Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Vendéglátás Tanszék
A Vendéglátás Tanszék szakmai felügyelete alá tartozik a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátás specializációja, a turizmus-vendéglátás alapképzésben megjelenő, vendéglátással összefüggő specializációk, valamint a közgazdásztanár mesterképzésen a vendéglátó ismeretekkel kapcsolatos képzés. 


A tanszék oktatási területe három fő szakterületre bontható: 1) a vendéglátás szervezésével, gazdálkodásával összefüggő szakmai ismeretek, 2) az élelmiszerekkel, italokkal, azok tulajdonságaival, a higiénés ismeretekkel, táplálkozástudománnyal összefüggő területek, 3) éttermi és konyhai elméleti és gyakorlati ismeretek. Az ismeretek nagy része a képzésekben megjelenő alapozó tantárgyak tudásanyagára épít. A három szakterület ismerete, a megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat nélkülözhetetlen a vendéglátásban elhelyezkedni kívánó, frissen végzett diplomás szakemberek számára. 

A tanszéken történik a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátás szakirány vendéglátással összefüggő tantárgyainak gondozása, oktatása, a hallgatók szakmai gyakorlatának és projektmunka-készítésének felügyelete, valamint a végzős hallgatók záróvizsgájának megszervezése és lebonyolítása.

A tanszék látja el az üzleti szakoktató alapképzésen, valamint a közgazdásztanár mesterképzésen a vendéglátó specializáció felügyeletét, valamint felelős az ezen képzéseken meghirdetésre kerülő, vendéglátáshoz, gasztronómiához kapcsolódó tárgyak oktatásáért.

A tanszék gondozza a turizmus-vendéglátás alapképzés három, vendéglátással összefüggő specializációját, úgymint kereskedelmi vendéglátás, intézményi vendéglátás és vendéglátórendezvény-szervezés. Ezeken a specializációkon olyan közgazdászok képzése folyik, akik tanulmányaik befejezése után korszerű elméleti, szervezési, gazdálkodási ismeretek birtokában vannak, jártasak a vendéglátás és a szállásadás valamennyi üzleti tevékenységében, az ezzel összefüggő folyamatok szervezésében és irányításában. 

A turizmus-vendéglátás alapképzésen a tanulmányok első három szemeszterében a hallgatók elsősorban általános alapozó tárgyakat és módszertani ismereteket hallgatnak. A specializációválasztást követően, a harmadik szemesztertől kerül sor a vendéglátás szervezésével, gazdálkodással összefüggő, valamint a manuális tevékenységek (ételkészítés, szervizismeretek) oktatására. A leendő vendéglátó-szakembereknek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkezniük a gazdaságtudományi szakterületen túlmenően az élelmezés- és táplálkozástudományban, valamint a higiéné, a műszaki és technológiai ismeretek területén is. A tanulmányokat a 7. félévben (majd 2020-tól tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a 7. és 8. félévben) belföldi vagy külföldi vállalatoknál eltöltendő szakmai gyakorlat zárja, melynek szakmai felügyeletét a tanszék látja el. A hallgatók tanulmányaikat lezáró szakdolgozatukat is ebben a félévben készítik el, döntő részben a tanszék oktatóinak irányítása alatt. A vendéglátással összefüggő specializációkon a záróvizsgák megszervezése a tanszék feladata.

A tanszék felügyelete alá tartoznak a vendéglátásképzésben nélkülözhetetlen gyakorlati képzést biztosító tankonyhák, tanéttermek, az élelmianyag- és a mikrobiológiai laboratórium, valamint a Markó utcai épületben található Sommelier-terem. Ezek a speciális eszközökkel felszerelt helyiségek teszik lehetővé, hogy hallgatóink a vendéglátás területén ne csak az elméleti, hanem a gyakorlati tudást is megszerezzék, ahol többek között saját maguk is elvégezhetik az élelmiszerek vizsgálatát, a finomabbnál finomabb ételek elkészítését, megtanulhatják a díszterítés elemeit, betekintést nyerhetnek a vendég számára élményt adó koktélok, kávéitalok és egyéb finomságok elkészítésének rejtelmeibe. 

Tudományos munkájában a Vendéglátás Tanszék részben a vendéglátáshoz kapcsolódó menedzsment témájú, valamint élelmianyag-ismereti, táplálkozástudományi kutatásokat végez, melyek eredményeiről folyamatosan publikál, másfelől felkérésre a szakmához kötődő üzleti, gazdálkodási jellegű elemző és tanácsadó tevékenységet végez. A tanszéken folyó kutatómunkákba részben a szakkollégiumi szervezeten keresztül, részben pedig közvetlenül vonja be a hallgatókat. 

A 2017-ben alakult Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ kutatási témáinak jelentős része is a tanszékhez köthető. A központ fő célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül a kar oktatói, kutatói kiemelten a vendéglátás, és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát. 

A központ Vendéglátás Tanszékhez köthető fő kutatási témái:

 • Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban 
 • Az élelmiszerpazarlás nagyságrendjének vizsgálata a szállodák működésében 
 • Fenntartható-e az egészséges táplálkozás? Egészséges-e a fenntartható táplálkozás? 

A Vendéglátás Tanszék szervezi a Vendéglátás Szabadegyetem eseményeit, ahol a szakma elismert képviselői jelennek meg és mutatják be tevékenységüket, egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók mélyebb ismeretekre tegyenek szert vendéglátó vállalkozások sikeres működtetése területén. Ugyancsak a tanszék nevéhez fűződik számos, a karon szervezett, sikeres szakmai verseny lebonyolítása, mint például a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel közösen szervezett Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny és konferencia, vagy az Olivier Roellinger nemzetközi szakácsverseny. 

Évente két-három, a szakma aktuális kérdéseit vizsgáló, elemző, tudományos konferencia szervezése is a tanszékhez fűződik, így például 2018-ban a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesületével közösen megszervezett Mentes vendéglátás – Biztonságos ételekkel című tanácskozás, vagy a Hungarikumok: múltunk és jövőnk – I. Országos Pálinkakonferencia. A tanszék oktatói közreműködtek a kar megalapításának 2019-ben ünnepelt 50. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények, versenyek, fogadások lebonyolításában, bevonva egyrészt a vendéglátás-specializáción tanuló hallgatókat és segítségül hívva a szakmai partnereket a színvonalas programok és cateringszolgáltatás érdekében. 

A tanszék oktatói intenzív és széleskörű kapcsolatokat ápolnak a szakmával, éttermek, rendezvényszervező cégek, szállodák és más, kapcsolódó vállalkozások tulajdonosaival, vezetőivel, szakmai szervezetek képviselőivel, akik közül sokan megfordultak már a karon mint vendégelőadók, versenyek támogatói, vagy mint záróvizsgabizottságok elnökei. A tanszék mellett működő Szakmai Tanácsadó Testületben a vendéglátó és szállodai szakma elismert képviselői kaptak helyet, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítik a tanszék szakmai munkáját, az oktatási anyagok fejlesztését. 

 • La Fiesta Kft. 
 • Budapest Party Service 
 • La Perle Noir Étterem 
 • Arany Kaviár Étterem 
 • Kistücsök Étterem 
 • Continental Group 
 • Accor-Pannónia Hotels Zrt. 
 • The Fishmarket (Budaörsi Halpiac) 
 • Premium Apartmanház 
 • Hungast Kft. 
 • METRO Kereskedelmi Kft. 
 • Magyar Vendéglátók Ipartestülete 
 • Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 
 • Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesülete 
 • Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 
 • AlOudat M., Magyar N., Sarkadi Lívia S., Lugasi A. (2021): Nutritional Content Of Ready-To-Eat Meals Sold In Groceries In Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTRONOMY AND FOOD SCIENCE Paper: 100318.
 • Fekete-Frojimovics Zs., Lenkovics B., Magyarné Horváth K., Jakuschné Kocsis T., Lugasi, A. (2018): Study of basic taste recognition among the tourism and catering management students of the Budapest Business School. ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK LXIV: 2 pp. 2030-2035. 
 • Lenkovics B., Fekete-Frojimovics Zs., Hidvégi H., Magyar N., Pavlicsek Cs., Lugasi A. (2020): Zöldségpárlatok érzékszervi vizsgálata a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar hallgatói körében. Multidiszciplinaritás a turizmusban X. Nemzetközi Turizmus Konferencia, Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2020. 228-244. 
 • Karakasné Morvay K. (2019): Az élelmiszer pazarlás jelentősége és minimalizálási lehetőségei a szállodaiparban. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. (a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének folyóirata), XII. 4. 219-233. 
 • Karakasné Morvay K., Erdélyi É. (2020): Az élelmiszer, mint veszélyes hulladék, In: Marton, Zs., Németh, K., Pelesz, P., Péter, E. (szerk.) IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet., Nagykanizsa, Pannon Egyetem, pp. 220-231. 
 • Karakasné, Morvay K., Barcsay, V. (2019): How Sustainability Meets Luxury in Hotel Events. In: Marton, Zs; Németh, K; Péter, E (szerk.) III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. Nagykanizsa, Pannon Egyetem, pp. 267-278. 
 • Kemény K., Karakasné Morvay K. (2020): A fenntartható megoldások iránti kereslet és kínálat változása a rendezvényszervezésben, In: Marton, Zs., Németh, K., Pelesz, P., Péter, E. (szerk.) IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet, Nagykanizsa, Pannon Egyetem, pp. 232-240. 
 • Papp A., Lugasi A. (2018): Finom, egészséges és népszerű – gasztronómiai kihívások gyermek- es fiatalkorban. In: Antal E., Pilling R. (szerk.) A magyar gyermekek és fiatalok életmódja: Táplálkozás, testmozgás, lélek. Fehér Könyv a TÉT Platform Egyesület kutatásainak adatai alapján. TET Platform Egyesület, pp. 70-74.

Ügyintézés

Hétfő

De. 9.00-12.00

Du. 13.00-15.00

Kedd

De. 9.00-12.00

Du. 13.00-15.00

Szerda

De. 9.00-12.00

Du. 13.00-15.00

Csütörtök

De. 9.00-12.00

Du. 13.00-15.00

Péntek

9:00-12:00

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 208. szoba 

Telefon: +36(1) 374-6266  

E-mail: Mahunka.Balazs@uni-bge.huTurek-Belanyi.Zsuzsa@uni-bge.hu

Munkatársak

megbízott Tanszékvezető

mb. tanszékvezető, egyetemi docens

Oktatási és oktatástámogatási koordinátorok

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 209-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 179
 • Email: debreceni.janos@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: alagsor, Oktató Kabinet
 • Telefon: +36 1 374-6271
 • Belső mellék: 271
 • Email: hidvegi.hedvig@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintézők

tanszéki munkatárs
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: 208.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: Mahunka.Balazs@uni-bge.hu

tanszéki munkatárs

Oktató munkatársak

mestertanár

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: alagsor, Oktató Kabinet
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 271
 • Email: csulak.gergely@uni-bge.hu

mestertanár

tudományos munkatárs

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 211-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6269
 • Belső mellék: 6269
 • Email: hamori.antal@uni-bge.hu

főiskolai docens

főiskolai docens

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 211-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 269
 • Email: lenkovics.beatrix@uni-bge.hu

dékán, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 31-es szoba; II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 208
 • Email: lugasi.andrea@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: alagsor, Oktató Kabinet
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 1271
 • Email: nagy.mihaly@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: alagsor, Oktató Kabinet
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 262
 • Email: toth.gabor@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 211-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: vasko.aron@uni-bge.hu

óraadók

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: mohannadm.aloudat@gmail.com

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: csa@invitel.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: fabokmihaly70@gmail.com

a BGE professor emeritusa, óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6266
 • Belső mellék: 183
 • Email: Gundel.Janos@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: kadas.lajos@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: alagsor, Oktató Kabinet
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 271
 • Email: kis.zoltan@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 207-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6202
 • Email: Lakatos.Viktor2@uni-bge.hu

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: Schmidt.Katalin@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 211-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: Seregi.Andrasne@uni-bge.hu

a BGE címzetes egyetemi docense, óraadó
 • Iroda: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.
 • Iroda: földszint, 11-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6233
 • Belső mellék: 233
 • Email: Stroh.PeterBela@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: Szucs.Pal@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: tischlerpetra@gmail.com

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 266
 • Email: duzinger@gmail.com

műszaki szolgáltatók

technikai asszisztens - labor
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II.em. 217
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 117
 • Email: kovari.laszlo@uni-bge.hu

technikai asszisztens - tankonyha

technikai asszisztens - labor
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint 14.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 357
 • Email: osztoics.eniko@uni-bge.hu

technikai asszisztens - tankonyha