Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Kollégiumi Bizottság (KOB)

A Kollégiumi Bizottság 7+1 főből álló testület. A 7 fő hallgatói tagot a kollégiumi közgyűlés választja közvetlenül a kollégisták közül, a tagok kinevezése 2 évre szól. A nyolcadik fő a kollégium igazgatója. 

A kollégiumot tehát a közgyűlés által választott testület, azaz a Kollégiumi Bizottság irányítja, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

A bizottság hatáskörébe tartozik minden, a kollégistákat érintő ügy véleményezése, illetve a részvétel az ilyen ügyekre vonatkozó döntések meghozatalában. 

  • A Kollégiumi Bizottság előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a kollégium házirendjét, éves munkatervét. Ezekre, valamint az önkormányzati szervek felépítésére, a kollégiumi követelményekre javaslatot tehet. 
  • A bizottság felügyeli a kollégium Működési Szabályzatának és Házirendjének betartását, továbbá kulturális, sport- és szakmai rendezvényeket szervez a kollégisták számára. 
  • A Kollégiumi Felvételi Bizottság (KFB) tagjaként dönt a hallgatók kollégiumi felvételéről. 
  • Rendelkezik a Hallgatói Önkormányzattól és egyéb jogi személyektől kapott támogatások felhasználásáról, és javaslatot tesz egyéb hasznosításból származó maradvány felhasználására.

Elnök

intézményi rendezvényekért fel. elnöki megbízott