Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Értékeink
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar célja, hogy magas színvonalú tudásátadással biztosítsa a magyar gazdaság eredményéhez szükséges, nemzetközi környezetben is versenyképes gazdasági szakemberek képzését. Létesítményeink és eszközeink hozzásegítik végzett hallgatóinkat ahhoz, hogy az itt szerzett tudásuk, szellemi tőkéjük igazi előnnyé válhasson.


A társadalomban és a gazdasági életben napjainkban zajló változások a hazai felsőoktatást, és így a közgazdászképzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerőpiaci igények; a szakma vezető vállalkozásai olyan közgazdászokat keresnek, akik legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlatához szükséges színvonalon beszélnek, továbbá az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek.

Valamennyi oktatott szakunkra a gyakorlatorientáltság jellemző, karunk gyakorlati háttere rendkívül erős. Hallgatóink nemcsak a szemináriumokon ismerkednek meg a szakma megoldandó kérdéseivel, de kapcsolatba kerülnek kis-, közepes és nagyvállalkozásokkal, kereskedelmi és szállodaláncokkal, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma gyakorlati fogásait, továbbá kötelező szakmai gyakorlatukat is vezető hazai, illetve nemzetközi cégeknél tölthetik itthon, vagy akár külföldön is. Az oktatást számos egyedi megoldással is támogatjuk: szimulációs gyakorlatokkal, tanéttermi, tankonyhai, laboratóriumi gyakorlatokkal, önálló hallgatói projektekkel. Képzéseinket jelentős szakmai partnereinkkel duális formában is indítjuk.

A karunkra jelentkezők a felsőoktatási szakképzésben két (turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing), közgazdász alapképzésben két (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás) szakon, bölcsészettudományi alapképzésben egy (közösségszervező), pedagógiai alapképzésben egy (szakoktató), a mesterképzésben pedig két szakon (turizmus-menedzsment, közgazdásztanár) kezdhetik meg tanulmányaikat. Évente mintegy ezerötszáz új elsőéves lépi át az alma mater kapuját, átlagos hallgatói létszámunk pedig meghaladja az ötezret, így a hazai közgazdasági felsőoktatásban a legnagyobbak között tartanak bennünket számon.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) jogelőd intézményében 50 éve indult el a felsőoktatás. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szakmai és szellemi örököseként a kar mára ezen szakterületek legismertebb és legnagyobb hallgatói létszámmal büszkélkedő felsőoktatási intézménye. A KVIK a 2016-ban Alkalmazott Tudományok Egyetemévé vált BGE részeként multidiszciplináris megközelítéssel, erős elméleti bázison, széles körű gyakorlati ismeretek átadásával képzi a magasan kvalifikált, komplexen és felelősen gondolkodó szakembereket. A karon háromlépcsős képzés folyik: a hallgatókat a négy féléves felsőoktatási szakképzés, a hat vagy hét féléves alap-, valamint a négy féléves mesterképzés várja.

Kiemelt szerepet szentelünk a hallgatók mobilitásának. Számos külföldi egyetemmel állunk szoros kapcsolatban. Hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy tanulmányaik során vegyenek részt rövidebb vagy hosszabb külföldi részképzésben, nyári szakmai gyakorlaton. Négy európai egyetemmel kötött kettősdiploma-megállapodásunk szintén vonzó lehetőséget kínál hallgatóinknak. A nemzetközi mobilitást és a diploma megszerzéséhez szükséges sikeres nyelvvizsgákat jelentős óraszámú, széles idegen nyelvi választékú, a képzés részeként biztosított idegennyelv-oktatásunk is nagymértékben támogatja.

Célunk és küldetésünk egy mind a hazai, mind a külföldi érdeklődők számára vonzó, kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkező intézmény létrehozása és fenntartása, amely vezető szerepet foglal el a gazdasági és társadalomtudományok oktatásában, valamint az ezekhez kapcsolódó területeken is. Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók felsőoktatási szakképzési, alap- és mesterképzési, valamint felnőttképzési programok mind magyar, mind idegen nyelven. A Budapesti Gazdasági Egyetem széles körű kapcsolatrendszerének köszönhetően több mint 200 oktató-kutatóintézménnyel alakított ki együttműködést mintegy 40 országban, beágyazottságánál fogva ezen együttműködési hálózat részét képezi a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar is.

A fenntarthatóság jegyében keressük a folyamatos megújulási lehetőségeket: több oktató és nem oktató kolléga is tagja az egyetemi Fenntarthatósági Hálózatnak, valamint létrehoztuk a Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központot, amellyel célunk, hogy a fenntartható fejlődés tárgykörén belül oktatóink és kutatóink kiemelten a vendéglátás és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek magas szintű kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát, támogassák a szektorális együttműködést és erősítsék a téma iránti hallgatói (és társadalmi) érzékenységet.

play button
02:01
Miért a BGE KVIK?
Ismerd meg közelebbről a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karát! Képzéseinkről tájékozódj itt: https://uni-bge.hu/hu/kvik/kepzesi-portfolio A jövőd itt kezdődik! #unibge #kvik #ajövődittkezdődik