Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Pedagógia Tanszék
Tanszékünk az egyetemen folyó mesterszintű (MA) tanári (közgazdásztanár) képzésért és a szakoktató-, valamint a közösségszervezés-alapképzésért (BA) felelős.

A tanári (közgazdásztanár) képzésnek két szakképzettségi ága folyik az egyetemen: a vendéglátás-idegenforgalmi, valamint a kereskedelem és marketing. A tanszék feladata a tanárszakra való felvételi vizsgák megszervezése, a tanárképzés részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai-pszichológiai tárgyak oktatása, az utolsó féléves iskolai tanítási-nevelési gyakorlatok szervezése, irányítása, továbbá záróvizsgák megszervezése, bonyolítása. A tanári (közgazdásztanár) képzés jelenleg 4 féléves levelező képzési rendszerben folyik, amelyre BSc- vagy MSc-szintű közgazdász, vagy üzleti szakoktató végzettséggel rendelkezők nyerhetnek felvételt. Azoknak, akik a korábbi évtizedekben főiskolai szintű tanári képesítést szereztek, a képzési idő 3 félév. A képzés célja a közgazdász alapképzés keretében elsajátított szakmai elméleti és módszertani tudás elmélyítése, továbbá az adott szakterület által igényelt kompetenciák elsajátításával a hallgatók felkészítése a közgazdásztanári munkára, a specializációjukhoz kapcsolódó tantárgyak, modulok tanítására és a tanári tevékenységgel összefüggő pedagógiai, pszichológiai feladatok megoldására.

A szakoktató alapszak képzési ideje levelező tagozatos formában 6 félév. Erre a szakra a kereskedelmi vagy a turizmus-vendéglátás szakirányon szerzett szakközépiskolai vagy OKJ-alapképzettséget szerzett olyan pályázók nyerhetnek felvételt, akik alapképzettségüknek megfelelő, legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti kereskedelmi vagy vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetenciaelvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

A közösségszervezés szak képzési ideje 6 félév a nappali és a levelező munkarendben egyaránt. A két specializáció a kulturális közösségszervezés és a humánfejlesztés. A felvétel feltétele érettségi bizonyítvány, illetve az alábbi érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni: biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz). Az alapképzési szak célja kulturális, humán-, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző közösségszervező, közösségfejlesztő szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A pedagógusképzéssel párhuzamosan a tanszék feladata a turizmus-vendéglátás, valamint a kereskedelem és marketing alapszakok pszichológia, szociológia, tanulásmódszertan (magyar és angol nyelven) és kutatásmódszertan, karrierépítés, üzleti etika, valamint üzleti etikett és protokoll tárgyainak oktatása.

Közművelődés és közösségépítés 

Össztársadalmi érdek, hogy a közösségek képesek legyenek saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására. A közösségszervezés és a közösségszervezők többek között ebben játszanak nagy szerepet. A tanszéken folyó kutatás elsősorban annak vizsgálatára irányul, hogy a helyi értéktárak, kulturális örökségek milyen szerepet játszanak a közművelődésben és a közösségépítésben, a kialakult közösségek milyen tudásmegosztó alkalmakat tartanak és milyen formában.

 

Partnerintézmények

 • Közművelődési Bizottság (ill. a bizottság tagjaként mindazok az egyetemek, ahol a közösségszervezés a képzési kínálat része)
 • Nemzeti Művelődési Intézet

 

Digitális oktatás 

A XXI. század talán legnagyobb oktatási reformjaként tekinthetünk a digitális oktatás megjelenésére, mely az oktatás minden szintjén kisebb vagy nagyobb mértékben megjelenik. Az oktatók, pedagógusok feladata, hogy a technológia kínálta lehetőségeket a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságának növelése érdekében az oktatás folyamatába beépítsék. A témában folyó kutatások elsősorban az Y- és a Z-generáció motivációira, a módszertani újítások feltérképezésére és az alkalmazási lehetőségek feltárására irányul. A témakör vizsgálata a COVID-19 járvány után újabb kutatási irányokat kínál.


Partnerintézmények

 • Óbudai Egyetem 
 • Budapesti Corvinus Egyetem 
 • Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Központjai


 • Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
 • BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma 
 • BGSZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája
 • BGSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája
 • Dr. Farkas Julianna – Dr. Benkei-Kovács Balázs -Vácziné dr. Takács Edit (2021): Helyi értékek nyomában A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában, Budapest, BGE KVIK, 220. p. ISBN 978-615-6342-12-6 
 • Farkas J. (2019): The ideal of man and behaviour culture in the renaissance. Kulturális Szemle (a Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata) VI. : 1. pp. 7-14.
 • Hübner A. (2014): Elements of Pilgrimage in Non-religious Context: Non-Places and Lieux de Mémoire in Film Location Tourism. In: Ruttkay V., Gárdos B. (szerk.) HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. Budapest, L'Harmattan Kiadó, pp. 53-74.
 • Hübner A. (2011): The Role of Medieval Maps in the Interpretation of the New World. In: Gárdos B., Péter Á., Pikli N., Vince M. (szerk.) Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory. Budapest, L'Harmattan Kiadó, pp. 317-326.
 • Keszei B. (2019): Space Syntax’s Relation to Seating Choices from an Evolutionary Approach. Periodica Polytechnica Architecture 50: 2pp. 115-123.
 • Keszei B., Dull A., Logo E., Hamornik B. P., Koles M., Tovolgyi S., Hercegfi K. (2014): Visual attention and spatial behavior in VR environment: An environmental psychology approach. In: Baranyi P. (szerk.) 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications : CogInfoCom 2014 : Proceedings . Piscataway (NJ), Amerikai Egyesült Államok: IEEE, pp. 247-250.

Ügyintézés


Hétfő 9-12

Kedd 9-12

Szerda 9-12

Csütörtök 9-12

Péntek 9-12

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 10. 

Telefon: +36(1) 374-6260  

E-mail: szigeti-terebessy.kamilla@uni-bge.hu

Munkatársak

Tanszékvezető

tanszékvezető, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 157
 • Email: farkas.julianna@uni-bge.hu

Oktatástámogatási koordinátor

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 222
 • Email: popcsa.anna@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintéző

tanszéki munkatárs
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint 10.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 260
 • Email: terebessy.kamilla@uni-bge.hu

Oktató munkatársak

adjunktus

oktató, kari oktatásfejlesztő
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint 10/2.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 222
 • Email: fekete.imre@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 233
 • Email: hubner.andrea@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 170
 • Email: keszei.barbara@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 222
 • Email: thuma.orsolya@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6222
 • Belső mellék: 222
 • Email: vaczine.takacs@uni-bge.hu

óraadók

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6266
 • Email: gombas.judit@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6266
 • Email: hedi.csaba@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 260
 • Email: joos.tamas@uni-bge.hu

óraadó

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 10-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 260
 • Email: molnar.krisztina3@uni-bge.hu

óraadó

óraadó

óraadó

óraadó