-KA203-004222

Projekt futamideje: 2018.09.01 – 2021.12.31

Elnyert támogatás: 439 894 EUR, kb. 140, 77 MFt, ebből a 49 016 BGE része: kb. 15,69 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Duale Hochschule Baden Württemberg Karlsruhe, Németország – Koordinátor

Universite de Strasbourg, Franciaország

Université de Cergy-Pontoise, Franciaország

Budapesti Gazdasági Egyetem, Magyarország

Uniwersytet Lodzki, Lengyelország

Politechnika Lodzka, Lengyelország

Instituto Universitário da Maia, ISMAI, Portugália

Instituto Politecnico do Porto, Portugália

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Finnország

 

A BGE-s csapat

Dr. Kolláth Katalin, Dr. Keresztes Éva Réka, Dr. habil Bajomi-Lázár Péter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A pályázat célcsoportja a résztvevő országok felsőoktatási intézményeiben tanulmányokat folytató hallgatók. Az átfogó cél elősegíteni, hogy ezen diákok megértsék a nemzeti és vagy európai identitások hasonlóságát és különbségét, valamint, hogy ezek milyen viselkedésformákban jelennek meg az egyes országokban. A végzett kutatás során a diákok elsajátítják az objektív megfigyelés és szubjektív véleményalkotás közötti különbséget, valamint azt is megtanulják mi a különbség a neutrális adat és klisék között. A projekt során a hallgatók megismerkednek más nemzetek kultúrájával, jobban megértik milyen jelentőséggel bírnak a megfigyelt viselkedésformák a résztvevő országok (Finnország, Franciaország, Magyarország, Németország, Lengyelország és Portugália) európai identitásának alakulásában.

A hallgatók társadalomtudományi kutatásokat végeznek, megismerkednek különböző kutatási módszerekkel és azok gyakorlatban történő alkalmazásával. Munkájukat oktatók segítik. A kutatás eredményeit a hallgatók publikálják olyan nyitott forrású platformokon, ahol nagyobb tömegek férhetnek hozzá.

Tervezett tevékenységek:

A résztvevő hallgatók elsajátítják a gondosan kiválasztott szociál-pszichológiai módszerek alkalmazását a gyakorlatban, valamint megtanulják hogyan kell az összegyűjtött adatokat feldolgozni és értelmezni. A projekt első részében a résztvevő országok oktatóit képezik ki a tervezett módszerek alkalmazásában. Az oktatók segítik majd a hallgatók munkáját, amikor páneurópai csoportokban dolgozva gyűjtik az adatokat a résztvevő országok valamelyikében.

A kiválasztott módszerek: • a viselkedésformák megfigyelése a ’SYMLOG’ módszerrel történik (Csoportok szisztematikus több szintű megfigyelése) (Bales & Cohen, 1982);
 • az identitások összehasonlítására és leírására önismereti adatokat gyűjtenek, mert a szakirodalom szerint az ’identitás’ és az ’önismeret’ ugyanazt a jelenséget öleli fel. Az adatokat egy ún. önismereti táblázat (Orlik, 2006) alapján gyűjtik a hallgatók.

Az oktatók elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt, hogy minél hatékonyabban tudják a hallgatók munkáját segíteni. Az oktatók ezután a résztvevő országok hallgatóiból összeállított csoportokat képezik ki. A hallgatók az adatokat több szempont szerint gyűjtik, majd a rögzített adatokat elemzik és értelmezik.

A projektben résztvevő hallgatók (országonként 5-15 fő) minden félév során 7 napot töltenek valamelyik résztvevő intézményben és kutatásokat végeznek hétköznapi és üzleti szituációkban. A cél, hogy megfigyeljék, milyen hasonlóságokat és különbségeket lehet az emberek viselkedésében megfigyelni a konfliktus kezelés vagy a döntéshozatal során.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Mobilitás, egymás kultúrájának megismerése és a multikulturális csoportokban való munka elsajátítása.


Egyebek

Honlap: http://identities-behaviour-in-europe.eu/hu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

EFOP-3.6.1-16 - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

Megvalósítás helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.

A projekt megvalósításának vége: 2019.12.31.

Elnyert támogatási összeg: 266 120 203 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt általános célja - a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése, a vállalkozói képességek fejlesztése, a kutatói továbbképzési programok, valamint a hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén - a Kar kutatási kapacitásai bővítése, ennek támogatása kutatási háttérszolgáltatásokkal, hogy képessé váljon a térségi és helyi igények alapján a társadalmi innovációra és a K+F szféra kutatási igényeinek kiszolgálására a saját szakterületén. 

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Budapesti Gazdasági Egyetem
Széchenyi 2020

REMINDER – Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Horizont2020 kutatási és innovációs keretprogramja

A KKK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 727072

Projekt futamideje: 2017. 01. 011 – 2019. 12. 31.

Elnyert támogatás: 4.910.537,5 euró, azaz kb. 1,52 milliárd forint, ebből a BGE része 16.000 euró, vagyis, kb. 4,96 millió forint

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

University of Oxford, Egyesült Királyság - Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország

Stichting European Journalism Centre, Hollandia

Uppsala Universitet, Svédország

Universidad Pompeu Fabra, Spanyolország

International Centre for Migration Policy Development, Ausztria

Universitat Wien, Ausztria

Universiteit Maastricht, Hollandia

TNS Opinion SA, Belgium

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Németország

Universidad Rey Juan Carlos, Spanyolország

Goeteborgs Universitet, Svédország

Fondation Migration Policy Institute Europe, Belgium


A BGE-s csapat

Dr. habil Bajomi-Lázár Péter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A projekt célja azoknak a gazdasági, társadalmi, intézményes és politikai tényezőknek a feltárása, amelyek az Európai unión belüli és kívüli szabad mozgást és az arról szóló nyilvános vitát formálják. Olyan szakpolitikai döntések meghozatalában igyekszik támogatni az európai döntéshozókat, amelyek építik a társadalmi bizalmat, biztosítják a szabad mozgás (munkaerő-áramlás) korrektségét és fenntarthatóságát, és csökkentik a kontinensen belüli egyenlőtlenségeket.

A projekt célja így különösen annak feltérképezése, hogy milyen természete és hatása van az EU-n belüli mobilitásnak, ezen belül pedig miként hat az egyes országok intézményi és politikai környezete az egyének, a háztartások, a munkaerőpiacok, a közszolgáltatások és a közfinanszírozás mobilitására. Igyekszik azt is feltárni, hogyan formálódik az EU-n belül a politikai és médiakommunikáció, különös tekintettel a hagyományos és a társas médiára, a politikai megnyilvánulásokra és a nyilvános viták résztvevőinek szerepére. Emellett megvizsgálja a valós és a feltételezett hatások közötti összefüggéseket is, beazonosítva azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a szabad mozgással kapcsolatos valóságot és félreértéseket. Választ keres arra a kérdésre is, hogy e viták miért különbözőképpen bontakoztak ki az EU egyes országaiban.

A konzorcium olyan kutatókból áll, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az európai szakpolitikák és intézmények terén. A kutatócsoport a projekt multidiszciplináris kutatási stratégiát alkalmaz. A legújabb kutatási módszerek alkalmazásával (például gépi tanuláson alapuló tartalomelemzési és kérdőíves technikákkal) vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak az intézmények és a normák a szabad mozgásra és az arról szóló társadalmi vitára. A projekt kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinálásával kívánja a leghatékonyabb eredményt elérni, amelyet az egyes munkacsomagok harmonizációjával úgy old meg, hogy az adatáramlás folyamatos lehessen. Az eredmények ismeretében a kutatócsoport szakpolitikai szakértői konkrét reformjavaslatokat dolgoznak majd ki a politikai döntéshozók számára.

A konzorciumi tagokkal gyakorlott kommunikációs csapat dolgozik együtt azért, hogy a kutatás eredményeit széles körben elérhetővé tegye a politikai döntéshozók, a média szakemberek és más befolyásos emberek, szervezetek számára.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei:

Célközönség

Politika (EU, nemzeti, regionális és helyi szinten, számos miniszteri tárcát lefedve)

Az unión belüli és kívüli migráció természetének és gazdasági következményeinek empirikus vizsgálatán alapuló adatbázis létrehozása (WPs 2-6).

A migrációhoz, jóléthez és munkaerő-piacokhoz kapcsolódó politikák értékelési és felülvizsgálati lehetőségeinek fejlesztése

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

A vitákban való jobb szerepvállalás elősegítése és a közérdeklődésre számot tartó témák kezelésének jobb lehetőségei

Szakpolitikai lehetőségek értékelése a migrációval kapcsolatos előnyök kihasználása és a hátrányok mérséklése érdekében, valamint hogy választ adjanak a méltányossággal kapcsolatos aggodalmakra költségmegosztó mechnanizmusokon keresztül (WP1, WP12).

Új megoldások kidolgozása a szabad mozgés fenntarthatóságának fejlesztésére

Média (nyomtatott, elektronikus)

Olyan eszköztár kidolgozása, amely elemzi az EU mobilitásának kulcsfontosságú elemeit, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági és jóléti kérdésekre (WP1).

Az újságírók szakmai fejlődésének elősegítése az uniós mobilitásról és a harmadik országok állampolgárainak bevándorlásáról szóló beszámolók tekintetében

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

Ösztönözni a magasabb minőségű riportkészítési sztenderdeket a médiaiparban önvizsgálati és önszabályozási lehetőségek megteremtésével

Érintettek (pl. társadalmi partnerek, civil szféra, digitális aktivisták és más véleményformálók)

Az unión belüli és kívüli migráció természetének és gazdasági következményeinek empirikus vizsgálatán alapuló adatbázis létrehozása (WPs 2-6).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy hatékonyabban tudjanak részt venni politikai vitákban

Olyan eszköztár kidolgozása, amely elemzi az EU mobilitásának kulcsfontosságú elemeit, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági és jóléti kérdésekre (WP1).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy hatékonyabban tudjanak részt venni politikai vitákban

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy megvizsgálják a media megjelenéseket és számon kérják a médiát és a politikai szereplőket

Akadémia (társadalomtudományok és nyelvészeti tudományok)

A tapasztalati hiányok betöltése az EU-n belüli szabad mozgással kapcsolatosan, és új adatbázisok készítése, melyek kulcsfontosságú információ-forrásokat integrálnak

A jövőbeli kutatások ösztönzése a tudásbázis fejlesztésével és a létező adatforrások elérhetőbbé tételével.

Elméleti keretrendszerek és módszerek kifejlesztése a hatások, megfigyelések és az intézmények szerepének szisztematikus és árnyalt leírására

Modellek készítése komplex politikai kérdések mentén történő multidiszciplináris együttműködéshez; ösztönözni a jövőbeni kutatásokat, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak az intézmények szerepének vizsgálatára


Egyebek

Honlap: https://www.reminder-project.eu/

International comparative studies and course development on SMEs

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Leonardo da Vinci program, Referencia anyagok

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány

A BGE koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2003-3448/001-001-LE2-51OREF

A projekt futamideje: 2003.10.01 – 2006.09.30

Elnyert támogatás: 554 508 EUR, kb. 166,4 MFt (teljes költségvetés: 611 563 EUR, kb. 183,5 MFt), ebből a BGE része: 77 822 EUR, kb. 23,3 MFt (összesen: 86 469 EUR, kb. 25,9 MFt)

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem (Főiskola), Budapest, Magyarország – Koordinátor

EHSAL - Hogeschool-Universiteit Brussel, Brüsszel, Belgium

University of Technology, Business and Design, Wismar, Németország

UNED - Spanish National Distance University, Madrid, Spanyolország

Université Paris Ouest – Défense, Párizs, Franciaország

University of Bedfordshire, Luton, Egyesült Királyság

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutatási Kutatóközpont (Szociológiai Intézet), Budapest, Magyarország

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország

Institute of Labour and Social Studies, Varsó, Lengyelország

Institute for Sociology – Slovak Academy of Sciences, Pozsony, Szlovákia


A BGE-s csapat

Dr. Roóz József, Sándorné Dr. Kriszt Éva, Prof. Dr. Makó Csaba, Csizmadia Péter, Illéssy Miklós, Tamási Péter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A tekintélyes költségvetésű projekt a vállalkozás területén különböző fejlettségű, földrajzilag és történetileg is eltérő adottságú országok KKV rendszereit hasonlította össze. A projekt eredményei rámutattak az egyes partnerországok erősségeire és hiányosságaira, ami alapot adott több későbbi együttműködés elindításához. A projekt kimenetét jelentették a nemzeti és az összehasonlító tanulmányok mellett e-learning tananyagok is.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 • Nemzeti riportok a KKV szektorról (Magyarország, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Németország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Szlovákia)
 • Esettanulmányok
 • Összehasonlító riport
 • E-learning tananyag a nemzeti riportok alapján
 • Összehasonlító e-learning tananyag

 

Egyebek

Honlap:

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

V4SmartHealth- Egészségügyi innovációs platform létrehozása a V4 országokban és Izraelben

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

 

Közvetlen finanszírozó a Visegrádi Alap.

Projekt száma: 22210051

A projekt futamideje: 20/05/2022–20/10/2022

Elnyert támogatás: 36 527,00 EUR, kb. 14,6 M Ft, ebből a BGE része: 5 750 EUR, kb. 2,3 MFt.

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

   Moravian Business College Olomouc (koordinátor)

  University of Economics in Katowice, Faculty of Economics

The University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management

  Maccabi Research and Innovation Center

 

BGE-s csapat:

Dr. habil Sági Judit projektvezető, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita, Dr. Gárdos Csaba, Dr. Kucséber László Zoltán

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A korlátozott erőforrások, a minőségi egészségügyi ellátás igénye, a betegek magasabb elvárásai, a népesség elöregedése és a képzett személyzet hiánya innovációk létrejöttét teszi szükségessé az egészségügyben. Az egészségügyi innováció még sürgetőbb a COVID-19 világjárvány idején, illetve azt követően. A projekt célja az egészségügy jelenlegi helyzetének és problémáinak azonosítására szolgáló platform létrehozása, amely a modern technológiákat, és a V4 országok egészségügyi ellátását javító start-up vállalatok létrejöttét ösztönzi. A projekt megoldásához elengedhetetlen az izraeli legjobb gyakorlat alkalmazása.

 

 A projekt/kutatás legfontosabb eredményei:

Főbb eredmények:

 Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország számára az egészségügyi innovációk jelentik az elérhető és magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosításának alapfeltételét az idősödő, egyre több krónikus betegséggel küzdő népesség számára. Ezeknek a problémáknak a megoldásához elengedhetetlen a sikeres, egészségügyi innovációt megvalósító országok legjobb gyakorlatának átvétele, és az egészségügyi technológiai rendszerek hatékony adaptációja. Izrael, amelyben számos egészségügyi start-up cég működik, nyitott a V4-országokkal való együttműködésre. Az Izrael és a V4 országok közötti együttműködést egy Nemzetközi Egészségügyi Innovációs Platform biztosítja. A platform bemutatja az egészségügy gazdasági és pénzügyi kihívásait, valamint azokat az innovációkat, amelyek a jelenlegi helyzet javításához vezethetnek.

 

Várható eredmények:

• 5 online műhelysorozat

• Konferencia: Innovációk az egészségügyben

• Szakértői jelentés az egészségügy innovációiról Csehországból

• Szakértői jelentés az egészségügy innovációiról Magyarországon

• Szakértői jelentés az egészségügy innovációiról Szlovákiából

• Szakértői jelentés az egészségügy innovációiról Lengyelországból

• E-prospektus

 

Egyebek

Honlap: https://www.v4smarthealth.eu/en/home/