Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
KVIK - Duális képzés

A duális képzés a felsőoktatásban megjelenő speciális képzési forma. Célja a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzésén keresztül a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása. A duális képzés egy szoros együttműködési forma, amely minden benne résztvevő – partner, egyetem, hallgató – számára kötelezettségekkel és vállalt többletfeladatokkal jár, ugyanakkor óriási előnyökkel bír.

 

Karunkon folyamatosan bővül a duális képzés iránt érdeklődő cégek száma, jelenleg 11 partnervállalat kínált lehetőséget a leendő hallgatóknak duális képzésben való részvételre.

A duális képzésben résztvevő, illetve végzett hallgatóink száma is évről évre növekszik, a számuk mostanra meghaladja a 40 hallgatót.

Vállalati oldal

A képzésben való részvétel lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy már a képzés időtartama alatt a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató-munkavállalót foglalkoztassanak, valamint a szoros egyetemi együttműködésnek köszönhetően közvetlenül értesüljenek a hazai és nemzetközi szakmai újdonságokról.

 • Elkötelezett, teljesítményközpontú, a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató(k) foglalkoztatásának lehetősége.
 • Az adott partnerszervezet saját pályázati eljárásban választhatja ki a hallgató(ka)t. 
 • Közvetlenül értesülhet a szakmai újdonságokról, a nemzetközi és hazai kutatásokról, illetve részt vehet közös pályázatokban.
 • Munkatársait az intézmény által szervezett szakmai konferenciákon, posztgraduális továbbképzéseken képezheti.
 • A partnereknek konzultációs joga lesz az elméleti tananyag súlypontjainak kialakításában is.
 • Duális hallgató alkalmazásával jelentős költségmegtakarítás érhető el.
 • A képzés során a partnerszervezet szorosan együttműködik mind az Egyetemmel, mind a hallgatóval, értékeli és saját hatáskörben meghatározott módon dokumentálja a hallgató-munkavállaló teljesítményét projektfeladatokon keresztül, az intézménnyel közösen kidolgozott képzési tervnek megfelelően. 
 • A képzésben részt vevő partnerszervezetnek biztosítania kell a képzéshez szükséges infrastruktúrát és feltételeket, valamint a képzés időtartama alatt a hallgató-munkavállaló gyakorlati oktatásához szakmailag felkészült gyakorlati oktatókat (szakmai mentorokat), akik tájékoztatást adnak a hallgatói teljesítményekről. 
 • Hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatót a hatályos törvényi előírások szerint a képzés teljes idejére díjazás illeti meg, azaz a hallgató mind a partnerszervezeti, mind az intézményi periódusok alatt munkabérre jogosult. A partnerszervezet a hallgatói tanulmányok befejezését követően dönthet a hallgató munkaszerződés keretében történő továbbfoglalkoztatásáról. (A duális hallgató részére a díjazás havi összege minimum a minimálbér 65%-a, a bér tekintetében járulékmentesség illeti meg a vállalkozást. Adót fizetni csak a minimálbért meghaladó rész után kell.)

A csatlakozással kapcsolatos további információk itt találhatók.

Hallgatói oldal

A duális képzés nagy lehetőség egy hallgató számára, ám nagyobb felelősséggel is jár. A duális képzésben résztvevők amellett ugyanis, hogy nappali tagozatos hallgatóként végzik tanulmányaikat, egyúttal „hallgató-munkavállalóként” rendszeres szakmai gyakorlatot is teljesítenek egy vállalatnál, ennek köszönhetően a képzésük végére már jelentős mértékű munkatapasztalattal is rendelkeznek.

 • Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzés: valódi problémákkal, kihívásokkal, feladatokkal való szembesülés vállalati környezetben, ezen kívül a választott szakma legfrissebb újdonságainak legjobb szakemberektől való elsajátítási lehetősége.
 • Kiváló referencia a munkaerőpiacon! A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a duális képzésben tanulók 85%-a munkaszerződéssel kerül ki a felsőoktatási intézményből.
 • Pénzügyi önállóság, munkalehetőség: a gyakorlati idő során hallgatói munkaviszony áll fenn a választott céggel, így az munkabért fizet.

1. lépcső: A felsőoktatási felvételi jelentkezés a választott szakra a felvételi jelentkezési határidőig (ennek határideje a szeptemberben induló képzésekre rendszerint február 15-e) a https://www.felvi.hu/ oldalon. Július végén, a ponthatárhúzásnál derül ki a felsőoktatási intézménybe való felvétel.

2. lépcső: A kiválasztott partnerszervezethez történő jelentkezés az általa megadott módon. Ugyanazon felvételiző több vállalkozáshoz is beadhatja a jelentkezését. Amennyiben sikerül a vállalati felvételi, úgy a partner szerződést köt a felvételizővel. A duális partner, az Egyetem és a hallgató között létrejövő megállapodás az előfeltétele az egyetemi duális rendszerbe történő bekerülésnek.

 

A vállalati kiválasztás menete:

A vállalatok a felvételi szempontokat és a kiválasztási folyamatot maguk szabják meg, ebbe nincs beleszólása az Egyetemnek. Érdemes készülni egy állásinterjúhoz hasonló felvételi és motivációs beszélgetésre, de akár különböző tesztekre, beküldendő feladatokra (pl. gazdaságtudományi területen matematikai feladatok, nyelvtudást felmérő tesztek, IQ-teszt stb.) is lehet számítani. Ezekről érdemes a vállalatok kapcsolattartóinál, HR-eseinél érdeklődni.

 

Amennyiben a vállalati kiválasztás sikertelen lenne, úgy a duális hallgatóként való továbbtanulás nem lehetséges, de egyetemista hallgatóként természetesen igen, a bekerüléshez szükséges pontszám elérése esetén. A céges kiválasztás eredménye nem befolyásolja a felvételit, a tanulmányokat hagyományos képzési formában lehet megkezdeni.

 • Minden szemeszter végén projektmunkát kell a hallgatóknak készíteni, amelyet a vállalati mentor és az egyetemi szakmai koordinátor is kiértékel. A hallgatóknak is lehetőségük van a partnert értékelni, amellyel hozzájárulhatnak a képzés fejlesztéséhez.
 • A duális képzés végén a hallgatói projektfeladatokról egy tanúsítványt állít ki az Egyetem, amely tartalmazza a projektfeladatokat és az azokra kapott partneri és egyetemi értékeléseket.

Kapcsolat - kari duális felelős


A kari duális felelős az adott alapképzési szakon duális képzésben résztvevő hallgatók egyetemi tanulmányainak és duális képzésének sikeres teljesítését elősegítő, támogató, továbbá a kari duális partnerkapcsolatok kialakítását, működtetését támogató oktató. 

 • Folyamatosan kapcsolatot tart a duális képzésben résztvevő érintett hallgatókkal, segítséget nyújt a hallgatóknak egyetemi tanulmányaik és duális képzésük sikeres teljesítéséhez.
 • Közreműködik a duális képzéshez kapcsolódó kari tanulmányi adminisztrációban.
 • Kapcsolatot tart a duális képzés vállalati partnereivel a hallgatók sikeres projektmunkáinak elkészítése érdekében, illetve értékeli a hallgatói projektmunkákat.
 • Közreműködik az egyetemi duális nyílt napok megszervezésében, lebonyolításában.
 • Részt vesz az Egyetem és duális partner között megkötendő duális képzési megállapodás előkészítésében.

Kereskedelem és marketing alapképzéshez kapcsolódóan:

Kasza Lajos mesteroktató (Kereskedelem Tanszék)

 

Turizmus-vendéglátás alapképzéshez kapcsolódóan:

Debreceni János tanársegéd (Vendéglátás Tanszék)


ELÉRHETŐSÉGEK

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: kasza.lajos@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 209-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 179
 • Email: debreceni.janos@uni-bge.hu