Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Tanszékünknek elsősorban az alapozó képzésben van kiemelkedő szerepe. Ezért igen fontosnak tartjuk, hogy minél magasabb szintű elméleti, szakmai alapot nyújtsunk a hallgatók számára a különböző gazdasági és menedzsmentjellegű tárgyak oktatásán keresztül. Célunk, hogy növeljük a hallgatók gazdasági és gazdaságpolitikai kérdésekben való tájékozottságát, segítsük a mikro-, nemzet- és világgazdasági információk megértését, értékelését, és azok felhasználását a gazdasági gyakorlatban. Részt veszünk a teljes idős (BSc/BA magyar és idegen nyelvű, MSc/MA és FOSZK), valamint a részidős (BSc/BA, MSc/MA levelező és FOSZK levelező) oktatásban egyaránt. A fenti képzéseken számos tárgyat tanítunk a hallgatóknak magyar és idegen (angol, német) nyelven. A tantárgyaink között vannak kötelező jellegűek, valamint kötelezően és szabadon választható tárgyak egyaránt. Ez olyan kiváltságos helyzethez vezet, hogy már az első évfolyamon megismerjük és oktatjuk a kar valamennyi hallgatóját.

Tanszékünkön 10 főállású- és egy félállású oktató, valamint egy kutató dolgozik. Emellett a Turizmus Tanszékről 1, a Külkereskedelmi Karról 2, a Pénzügyi és Számviteli Karról 1 kolléga tanít nálunk, továbbá 6 óraadó is támogatja munkánkat. A főállású oktatóink, kutatóink 70%-a rendelkezik fokozattal (2 főiskolai tanár, 2 egyetemi docens, 1 tudományos főmunkatárs és 2 főiskolai docens), a maradék 30% jelenleg doktori képzésben vesz részt.

A tanszék munkatársainak szerteágazó kutatótevékenységét a KÖT elnevezésű tudományos műhely fogja össze. Kutatásaink egy részét az általunk szervezett Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok című szimpóziumon mutatjuk be, amelyen évről évre egyre több érdeklődő vesz részt a BGE többi karáról, más felsőoktatási intézményből, a magán- és a közszférából egyaránt. Hallgatóinkat is szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be a tanszék tudományos munkájába: számos szak-, diploma- és TDK-dolgozati témát kínálunk azoknak, akik tanszékünk oktatóját választják témavezetőnek, illetve akik részt kívánnak venni a közös műhelymunkában. Eddig is számos eredményesen teljesítő TDK-s hallgatónk volt, melynek köszönhetően 2019-ben az egyetem 5 kiváló mentori díja közül tanszékünk kollegája nyerte el az egyiket. Szintén munkatársaink között üdvözölhetjük 2019 kiváló junioroktatóját.

 • Fenyvesi, É., Vágány, J. B. (2020): A rejtett gazdaság néhány területének szisztematikus szakirodalmi áttekintése. Közgazdasági Szemle, 67(5). 512-532.
 • Elekes, A., Halmai, P. (2019): How to overcome the crisis of the European growth potential? The role of the government. European Journal of Comparative Economics 16(2) 313-334.
 • Pintér, É., Pintér, T. (2019): Szerbia és az Európai Unió kapcsolatainak alakulása. Valóság: Társadalomtudományi Közlöny. 62(6) 11-24.
 • Szigeti, C., Szennay, Á., Lisányi Beke, J., Polák-Weldon, R., Radácsi, L. (2019): Vállalati ökológiailábnyom-számítás kihívásai a kkv-szektorban. Vezetéstudomány, 50(7-8). 63-69.

Kiadványaink

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Korkép (Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék)

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Ügyintézés

Hétfő

13.00-16.00

Kedd

10.30-13.30

Szerda

13.00-16.00

Csütörtök

10.30-13.30

Péntek

-

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. emelet 121.  

Telefon: +36(1) 374-6240; 374-6241  

E-mail: pentek.viktoria@uni-bge.hu

Munkatársak

megbízott Tanszékvezető

mb. tanszékvezető, főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 158
 • Email: pinter.tibor@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintéző

tanszéki kiemelt ügyintéző

Oktató munkatársak

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 125
 • Email: dobo.robert@uni-bge.hu

tudományos dékánhelyettes, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 127
 • Email: fenyvesi.eva@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: foldi.peter@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 316
 • Email: hamar.farkas@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 127
 • Email: Osvath.Laszlo@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 126
 • Email: polak-weldon.reka@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 125
 • Email: solyom.andrea@uni-bge.hu

habilitált egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 123
 • Email: szemler.tamas@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 126
 • Email: szilagyi.gabor@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 123
 • Email: torok.hilda@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 123
 • Email: vagany.judit@uni-bge.hu

Óraadók

óraadó

óraadó

óraadó

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6240
 • Email: nemeth.jozsef@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6240
 • Email: stelzel.viktor@wblaw.hu