Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Könyvtár
A karon három könyvtár is rendelkezésre áll, melyek a szakirodalomhoz való hozzáférés mellett információs és kulturális igényeket is szolgálnak. Mindenhol rendelkezésre áll szaktájékoztatás, segítség az adatbázisok használatában, wifi és számítógép internethasználattal, nyomtató, fénymásoló és szkenner. 

A kar hallgatóinak mindegyik könyvtárban ingyenes a helyben használat, a kölcsönzéshez pedig évente egy alkalommal 500 Ft beiratkozási díjat kell fizetni, ami mindhárom könyvtárra érvényes. 

 

Három könyvtárunk: 

Kari Könyvtár 

Elektronikus Könyvtár 

Idegenforgalmi Szakkönyvtár 

Az Alkotmány utcai épületben található a Kari Könyvtár, közel 100.000 dokumentummal. 

Feladata – összhangban a kar oktatási és kutatási stratégiájával – az oktatók, hallgatók és a szakma lehető legmagasabb szintű szakirodalmi ellátása széles forrásanyagból, jól felszerelt informatikai környezetben, kulturált olvasói térben, magas könyvtárosi szakmai felkészültséggel. 

A könyvtár a vendéglátás tekintetében országos feladatkörű szakkönyvtárként is működik, amely külső kutatók, vendéglátóipari és gasztronómiai szakemberek számára is rendelkezésre áll.


Nyitvatartásról, beiratkozásról, kölcsönzésről és egyéb szolgáltatásokról részletes tájékoztatás a https://konyvtar-kvik.uni-bge.hu/ oldalon található.


Katalógus

Facebook

1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. 2. em. 

Telefon: Kölcsönző: +36 1 374 6235 

Olvasóterem: +36 1 374 6200/108 

Könyvtárvezető: +36 1 374 6218 

E-mail: konyvtar.kvik@uni-bge.hu

könyvtárvezető

könyvtárvezető

könyvtárvezető-helyettes

könyvtárvezető-helyettes
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/203., II/225.
 • Telefon: +36 1 374-6279
 • Belső mellék: 279
 • Email: Jurcza.Tunde@uni-bge.hu

Munkatársak

könyvtáros (tartós távollét)
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/203.
 • Telefon: +36 1 374-6235
 • Belső mellék: 235
 • Email: janko.timea@uni-bge.hu

könyvtári asszisztens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/204.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 108
 • Email: Herczeg.Attila@uni-bge.hu

könyvtári rendszergazda
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/203.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 106
 • Email: Herczeg.Renata@uni-bge.hu

könyvtáros

olvasóterem vezetője
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/204.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 108
 • Email: Marton.Zoltan@uni-bge.hu

könyvtáros
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II/203.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 107
 • Email: Meleg.Gizella@uni-bge.hu

A Markó utcai épületben található az Elektronikus Könyvtár, mely 2004-ben nyílt és szervezetileg a Kari Könyvtárhoz tartozik. A kari/egyetemi oktatásban, képzésben részt vevő kis felhasználói csoportok, egyének információigényének döntően elektronikus források szolgáltatásával történő kielégítésére hivatott. Az egyéni tanuláshoz, az oktatók, hallgatók felkészüléséhez kreatív, ösztönző, információgazdag munkakörnyezetet biztosít. Az EU-információk közvetítésében – Európai Uniós Dokumentációs Központként – sajátosan értékes forrásokkal, adatbázisokkal rendelkezik. Külföldi online folyóirat- és cikkadatbázisok, valamint számos egyéb magyar, illetve külföldi adatbázis is segíti az olvasók munkáját.  


Nyitvatartásról, beiratkozásról, kölcsönzésről és egyéb szolgáltatásokról részletes tájékoztatás a https://konyvtar-kvik.uni-bge.hu/ oldalon található. 


Katalógus

Facebook

1055 Budapest, Markó utca 29-31. 1. em. 

Telefon: Kölcsönző: +36 1 301 3413 

Könyvtárvezető: +36 1 374 6218 

E-mail: konyvtar.kvik@uni-bge.hu

Munkatársak

könyvtáros

könyvtáros

A Klauzál téren található Idegenforgalmi Szakkönyvtár Magyarország egyetlen országos feladatkörű, nyilvános szakkönyvtára, amely az idegenforgalom tekintetében teljes gyűjtőkörrel működik. Közel 40.000 dokumentum tartozik gyűjteményébe. 

Feladata kétirányú: egyrészről segíti a kar munkatársainak oktatói és kutatói munkáját, elsősorban a turizmus szakos hallgatók szakirodalommal való ellátását. Ezt a tevékenységét meghatározzák a karon működő szakok és képzési formák változásai. Másrészről nyilvános közkönyvtári szolgáltatást nyújt a turizmus teljes szakterületén tevékenykedő szakemberek, kutatók, oktatási központok és egyéb érdeklődők részére. 


Nyitvatartásról, beiratkozásról, kölcsönzésről és egyéb szolgáltatásokról részletes tájékoztatás a https://konyvtar-idfo.uni-bge.hu/ oldalon található. 


Katalógus

Facebook

1072 Budapest, Klauzál tér 5. – Bejárat a Nyár utca felől. 

Telefon: Kölcsönző: +36 1 268 0591 

Könyvtárvezető: +36 1 374 6218 

E-mail: idfokonyvtar.kvik@uni-bge.hu

könyvtárvezető

könyvtárvezető

Munkatársak

könyvtáros