Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Tudományos Kapcsolatok

Kari nemzetközi tudományos kapcsolatok

A közelmúltban megvalósult BGE KVIK nemzetközi projektek: 

A BGE KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék oktatói által 2015 és 2017 között megvalósított Szaknyelv határok nélkül – Nemzetköziesítési törekvések a szaknyelvoktatás mindennapi gyakorlatában című gyakorlatcsokor a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2015 harmadik helyezését nyerte el. A 2015-ös díjazott program továbbfejlesztési terveinek megfelelően a különböző egyéni kezdeményezések intézeti szintű összefogását és széles körű kiterjesztését tette lehetővé a Prágai Műszaki Egyetem koordinálásával 2015 szeptember és 2017 augusztus között megvalósuló ICCAGE nemzetközi európai projekt, amelynek egyik kulcseleme, hogy az egyetemközi, hallgatók által megvalósított telekollaboráció szerves részévé váljon az egyetem szaknyelvoktatási gyakorlatának. Az ICCAGE nemzetközi projekt honlapja: http://iccageproject.wixsite.com/presentation

A 2016-ban elnyert EGT Alap Ösztöndíj Program támogatási pályázata alapján két éven keresztül lehetőség nyílt az intézmény oktatói számára oktatói mobilitás megvalósítására norvég, izlandi, illetve liechtensteini felsőoktatási intézményekben, valamint konferencia-, szemináriumi, workshop- vagy tréningképzésen való részvételre norvég, izlandi, illetve liechtensteini felsőoktatási vagy egyéb intézményekben. Lehetőség nyílt továbbá norvég, izlandi vagy liechtensteini felsőoktatási intézmények oktatói számára oktatói intézménylátogatási mobilitás megvalósítására az egyetemünkön. A projekt beszámolója ide kattintva érhető el.

Erasmus+ stratégiaipartnerség keretében megvalósuló képzésfejlesztési projektjeink:

A CORALL-projekt rövidítése a Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP (languages for specific purposes) címet takarja. Főpályázóként öt európai felsőoktatási intézménnyel – a berlini Beuth University of Applied Sciences, a finn Haaga Helia Egyetem, a Pozsonyi Gazdasági Egyetem, a Prágai Műszaki Egyetem, a Politechnic Institute of Guarda –, valamint a Portugál Szaknyelvoktatók Szövetségével dolgozunk együtt.

Az INCOLLAB (Innovative interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in higher education) projektet a Prágai Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Tanszéke nyújtotta be. Ők voltak a 2015-2017 között megvalósult ICCAGE-projekt főpályázói is, amelyben szintén partnerként vett részt egyetemünk, és amely Csehországban elnyerte a legjobb felsőoktatási projekt nívódíjat 2018-ban. Az INCOLLAB egy kétéves projekt, melynek keretében a szaknyelvet oktató tanárok és a szakmai tárgyakat oktató kollégák működhetnek együtt: olyan modulok kidolgozására vállalkozhatnak nemzetközi együttműködésben, amelyek mind a szakmai tárgyak oktatásában, mind pedig a szaknyelvoktatásban felhasználhatók.

A projekt bemutatása

Az Élményalapú oktatás, interaktív/intenzív európai márkamenedzsment kurzus (BrandY) az Európai Unió támogatásával és finanszírozásával megvalósuló 36 hónapos Erasmus+ projekt. A fő célkitűzés, hogy létrehozzon és a felsőoktatási kurzus kínálatba beépítsen egy innovatív, élményalapú tananyagmodult az európai márkamenedzsment témakörében. A modul fő célcsoportja a marketingtanulmányokat folytató hallgatók és a márkák, a márkamenedzsment jobb és mélyebb megértésén keresztül szeretné segíteni a fiatal, egyetemről kikerülő szakemberek munkaerőpiaci érvényesülését. A projekt egyik fő értéke és fontos tulajdonsága az interdiszciplinaritás, mely a csoportszellemen és a magas szintű szakmai hozzáértésen túl biztosítja a sokoldalú megközelítést és ezen keresztül a komplex közös európai gondolkodást. Az interdiszciplináris megközelítés a szakmai tartalmon túl abban is tetten érhető, hogy a 11 résztvevő egyetem magasan képzett, nagy tapasztalatú professzorain túl vállalati szakértőket, független kutatókat és a partnerintézmények tehetséges diákjait is bevonja a közös gondolkodásba és alkotófolyamatba a nemzetközi marketing, márkamenedzsment, új technológiák és a gamifikáció területéről. A projekt kézzelfogható eredménye az élményalapú, interaktív nemzetközi márkamenedzsment oktatási modul lesz. A modul egyik fő eleme egy internetes platformon futó számítógépes játék lesz, mely igyekszik fokozni és növelni a hallgatók bevonódását az oktatási-tanulási folyamatba. A projekt oktatók, tanárok számára kifejlesztett módszertani modulja pedig a tanárok élményalapú oktatás módszertani fejlesztésén keresztül igyekszik segíteni a hallgatókat a nemzetközi márkamenedzsment jobb alkalmazhatósága területén, mely segítheti a jobb munkaerő piaci alkalmazkodást a kivételesen turbulens gazdasági környezetben.


A projekt részletes céljai:

 • A játékosításon alapuló élménytanulás beemelése a hivatalos kurzuskínálatba, mint a hallgatói kompetenciák és munkaerőpiaci beválások egyik eszköze
 • A marketingkutatók és -oktatók pedagógiai eszköztárának bővítése és hatékonyságának fejlesztése
 • A hallgatói kompetenciák és tudás javítása elsősorban a nemzetközi márkamenedzsment és interkulturális menedzsment tudományterületein
 • A kkv-k bevonása az egyetemek tananyagfejlesztési projektjeibe
 • A hallgatói mobilitás és a tudásmegosztás fejlesztése a konzorcium partneregyetemei között, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja
 • A partner egyetemek közötti együttműködés új szintre emelése

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projekt főbb tevékenységei:

A projekt részben párhuzamos, részben egymásra épülő munkacsoportokban működik:

 • Munkacsoport 1: Innovatív és interaktív oktatási anyagok fejlesztése. (BGE-KVIK mint fejlesztő partner)
 • Munkacsoport 2: Módszertani ajánlások kidolgozása, hallgatói és tanári kézikönyv elkészítése (BGE-KVIK mint szakértő).
 • Munkacsoport 3: IT platform és interaktív játékfelület megalkotása – a tanári anyagok gamifikációja.
 • Munkacsoport 4: külső kommunikáció, disszemináció és tudomány-népszerűsítés


A projekt hasznosulása és várható eredményei:

A projekt haszonélvezői egyfelől az egyetemi hallgatók, akik tudást és a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciákat kapnak; másfelől a tanárok, akik jártasságot szereznek az online tananyag fejlesztésben. A projekt további nyertesei lehetnek azok a munkáltatók, akik a kurzust majd sikerrel elvégző, márkamenedzsment területén kiválóan képzett európai munkaerőt kívánnak alkalmazni.


Partnerek

University of Economics in Katowice, Lengyelország, a projekt szakmai vezetője, főpályázó és koordinátor. A konzorciumot 11 magas presztízsű felsőoktatási intézmény alkotja:

 1. Université Savoie Mont Blanc (Franciaország),
 2. Budapest Gazdasági Egyetem (Magyarország),
 3. Universitatea din Bucuresti (Románia),
 4. Immanuel Kant Baltic Federal University (Orosz Föderáció),
 5. Universitaria San Pablo-CEU-Universidad CEU Cardenal Herrera (Spanyolország),
 6. Hogeschool West-Vlaanderen Howest (Belgium),
 7. Universidad de Leon (Spanyolország),
 8. Università degli Studi di Trento (Olaszország),
 9. Haute École Specialisée de Suisse Occidentale (Svájc),
 10. Bauhaus-Universitaet Weimar (Németország),
 11. University of Economics in Katowice (Lengyelország).

 

Egyebek

Honlap: fejlesztés alatt

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

A LEARN&CHANGE projekt a 2020 márciusában bevezetett kényszer távoktatás nemzetközi jó gyakorlataira épít, azokat fejleszti tovább, és a digitális történetmesélés gyakorlati alkalmazásának előmozdítását szorgalmazza. A pályázat a BGE KVIK korábbi, már lezárult, illetve jelenleg futó stratégiai partnerségi projektjeiből indult ki: finn projektpartnerünk, a Haaga-Helia Egyetem koordinálásával az Erasmus+ COVID-19 HELYZET NYOMÁN LÉTREHOZOTT STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN című rendkívüli pályázat keretében valósul meg. A projekt egyetemi oktatókat, hallgatókat és a turizmusban érintett partnereket fog össze. Központi szerepet kapnak benne az európai turizmus pandémia utáni helyreállása, az újraindulás kérdései, kételyei; a fenntarthatóság; a kulturális örökségi helyszínek, geoparkok és az okos városi megoldások szerepe a turizmusban.

Kapcsolat

TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES

tudományos dékánhelyettes, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 121-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 127
 • Email: fenyvesi.eva@uni-bge.hu