Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Nemzetközi kapcsolatok

Karunkon az 1990-es évek elejétől – az akkor még önálló Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán – az alapképzés két fő irányán, a turizmus és vendéglátás szakon, illetve a kereskedelem és marketing szakon – a magyar mellett – elindult az angol és a német nyelvű képzés. Ez teremtette meg az alapját annak, hogy intézményünkben fokozatosan megjelentek külföldi hallgatóink, akik aránya mára elérte a 10-15%-ot.  

Erasmus+ ösztöndíjprogram

Erasmus+ hallgatói mobilitás keretében 72 partneregyetemünktől évente közel 100 külföldi hallgatót fogadunk részképzésre, emellett támogatjuk magyar hallgatóink partneregyetemeinkre való hasonló célú kiutazását az Erasmus+, vagy más – például a Campus Mundi – programok keretében. 

 

Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogram

Teljes képzésre is jelentős számban fogadunk minden évben külföldi hallgatókat a Magyar Kormány által létrehozott Stipendium Hungaricum ösztöndíjas program keretében. Ezen hallgatóink nagyrészt fejlődő országokból érkeznek, évente mintegy 200-an, és alapképzéses szakjainkon, illetve a 2014-től megindult angol nyelvű turizmus-menedzsment mesterképzésünkön folytatnak tanulmányokat. 

 

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram és Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak

Teljes képzésre Diaszpóra Ösztöndíjprogram és Keresztény Fiataloknak szóló ösztöndíjprogram keretében is fogadunk minden évben külföldi hallgatókat.

 

Önköltséges tanulmányok

Teljes képzés keretében önköltséges finanszírozási formában is lehetőség van karunk kereskedelem és marketing, valamint turizmus-vendéglátás alapképzésein, továbbá turizmus-menedzsment mesterképzésünkön való tanulmányok folytatására.

 

Külföldi hallgatóink beilleszkedésének elősegítésére jól működő mentori rendszert fejlesztettünk ki, amelynek munkáját felsőbb éves hallgatóink, illetve az egyetemen működő diákszervezetek is támogatják. 

Nemzetközi partnerintézményi kapcsolataink közül kiemelten fontos az a néhány felsőoktatási intézmény, amelyekkel karunknak kettősdiploma-megállapodása van. Ők név szerint a következők: 

 • Asztúriai Egyetem, Ovideo (Spanyolország); 
 • Le Havre-i Egyetem (Franciaország); 
 • Hofi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (Németország); 
 • Kempten, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen (Németország). Nemzetközi kapcsolataink ma már a tudományos együttműködési szférában is kiterjedtek. Karunk oktató és kutató munkatársai növekvő számban vesznek részt nemzetközi kutatási programokban, illetve külföldi tudományos rendezvényeken, emellett külföldi hallgatóink évek óta részt vesznek a Tudományos Diákkör munkájában. 

2016-tól intézményünk elnyerte az alkalmazott tudományok egyeteme címet. A BGE és azon belül karunk fejlesztési és innovációs stratégiája megvalósításának szerves része a nemzetköziesítési folyamat előrevitele. Mindez komoly kihívást és jövőbeli lehetőségeket, egyben számos és sokrétű feladatot jelent. Ez utóbbiak között említést érdemel az AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) követelményeinek megfelelő nemzetközi akkreditációra való felkészülésünk folyamata, továbbá az alkalmazott tudományok egyetemei nemzetközi hálózatának szervezetében (Network of International Business Schools, NIBS) elnyert tagságunkból adódó lehetőségek fokozottabb kihasználásának igénye. Karunk nemzetközi elismertségét erősíti, hogy turizmus-vendéglátás alapképzésünk, illetve turizmus-menedzsment mesterképzésünk két-két szakirányát a brit Institute of Hospitality 2016-ban akkreditálta. 

Nemzetközi kapcsolataink erősítését szolgálja a minden évben meghirdetett, SUCCESS nyári egyetem a BGE-n, amelynek karunk a projektgazdája, szervezője és lebonyolítója. 

A KVIK az egyetemi partnerek mellett számos külföldi vállalattal és szakmai szervezettel ápol intenzív kapcsolatokat, amelyek révén elsősorban képzésünk gyakorlatorientáltságát erősítjük. E partnereink révén hallgatóink ma már számos külföldi munkahelyen is teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. Mindemellett, közreműködésükkel nívós szakmai rendezvénynek adunk rendszeresen otthont, továbbá hallgatóink és oktatóink külföldi rendezvényeken, szakmai versenyeken is részt vehetnek. Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – említést érdemel az Ethic Ocean francia szakmai szervezet, mellyel több éve közösen szervezzük az Olivier Roellinger neves francia séfről elnevezett nemzetközi szakácsversenyt, és melynek 2018 óta a kar ad otthont.

Az USA-beli partnereink évente több tucat hallgatónknak nyújtanak szakmai gyakorlati lehetőséget az USA különböző részein működő színvonalas szállodákban, közülük kiemelten fontos a The Broadmoor – Sea Island Company LLC, illetve a Resort Leaders program.

A Rajabhat egyetemi konzorciummal kötött megállapodásunk részeként évente 10-12 hallgatónk tölti szakmai gyakorlatát thaiföldi szállodákban, ezzel egy időben thai diákok nívós budapesti szállodákban kapnak lehetőséget gyakornoki kötelezettségeik teljesítésére.

Vendégoktatás, nemzetközi szakmai és tudományos rendezvényeken, projektekben részvétel

Karunk fokozottan törekszik arra is, hogy oktatóinknak lehetősége legyen külföldön vendégoktatói tapasztalatot szerezni, valamint részt venni nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken, illetve nemzetközi kutatásban és projektekben. A 2019. december 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakra elnyert mobilitások egy része tudott csak megvalósulni a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások miatt. A kiírást a járványügyi helyzet változása esetén frissítjük. Az aktuális nemzetközi lehetőségek egyetemi munkatársak részére ide kattintva érhető el.

Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) ösztöndíjak

A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) ösztöndíjával már eddig is karunk több oktatójának nyílt lehetősége oktatási-kutatási mobilitásban részt venni Európán kívül, elsősorban kelet- és délkelet-ázsiai egyetemeken. 


Erasmus+ személyzeti mobilitás

Támogatjuk oktatóink, kutatóink és adminisztratív/igazgatási munkatársaink idegennyelv-tudásának fejlesztését, nemzetközi tapasztalataik bővítését. Erre jó lehetőséget kínál az Erasmus+ program oktatói és személyzeti mobilitás része, amelynek lehetőségével egyre több munkatársunk él. Karunk ma már éves szinten több külföldi kutatót és oktatót is fogad. 

 

Stratégiai együttműködési projektek

Partnerintézményeinkkel stratégiai együttműködési projektek is teret kapnak.

A 2015 és 2017 között megvalósult ICCAGE-projektben, amely 2018-ban Csehországban elnyerte az év legjobb felsőoktatási projektje nívódíjat, 14 egyetem több, mint 800 hallgatója vett részt.

Az alábbi, megvalósulás alatt álló nemzetközi stratégiai projekteket cseh, finn, német, portugál, spanyol és szlovák partneregyetemek oktatóival közösen hoztuk létre: 

 • INCOLLAB (2019-2021): A projekt a szaknyelvet és más szakmai tárgyakat oktató kollégák együttműködési lehetőségeit igyekszik bővíteni. Részletesebb leírást a Képzésfejlesztési projektek oldalon talál.
 • CORALL (2019-2022): A projekt a hallgatók autonóm tanulási lehetőségeinek fejlesztésére fókuszál. Részletesebb leírást a Képzésfejlesztési projektek oldalon talál.
 • BrandY (2020-2023): A projekt célja egy innovatív, élményalapú tananyag modul létrehozása és a felsőoktatási kurzus kínálatba való beépítése az európai márkamenedzsment témakörében. Részletesebb leírást a Képzésfejlesztési projektek oldalon talál.

Kapcsolat


Kari nemzetközi vezető

kari nemzetközi vezető, egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 197
 • Email: pal.agnes@uni-bge.hu