Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Értékeink
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar célja, hogy magas színvonalú tudásátadással biztosítsa a magyar gazdaság eredményéhez szükséges, nemzetközi környezetben is versenyképes gazdasági szakemberek képzését. Létesítményeink és eszközeink hozzásegítik végzett hallgatóinkat ahhoz, hogy az itt szerzett tudásuk, szellemi tőkéjük igazi előnnyé válhasson.


A társadalomban és a gazdasági életben napjainkban zajló változások a hazai felsőoktatást, és így a közgazdászképzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerőpiaci igények; a szakma vezető vállalkozásai olyan közgazdászokat keresnek, akik legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlatához szükséges színvonalon beszélnek, továbbá az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek.

Valamennyi oktatott szakunkra a gyakorlatorientáltság jellemző, karunk gyakorlati háttere rendkívül erős. Hallgatóink nemcsak a szemináriumokon ismerkednek meg a szakma megoldandó kérdéseivel, de kapcsolatba kerülnek kis-, közepes és nagyvállalkozásokkal, kereskedelmi és szállodaláncokkal, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma gyakorlati fogásait, továbbá kötelező szakmai gyakorlatukat is vezető hazai, illetve nemzetközi cégeknél tölthetik itthon, vagy akár külföldön is. Az oktatást számos egyedi megoldással is támogatjuk: szimulációs gyakorlatokkal, tanéttermi, tankonyhai, laboratóriumi gyakorlatokkal, önálló hallgatói projektekkel. Képzéseinket jelentős szakmai partnereinkkel duális formában is indítjuk.

A karunkra jelentkezők a felsőoktatási szakképzésben két (turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing), közgazdász alapképzésben két (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás) szakon, bölcsészettudományi alapképzésben egy (közösségszervező), pedagógiai alapképzésben egy (szakoktató), a mesterképzésben pedig három szakon (ellátásilánc-menedzsment, turizmusmenedzsment, közgazdásztanár) kezdhetik meg tanulmányaikat. Évente mintegy ezerötszáz új elsőéves lépi át az alma mater kapuját, átlagos hallgatói létszámunk pedig megközelíti a hatezret, így a hazai közgazdasági felsőoktatásban a legnagyobbak között tartanak bennünket számon.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) jogelőd intézményében 50 éve indult el a felsőoktatás. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szakmai és szellemi örököseként a kar mára ezen szakterületek legismertebb és legnagyobb hallgatói létszámmal büszkélkedő felsőoktatási intézménye. A KVIK a 2016-ban Alkalmazott Tudományok Egyetemévé vált BGE részeként multidiszciplináris megközelítéssel, erős elméleti bázison, széles körű gyakorlati ismeretek átadásával képzi a magasan kvalifikált, komplexen és felelősen gondolkodó szakembereket. A karon háromlépcsős képzés folyik: a hallgatókat a négy féléves felsőoktatási szakképzés, a hat, hét vagy nyolc féléves alap-, valamint a négy féléves mesterképzés várja.

Kiemelt szerepet szentelünk a hallgatók mobilitásának. Számos külföldi egyetemmel állunk szoros kapcsolatban. Hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy tanulmányaik során vegyenek részt rövidebb vagy hosszabb külföldi részképzésben, nyári szakmai gyakorlaton. Négy európai egyetemmel kötött kettősdiploma-megállapodásunk szintén vonzó lehetőséget kínál hallgatóinknak. A nemzetközi mobilitást és a diploma megszerzéséhez szükséges sikeres nyelvvizsgákat jelentős óraszámú, széles idegen nyelvi választékú, a képzés részeként biztosított idegennyelv-oktatásunk is nagymértékben támogatja.

Célunk és küldetésünk egy mind a hazai, mind a külföldi érdeklődők számára vonzó, kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkező intézmény létrehozása és fenntartása, amely vezető szerepet foglal el a gazdasági és társadalomtudományok oktatásában, valamint az ezekhez kapcsolódó területeken is. Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók felsőoktatási szakképzési, alap- és mesterképzési, valamint felnőttképzési programok mind magyar, mind idegen nyelven. A Budapesti Gazdasági Egyetem széles körű kapcsolatrendszerének köszönhetően több mint 200 oktató-kutatóintézménnyel alakított ki együttműködést mintegy 40 országban, beágyazottságánál fogva ezen együttműködési hálózat részét képezi a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar is.

A felelős gondolkodás Karunk tradicionális értékei közé tartozik, így kiemelt fontossággal bír számunkra a fenntarthatóan működő és összetartó közösségünk támogatása. 

A fenntarthatóság jegyében keressük a folyamatos megújulási lehetőségeket: több oktató és nem oktató kolléga is tagja az egyetemi Fenntarthatósági Hálózatnak, valamint intenzíven kutatjuk a turizmus és a vendéglátás fenntarthatósági aspektusait, amellyel célunk, hogy a fenntartható fejlődés tárgykörén belül oktatóink és kutatóink bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát, támogassák a szektorális együttműködést és erősítsék a téma iránti hallgatói (és társadalmi) érzékenységet. 

Aktívan részt veszünk a fenntarthatóságra irányuló minden intézményi kezdeményezésben is, így például önkéntes programokban, emellett kari szinten új hulladékgyűjtők beszerzésével és további gyűjtőszigetek kialakításával igyekszünk még jobban tudatosítani a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát a munkatársakban és a hallgatókban egyaránt. Annak elindulása óta részt veszünk az egyetemi zöld iroda programban. Kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás jelenlétét az oktatásban is, ezért képzésink tanterveibe több ilyen témájú, önálló tantárgyat is beépítettünk, illetve tantárgyaink keretében az adott téma fenntarthatósági, felelős vállalati magatartás aspektusait is vizsgáljuk, továbbá szorgalmazzuk fenntarthatósági témájú szakdolgozatok, TDK munkák készítését. 

Budapest szívében, a belvárosban lehetsz egyetemistaplay button
02:01
Miért a BGE KVIK?
Ismerd meg közelebbről a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karát! Képzéseinkről tájékozódj itt: https://uni-bge.hu/hu/kvik/kepzesi-portfolio A jövőd itt kezdődik! #unibge #kvik #ajövődittkezdődik