Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Üzleti kapcsolatok

Üzleti kapcsolatok – A jövőnket képezzük

A Budapesti Gazdasági Egyetem és mi, az egyetem dolgozói, oktatói büszkék vagyunk arra, hogy hallgatóink elismeréssel szólnak a karon történő gyakorlatias képzésről. 

A BGE – mint alkalmazott tudományok egyeteme – (és azon belül a KVIK) hangsúlyosan a gyakorlatorientált képzés mellett kötelezte el magát. Így tehát karunk valamennyi alapszakán is ilyen típusú képzés folyik. 

 

Hogyan érjük el mindezt? 

Az elmúlt évek számos példája bizonyította, hogy a KVIK és a piaci körülmények között működő vállalatok együttműködése felbecsülhetetlen értéket jelent mindkét fél számára. A hazai és külföldi vállalati kapcsolataink ma már széles palettán kínálják hallgatóinknak a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét. Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy vállalati partnereink között olyan nagy, meghatározó cégek neveit említhetjük, mint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Danubius Hotels Group, a Neckermann Utazási Iroda vagy az Európa Rendezvény Iroda Kft. 

 

Mit ad ez az együttműködés a két fél számára? 

A BGE KVIK-kel együttműködő vállalatok számára rendkívül vonzó annak a lehetősége, hogy a KVIK égisze alatt tanuló hallgatók legjobbjai az egyetemi éveik végén gyakornokként segíthetik a vállalatok működését, kedvező feltételek mellett. Ez a vállalat számára friss lendületet, friss tudást és a jövőre nézve magasan képzett potenciális munkavállalót is jelent egyben. 

A vállalatok részéről delegált munkatársak óraadóként megismerhetik a munkaerőpiacra most kikerülő fiatalok attitűdjét, amelyre figyelemmel sikeresen integrálhatják az új generációs munkavállalókat szervezeti kultúrájukba, valamint megismerve a fiatalok elvárásait, eredményesebb munkaerőmegtartási stratégiát dolgozhatnak ki. 

Az együttműködő vállalatok vezetőinek elmondása alapján azt is kijelenthetjük, hogy az általuk oktatóként delegált kollégák erős motivációt kaptak e lehetőséggel, mert számunkra ez egyben komoly erkölcsi-szakmai elismerést is jelent  ezzel pedig erősödött az elkötelezettségük a vállalat irányába. 

Szponzorációs tevékenységükkel viszonylag nagyszámú hallgatósághoz jutnak el, amely PR-szempontból a vállalat reputációjára gyakorol kedvező hatást. Az egyetemi rendezvények támogatásával a szponzorként megjelenő vállalatok nevei mintegy beégnek” a hallgatók tudatába, ezzel elkötelezve őket a vállalat termékeinek, szolgáltatásainak hosszú távú fogyasztására. Ez – a megfelelő módon kihasználva – egyben egyfajta munkaerőtoborzási lehetőséget is magában rejthet. 

A vállalkozások vezetőivel egyeztetett témákban a projekttantárgyak keretében a hallgatók a piacon végezhetnek primer kutatásokat, amelyek eredményeit közösen elemzik, értékelik. Ez nem csak erőforrás-megtakarítást jelent vállalati oldalon, de az új szakmai látásmódok megismerésével új lehetőségeket is teremt a fogyasztói igények jobb kiszolgálása érdekében. 

Oktatóink jelen vannak a meghatározó szakmai szervezetekben, például a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségében, valamint a Falusi Turizmus Országos Szövetségében. A kar erős tanácsadói szerepkört tudhat magáénak a releváns kormányzati szervekben is. 

Hallgatóink a nagy értékű elméleti tudás mellett rengeteg tapasztalatot szerezhetnek, új megoldásokat, ötleteket, jó gyakorlatokat ismerhetnek meg azáltal, hogy az oktatott szakmák jeles képviselőit tudhatjuk óraadóink sorában. Közülük többen is karunk címzetes egyetemi docensei, illetve címzetes egyetemi tanárai. 

A hallgatók gyakornokként történő foglalkoztatása a munkaközösséghez való szoktatás mellett kiemelten fontos abban is, hogy lehetőséget ad az elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazására is, amely tudásuk hasznosságát igazolja.  

A végzőseinket segítő külsős konzulensek szakmai iránymutatásai adják az esszenciáját az elkészített szakdolgozatoknak és hozzásegítik a hallgatóinkat a megszerzett tudás piachoz illeszkedő strukturálásához. 

A hallgatók által készített szakdolgozatok célja, hogy a végzősök megmutassák, hogyan alkalmazzák a megszerzett tudást a gyakorlatban, amelyről a vállalati oldalról érkező bírálók hiteles és felbecsülhetetlen értékű visszajelzést adnak. Ez egyben az egyetemi és a munkaerőpiaci megmérettetésük is. 

Végül, de nem utolsósorban a jó gyakorlati helyek rendkívüli mértékben erősítik a karon szerzett diploma értékét. 

Az együttműködő vállalatok gyakran innovatív hatást gyakorolnak a képzésünkre, annak tartalmi elemeire. A piacról érkező szakmai elvárások sokat segítenek nekünk abban, hogy hallgatóink praktikus, a mindennapokban jól használható és értékteremtő tudást kapjanak. Képzésünknek tehát a vállalatok részéről jelentkező magas szakmai igényeknek meg kell felelnie. Ez irányú törekvésünk eddigi eredménye, hogy végzett hallgatóink a legtöbb esetben gond nélkül el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon és munkahelyükön is jól megállják helyüket. 

Vállalati partnereink fontos szerepet játszanak szakmai, illetve szponzori hozzájárulásuk révén karunk fontos eseményeinek, rendezvényeink magas színvonalú megvalósításában is. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a jelentős mennyiségű, különböző cégekkel és állami intézményekkel megkötött együttműködési megállapodásunk fő célja a hallgatók munkaerőpiaci bekapcsolódásának segítése, a vállalati szakember-utánpótlás kinevelése, az egyetem tudásának a vállalati, valamint a közszférában, a vállalkozások szellemi kapacitásainak az egyetemi oktatásban történő hasznosítása, többek között közös kutatásokon, rendezvényeken, konferenciákon keresztül. 

Köszönjük jelenlegi partnereink elkötelezettségét és örömmel ajánljuk fel együttműködésünket minden vállalatnak és intézménynek, amely tudásával és egyéb támogatásával partnerünk kíván lenni a magas minőségű jövő megteremtésében. 

Kereskedelem Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 219. szoba

Telefon: +36(1) 374-6219, +36(1) 374-6284 

E-mail: Lendvai.Noemi@uni-bge.hu; budai.aniko@uni-bge.hu

 

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. emelet 121. 

Telefon: +36(1) 374-6240; 374-6241 

E-mail: pentek.viktoria@uni-bge.hu 

 

Üzleti Elemzés Módszertani Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. emelet 111. szoba 

Telefon: +36(1) 374-6244 

E-mail: Pal.Gabor@uni-bge.hu 

 

Pedagógiai Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 10.

Telefon: +36(1) 374-6260 

E-mail: terebessy.kamilla@uni-bge.hu

 

Turizmus Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 207. szoba 

Telefon: +36(1)  374-6202

E-mail: balazs.istvanne@uni-bge.hu; lukacs.edina@uni-bge.hu 

 

Gazdasági Szaknyelvek Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 212. szoba 

Telefon: +36(1) 374-6201 

E-mail: deak.gabriella@uni-bge.hu; nadinemiskolci.szilvia@uni-bge.hu

 

Vendéglátás Tanszék 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 208. szoba

Telefon: +36(1) 374-6266 

E-mail: Mahunka.Balazs@uni-bge.hu; Turek-Belanyi.Zsuzsa@uni-bge.hu

KAPCSOLATTARTÓ

mesteroktató
  • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
  • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
  • Telefon: +36 1 374-6200
  • Belső mellék: 112
  • Email: molnar.zsolt@uni-bge.hu