Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Kereskedelem Tanszék
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Kereskedelem Tanszéke az egyetem egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező oktatási egysége, ahol magyar és idegen nyelven is folyik a képzés.


Napjainkban a kereskedelem és marketing alapképzés a BGE két budapesti karán, a Külkereskedelmi valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon zajlik. A KVIK-en a kereskedem és marketing szakért a Kereskedelem Tanszék felelős. Tanszékünk oktatási tevékenységében a tradíció és modernitás találkozik: 1857 óta a felsőfokú kereskedelmi szakképzés a kar falai között valósul meg. Ezt a tradíciót ötvözzük a legmodernebb kereskedelmi, marketing- és logisztikai ismeretekkel, módszerekkel és technikákkal, ezáltal csak a mi képzésünkre jellemző, egyedi tudásportfóliót tudunk átadni hallgatóinknak, akik három, meghatározó jelentőséggel bíró, alkalmazott üzlettudományt ismerhetnek meg és sajátíthatnak el:

 • kereskedelem – termékek és szolgáltatások értékesítésének tudománya 
 • marketing – vevőorientáció és értékteremtés tudománya 
 • logisztika – áru- és szolgáltatásáramlások szervezésének tudománya 

Oktatási módszereinket a tradíció és a modernitás egyaránt jellemzi, így például az üzleti és tudományos tapasztalatokkal rendelkező oktatóink hagyományos előadásokon adják át a legmodernebb ismereteket, emellett a gyakorlati órákon a hallgatók alkalmazni tanulják az elméletet, illetve üzleti szimulációs játékok keretében a valós üzleti döntéshozatalt modellezhetik. A hallgatók digitális eszközöket használhatnak a képzés keretén belül: mobiltelefon, tablet, notebook segíti a korszerű, élményalapú oktatás megvalósítását. Az oktatásban hangsúlyt fektetünk a folyamatos módszertani megújulásra, a képzésben fontos szerepet töltenek be az online képzési platformok, internetalapú technológiák. Az előadások mellett megjelenő szemináriumokon a hallgatóink vállalati esettanulmányok feldolgozásával, valós üzleti problémákkal foglalkoznak, egyéni és csoportos feladatmegoldásokkal fejlesztjük szakmai kompetenciáikat. A tanszék által kidolgozott, illetve menedzselt üzletiszimulációs-játékok igen népszerűek a hallgatók között. A gyakorlatorientált képzés keretében hallgatóink egy vállalkozás alapítását is megtervezhetik, így minden esélyük megvan arra, hogy az itt szerzett ismereteket jól fel tudják használni később a valós üzleti életben is. 

A Kereskedelem Tanszék munkatársai által képviselt tudást a kereskedelemi hagyományok tisztelete és az internetalapú világ által támasztott kihívásoknak való megfelelés összhangja teszi szakmailag erőssé és elismertté. Oktatóink több mint fele rendelkezik PhD-fokozattal. Tanszéki törekvésünket meghatározza, hogy a kereskedelem- és marketingoktatásban folyamatosan erősítsük versenyképességünket, megőrizve piacvezető pozíciónkat. Ehhez jó hátteret nyújtanak oktatóink széles körben elismerést kiváltó munkái.

 • Nemzetközi, illetve minősített publikációk:
 • Sikos, T. T., Kozák, T., Kovács, A. (2019): New Retail Models in Online and Offline Space DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 11: 3. 9-28. 
 • Kozár, L., Neszmélyi, Gy. I. (2018): ASEAN, the 50 Years Old, Successful Association and): Hungary Prospects and Challenges in the Economic Relations, Focusing on Vietnam JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF BUSINESS CAMBRIDGE 23: 2. 74-81. 
 • Kozák, Tamás; Neszmélyi, György Iván: Trendek, trendváltások a kereskedelemben JURA 24:2 pp. 468-482, 15 p. (2018) 
 • Nemzetközi kutatási pályázat (OBIC): Dr. Kozár László, Dr. Neszmélyi György, Dr. Kozák Tamás)
 • Nemzetközi Erasmus+ kutatási pályázat: (Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness): Papp Judit; (INCOLLAB – Interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in Higher Education): Dr. Kovács András
 • Hazai kutatási pályázat (GIS: Kereskedelmi térinformatikai rendszerek) Dr. Kozák Tamás, Dr. Kovács András
 • Több megnyert „ötletpálya” pályázat (Dr. Király Éva, Dr. Kozák Tamás, Dr. Németh Patrícia, Lipák Mária, Kasza Lajos)

Hallgatóink több esetben is sikereket értek el hazai OTDK-, TDK-, illetve nemzetközi tanulmányi versenyeken, így például DUKENET nemzetközi felsőoktatási hálózaton, illetve MARCIEE- és a NetAware-programok keretében szervezett megmérettetéseken. A Kereskedelem Tanszék által képviselt tudás a kereskedelem és marketingmenedzsment szakterületének széles körét öleli fel, szakmaiságunkat a sokszínűség és naprakészség jellemzi. Oktatóink közül sokan az oktatási és kutatási tevékenység mellett gyakorló szakemberként, például vállalati tanácsadóként vagy fejlesztő szakemberként tevékenykednek, illetve komoly szakmai pályafutás áll mögöttük.

A tanszék munkatársai szerteágazó kutatási tevékenységet folytatnak a többi között például a kereskedelem koncentrációjának vagy térbeliségének elemzéséhez kapcsolódóan. Kutatási eredményeinket konferenciákon, illetve tudományos publikációkon keresztül osztjuk meg. A tanszéki munkatársak hazai és nemzetközi publikációi olyan témaköröket ölelnek fel, mint például: 

 • a digitalizáció hatása a kereskedelemben 
 • nemzetközi kereskedelmi trendek 
 • a kiskereskedelem szerepe a gazdaságban 
 • kereskedelmi hálózatok diffúziója 
 • optimális telephelyválasztás 
 • ellátásilánc-menedzsment és logisztika a kereskedelemben 
 • fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás a kereskedelemben 
 • vásárlói és fogyasztói magatartás 
 • online és offline kommunikáció 

A tanszék portfóliójába tartozó üzleti képzéseink átfogó gazdasági ismereteket adnak, a hallgatók körében igen népszerűek és kiváló elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak.


Kiskereskedelem COVID-19 idején

A Kereskedelem Tanszék kiemelt figyelmet fordít a COVID-19 pandémia kiskereskedelemre, vásárlói és fogyasztási szokásokra gyakorolt hatásaira. A járvány kitörése óta a tanszék több munkatársa folyamatos kutatásokat végez ezen a területen más egyetemek vezetői oktatóival, kutatóival együttműködésben. A kutatások eredményeit több folyóiratban és monográfióban publikáltuk.

Az eddig megjelent művek:

 • Sikos T. Tamás – Papp Vanda – Kovács András (2021): A hazai vásárlói magatartás változása a COVID-19-járvány első hullámában. In: TERÜLETI STATISZTIKA 61 : 2 pp. 135-152. , 18 p.
 • Sikos T. Tamás – Papp Vanda – Kovács András (2021): Panic Buying in Hungary During Covid-19 Pandemic. In: THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 17 : 01 pp. 53-65. , 13 p.


Megjelenés alatt:

 • Sikos T. Tamás – Molnár Dóra szerkesztésében, a Ludovika Kiadó gondozásában megjelenő A COVID-19 világjárvány hatása a kiskereskedelemre című monográfia, melynek elkészítésében Kozák Tamás, Papp Vanda és Kovács András, a Kereskedelem Tanszék munkatársai önálló fejezetekkel vesznek részt.


Marketing – online-offline szintézis

2021-ben a BGE KVIK Kereskedelem Tanszéke és a KKK Marketing Tanszéke közös együttműködésében készül egy merőben új marketing (tan)könyv, melynek célja mindazoknak a változásoknak, közelítésmódoknak, új modelleknek, eljárásoknak az áttekintő bemutatása, melyek az utóbbi években a nemzetközi marketing-szakirodalomban megjelentek.

A mű célja elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a marketing iránt érdeklődő hallgatók, kisvállalkozók és menedzserek számára új szemléletben, a legmodernebb nemzetközi és hazai példákra támaszkodva.

A kötet várhatóan 2022-ben jelenik meg az Akadémiai Kiadó marketing-könyvsorozatában.

Szoros kapcsolatunk van neves cégek gyakorlati szakembereivel, akik szakmai előadásokkal, helyszíni bemutatókkal kapcsolódnak be a gyakorlatorientált oktatásba, vagy a duális képzésben nyújtanak szakmai segítséget. Ilyen partnerek többek között: 

 • Auchan 
 • CBA 
 • Coop 
 • Danone 
 • Doupla Reklámügynökség 
 • Kreatív Kontroll 
 • Lidl 
 • Nestlé 
 • Praktiker 
 • Rail Cargo Hungaria 
 • Spar 
 • Tesco  
 • T-Mobil 
 • Synetiq Neuromarketing 
 • Zwack

Ügyintézés

Hétfő

9.00-12.00 és 13.00-15.00

Kedd

9.00-12.00 és 13.00-15.00

Szerda

9.00-12.00 és 13.00-15.00

Csütörtök

9.00-12.00 és 13.00-15.00

Péntek

9.00-12.00

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 219. szoba 

Telefon: +36(1) 374-6219, +36(1) 374-6284  

E-mail: Lendvai.Noemi@uni-bge.hu; budai.aniko@uni-bge.hu

Munkatársak

Tanszékvezető

tanszékvezető, egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 236
 • Email: kozak.tamas@uni-bge.hu

Tanszékvezető-helyettes

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 111
 • Email: kovacs.andras2@uni-bge.hu

Kereskedelem és marketing angol képzésvezető

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 112
 • Email: papp.vanda@uni-bge.hu

KM FOSZK képzésvezető

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 116
 • Email: lipak.maria@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintézők

tanszéki munkatárs
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: 219.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 284
 • Email: budai.aniko@uni-bge.hu

tanszéki munkatárs
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: 219.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 219
 • Email: lendvai.noemi@uni-bge.hu

Oktató munkatársak

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: bekesi.gabor@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Belső mellék: 219
 • Email: domboroczky.zoltan@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: dudas.attila@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 112
 • Email: gajzago.eva@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: kasza.lajos@uni-bge.hu

oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 32-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 211
 • Email: Kiraly.Eva@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 236
 • Email: kozar.laszlo@uni-bge.hu

főiskolai docens

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 112
 • Email: molnar.zsolt@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: nemeth.patricia@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 116
 • Email: papp.judit@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Email: sarkadi.katalin@uni-bge.hu

tudományos munkatárs
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 219
 • Email: soos.gabriella@uni-bge.hu

tudományos főmunkatárs

tanársegéd

óraadók

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Email: cserfai.jozsef@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Email: haasz.gabor@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: Karpati.Laszlo@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Email: katz.gyorgy@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: kegye.krisztina@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: kulcsar.janosne@uni-bge.hu

a BGE címzetes főiskolai docense, óraadó

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6219
 • Email: kmosko.judit@uni-bge.hu

óraadó