Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék
Tanszékünkön a kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakokon megszerezhető képesítéshez nélkülözhetetlen gazdasági matematikai, statisztikai, számviteli és informatikai ismereteket oktatjuk.

Segítünk, hogy a közösségszervező szakon tanuló hallgatók megfelelő módon tudják kezelni a számítástechnikai eszközöket. Emellett oktatóink részt vesznek a karon folyó valamennyi alapképzés tantervében szereplő kutatásmódszertan tantárgy oktatásában is.

Választható tantárgyainkban a döntéselőkészítést segítő kvantitatív módszerek, az üzleti folyamatok – például egy rendezvény szervezésének – informatikai háttere ismerhető meg, de akár egy étterem tervezésének lépéseit is elsajátíthatják azok, akik azt a tárgyat választják. Hallgatóink tehát érdeklődési körüknek megfelelően a munkaerőpiac, magánvállalkozók, kis- és középvállalkozások, de multinacionális cégek számára is fontos, a gyakorlatban jól használható ismeretekhez jutnak.

A felsőfokú szakképzésben hallgatóink a munkaerőpiaci ismeretek mellett a szakmai és pénzügyi információk feldolgozásában, üzleti elemzésekben, kérdőívkészítésben és a válaszok elemzésében, beszámolók készítésében válnak jártassá, valamint megismerkednek a számvitel alapjaival is.

A turizmus-menedzsment mesterképzési szakon a gazdaságstatisztika és döntéselemzés a gyakorlati életből vett feladatok által válik hasznossá. A kutatásmódszertan magasabb szintű ismeretei mellett a kreativitásfejlesztésre is hangsúlyt fektetünk. Az alkalmazott matematikai-statisztikai, ökonometriai és modellezési módszerek szimulációs feladataival készítjük fel a hallgatókat stratégiai és gazdasági döntésekhez megfelelő modellek, illetve megalapozott számításokon alapuló gazdasági tervek készítésére.

Tantárgyainkat alapképzésben a magyar mellett angolul és németül, mesterképzésen magyarul és angolul oktatjuk.

A tananyagokat folyamatosan fejlesztjük a munkaerőpiac igényeinek, az új generációk sajátosságainak, a technikai lehetőségek fejlődésének megfelelően, alkalmazva a modern oktatásmódszertani ismereteket. Gyakorlatainkon erősítjük az egyéni és csapatmunkát is, amely kapcsán oktatóink rendszeresen vesznek részt továbbképzésen.

Oktatóink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. Van közöttük matematikus, matematika-, fizika- és informatika szakos tanár, közgazdász, közgazdász-tanár, statisztikus és mérnök egyaránt. Van habilitált, van CSc-fokozattal rendelkező oktatónk és általánosságban elmondható, hogy oktatóink többsége rendelkezik PhD-címmel. Vezető oktatóink kutatói és kutatásvezetői feladatokat is ellátnak. Rendszeresen kérünk fel vendégelőadókat is a szakmai szervezetektől. Oktatóink többek között a következő területeken szereztek szakmai gyakorlatot: biztosításmatematikus, informatikai szaktanácsadó, könyvelő, könyvvizsgáló. Van, aki oktatói tevékenysége mellett igazságügyi szakértő, illetve a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. munkatársa.

Munkatársaink számos szakmai és tudományos, illetve közéleti szervezetnek tagjai – a teljesség igénye nélkül ilyen szervezetek például: doktori iskolák, az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága, a statisztikát oktatók szakmai csoportja, a Magyar Statisztikai Társaság, a Bolyai János Matematikai Társulat, European Mathematical Society (EMS), American Mathematical Society (AMS), International Linear Algebra Society, A Periodica Mathematica Hungarica nevű, jelenleg Q2-es besorolású nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága, Igazságügyi Kamara, Magyar Meteorológiai Társaság, MTA Földtudományi Osztálya, Meteorológiai Tudományos Bizottság stb.

Matematikai-statisztikai kutatásaink mellett segítjük és támogatjuk munkatársainkat, hogy egyéb területeken folyó kutatásokba is bekapcsolódhassanak. Többek között az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékével, a Szent István Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel, a BGE KVIK Turizmus Tanszékével, illetve Vendéglátás Tanszékével van közös kutatásunk. A matematikai, fenntartható fejlődéssel, fenntartható turizmussal kapcsolatos, meteorológiai, vízminőségi kutatások mellett az oktatásmódszertani kutatásokban is jelentős eredményeket értek el munkatársaink. Néhányan a kari Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ tevékenységébe bekapcsolódva végeznek aktív kutatási tevékenységet.

Tanszékünkön évtizedes hagyománya van a hallgatói tehetséggondozásnak. A programok egy részét az EMMI Nemzeti Tehetség Programhoz tartozó pályázatok támogatták. Versenyfelkészítőket, versenyeket szervezünk, valamint közös publikációink vannak hallgatóinkkal. Több oktatónk büszkélkedhet díjazott TDK-s, OTDK-s, MÉTE TDK-s hallgatókkal is, valamint a BGE Kutatási Alap támogatásával Merj Innovatívan! Tehetségorientáló Klub (MITO Klub) néven hallgatói kutatócsoport is működik.

 • Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia 
 • Georgikon Napok nemzetközi tudományos konferencia 
 • Environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Szerbia 
 • International Eco-Conference Safe food, Novi Sad, Szerbia
 • Erdélyi, É.; Jakuschné Kocsis, T.; Lovasné Avató, J. (2019): Environmental impact of food products and difficulties in quantifying them. Journal of Food Investigation, 65: 4. 2740-2747. 
 • Kocsis, T.; Kovács-Székely, I., Anda, A. (2020): Homogeneity tests and non-parametric analyses of tendencies in precipitation time series in Keszthely, Western Hungary. Theor. Appl. Climatol., 139, 849-859.
 • Hatvani, I. G., de Barros V. D., Tanos P., Kovács J., Székely Kovács I., Clement A. (2020): Spatiotemporal changes and drivers of trophic status over three decades in the largest shallow lake in Central Europe, Lake Balaton. Ecological Engineering, 151, 105861.
 • Vander Mijnsbrugge, K., Turcsán, A.; Erdélyi, É.; Beeckman, H. (2020): Drought Treated Seedlings of Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L. and Their Morphological Intermediates Show Differential Radial Growth and Wood Anatomical Traits. Forests, 11. 250.
 • Mirmazloum, I.; Kiss, A.; Erdélyi, É.; Ladányi, M.; Németh, É.Z.; Radácsi, P. (2020): The Effect of Osmopriming on Seed Germination and Early Seedling Characteristics of Carum carvi L.. Agriculture, 10, 94.
 • Gehér, Gy. P.; Tarcsay, Zs.; Titkos, T. (2020): Maps preserving absolute continuity and singularity of positive operators. NEW YORK JOURNAL OF MATHEMATICS, 26: 129-137.
 • Bal, D., Szabóné, Erdélyi É. (2019): Recognising the New Trends in the Decision Process of Tourism Consumers. In: Vágány, Judit (szerk.) Tehetségek a tudomány láthatárán, Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, pp. 4-21.
 • Gaukhar Ch., Erdélyi É. (2019): TRAVEL MOTIVATION FACTORS OF THE TOURISTS FROM DEVELOPING CENTRAL ASIAN COUNTRIES, In: Nikola, Aleksić - XIII Environmental protection of urban and suburban settlements: XXIII International Eco-Conference proceedings, Novi Sad, Szerbia: Ecological Movement of Novi Sad, pp. 274-282.
 • Trásy, B., Magyar, N., Havril, T., Kovács, J., & Garamhegyi, T. (2020). The Role of Environmental Background Processes in Determining Groundwater Level Variability—An Investigation of a Record Flood Event Using Dynamic Factor Analysis. Water, 12(9), 2336.
 • MTA köztestületi tagság 
 • Központi Statisztikai Hivatal 
 • Magyar Statisztikai Társaság 
 • MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság 
 • ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 
 • Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan

Ügyintézés

Hétfő

09.00-11.00 és 13.00-15.00 óra

Kedd

09.00-11.00 és 13.00-15.00 óra

Szerda

09.00-11.00 és 13.00-15.00 óra

Csütörtök

09.00-11.00 és 13.00-15.00 óra

Péntek

09.00-11.00 óra

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. emelet 111. szoba  

Telefon: +36(1) 374-6244  

E-mail: Pal.Gabor@uni-bge.hu

Munkatársak

Tanszékvezető

tanszékvezető, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 119
 • Email: Torcsvari.Zsolt@uni-bge.hu

Oktatási koordinátor

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Magyar.Norbert@uni-bge.hu

Informatikai koordinátor

mestertanár

Tanszéki ügyintézők

tanszéki kiemelt ügyintéző
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: 111.
 • Telefon: +36 1 374-6242
 • Belső mellék: 242
 • Email: Pal.Gabor@uni-bge.hu

Oktató munkatársak

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Arendas.Peter@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Bartolak.Laszlo@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: biro.lorant@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 244, 242
 • Email: Czinege.Monika@uni-bge.hu

főiskolai docens

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 244, 242
 • Email: Ittzes.Andras@uni-bge.hu

főiskolai tanár

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Limbek.Csaba@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Lovasneavato.Judit@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Lorincz.Sandor@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Nagy.Ferenchunor@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: novak.tamas2@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: pantya.robert@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 244, 242
 • Email: SzaboneErdelyi.Eva@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Titkos.Tamas@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: toth.zsuzsanna@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: vajna.istvanne@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Vass.Lucia@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Varady.Ferenc@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Vegh.Agnes@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Vidor.Robert@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: voros.gyula@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: Zelenka.Jozsefne@uni-bge.hu

Óraadók

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: Bernat.Laszlo@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: Erdelyi.Gyorgy@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es/113-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 244, 242
 • Email: FazekasneKis.Maria@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6244
 • Belső mellék: 242, 244
 • Email: gosi.zsuzsanna@uni-bge.hu

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Szakmai beszámolók

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Tanulmánykötetek

Frissítve:
2022. szeptember 20.