Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE KVIK Lengyel Gyula kollégium

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Lengyel Gyula kollégiuma a XI. kerületben a Sas-hegy lábánál csendes, nyugodt környéken található. Az intézmény 234 hallgató részére nyújt otthont. A kollégiumot a hallgatókból és a kollégiumvezetőből álló Kollégiumi Bizottság irányítja, amelynek tagjait a lakógyűlés évente választja meg. 

 • Szociális helyzet
 • Tanulmányi eredmény (tanulmányi átlag, felvételi pontszám) 
 • Kiemelkedő sportteljesítmény (helyi, országos egyesület) 
 • Közösségi tevékenység  
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény

Négy emeleten szintenként húsz szoba van. A 3-4. emeleten a higiéniás helyiségek és a konyhák a folyosón vannak. Egy szobában három-négy hallgató nyer elhelyezést. Az 1-2. emeleten a higiéniás helyiségek a szobákban találhatóak, itt a szobákban 2 fő részére tudunk lakhatást biztosítani. Minden szobában van internetcsatlakozási lehetőség és wifi-lefedettség. 

Az első emeleten található az orvosi rendelő. Az orvosi szolgáltatást hetente egy alkalommal vehetik igénybe a hallgatók. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kollégiumban élő hallgatók minél szélesebb körben, tudatosan használják a sportolási lehetőségeket, így kondicionálóterem, tornaterem és sportudvar is rendelkezésükre áll. A hallgatók hétköznapjait számos hagyományteremtő programmal is színesítjük –ilyen a Gólyaköszöntő, a Kultúrest, a Farsangi Bál vagy a Sportnap – amelyek egyaránt nagy népszerűségnek örvendenek.

Kollégiumi díjak I. komfortfokozat esetén  

A BGE jelenleg hatályos HKR (BGE Hallgatói Követelményrendszere) 1. számú mellékletealapján: 

 • állami ösztöndíjas hallgató kollégiumi térítési díja: 9.320 Ft/fő/hó, 
 • önköltséges hallgató kollégiumi térítési díja: 9.320 Ft + 11.650 Ft = 20.970 Ft/fő/hó. 


Kollégiumi díjak IV. komfortfokozat esetén 


 • állami ösztöndíjas hallgató kollégiumi térítési díja: 17.475 Ft/fő/hó, 
 • önköltséges hallgató kollégiumi térítési díja: 17.475 Ft + 11.650 Ft = 29.125 Ft/fő/hó. 


Beköltözési időpontok első és felsőbb évfolyamos hallgatóknak:

Szeptember 2. 10:00-18:00

Szeptember 3. 10:00-18:00

 

Kollégiumi beköltözés feltételei:
 • 1 db igazolványkép – Kérjük, feltétlenül hozz magaddal, mert ez a beköltözés elengedhetetlen feltétele! Igazolványkép hiányában a beköltözés nem történik meg!
 • Pontosan kitöltött Beköltözési nyilatkozat.
 • A kollégiumba behozni kívánt elektromos eszközök igényét a köteles vagy lejelenteni a beköltözés napján (Elektromoseszköz-bejelentő).
 • Minden, a kollégiumba behozni kívánt elektromos eszköz (az év folyamán is) bejelentésköteles a fent leírtak szerint. A behozni kívánt és bejelentett eszközök közül csak a kollégiumvezető által jóváhagyott eszközök használhatóak a kollégiumban. A be nem jelentett vagy a kollégiumvezető által nem engedélyezett eszközök használatával a kollégista vétséget követ el, amely a kollégium Házirendjében foglalt normarendszer szerint szankcionálható.
 • Tiltott eszközök: vasaló, hősugárzó, mikrohullámú sütő, grillsütő, illetve bármely hőfejlesztésre alkalmas, fűtőszállal ellátott, tűzrendészetileg veszélyes osztályba sorolt eszköz. Kontakt szendvicssütő és kenyérpirító csak a konyhában használható, de bejelentésköteles.

 

További fontos információk
 • A kollégiumi bentlakásod ideje alatt kötelességed betartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint a kollégiumra vonatkozó tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit.
 • A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket köteles vagy tisztán tartani. A szobáját mindenki saját maga takarítja. A szobában keletkező szemetet lehetőség szerint szelektíven kell gyűjteni, és azt a szelektív hulladéktárolóban elhelyezni. (Üveg, fémdoboz, papír, műanyag, műanyag palack a mindenkori lehetőségek szerint külön-külön). Egyéb keletkező szemetet a kollégium hulladéktárolójában köteles elhelyezni.


Díjfizetési feltételek


A kollégiumi elhelyezés egy tanévre – 2 félévre – szól. A tárgyhavi kollégiumi térítési díj tárgyhónap 15-ik napjáig kerül kiírásra a NEPTUN-rendszeren keresztül. A fizetési határidő mindig a következő hónap 5-e. Ha a díjfizetési kötelezettségének határidőig nem teszel eleget, az érvényes HKR-ben meghatározott különeljárási díjat kell fizetned.

HKR 15. § (3) „A kollégiumi térítési díjat a hallgató köteles az őszi félévben 5 hónapra (szeptember 1-től január 31-ig) és a tavaszi félévben 5 hónapra (február 1-től június 30-ig) megfizetni. Kivétel, ha – a kollégiumi elhelyezés iránti igény megszűnése miatt – a hallgató Neptun-rendszeren keresztül a megszűnés okának felmerülésétől számított 8 napon belül benyújtott indokolt kollégiumi kérelme alapján – a kollégiumi térítési díj e bekezdésben megállapított megfizetése alól felmentést kap. Az 5 hónapos kollégiumi díjfizetési kötelezettség alól kivételt képeznek azon hallgatók, akik a megüresedett kollégiumi helyekre várólistáról költöznek be, így nekik a beköltözés hónapjától esedékes térítési díjat kell megfizetni. Nem kérheti a hallgató az adott szemeszter utolsó hónapjában a kollégiumi jogviszony megszüntetését!

 

Budapest, 2022.08.22.

 

Bódi János

kollégiumvezető

Kedves Hallgatók!

 

A BGE Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Lengyel Gyula kollégiuma Várólistás felvételt hirdet azon nappali tagozatos hallgatói részére, akik korábban nem adtak le érvényes pályázatot a 2022/23-as tanévre!


 A BEADÁS FOLYAMATOS.


A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi várólistás jelentkezés kizárólag a MODULO rendszeren keresztül, elektronikus úton történik. 

A Modulóban a következő űrlapot keressétek:

 • Kollégiumi felvételi kérelem - várólistára jelentkezés első éveseknek (2022/2023. tanévre) 
 • Kollégiumi felvételi kérelem - várólistára jelentkezés felső éveseknek (2022/2023. tanévre) 

 

A pályázati kérelem szociális helyzetfelmérőből és kollégiumi adatlapból áll. A kollégiumi adatlap pontozási rendszere ITT érhető el.

 

Kitöltési segédletek:

 

Az új, megváltozott szociális helyzetfelmérőhöz csatolandó dokumentumok listáját az 1.sz. melléklet - Csatolandó dokumentumok tartalmazza.

 

A beérkezett kérelmeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság (a továbbiakban: KFB) értékeli. A szociális helyzetfelmérőre és a kollégiumi adatlapra kapott pontszámok összege alapján történik meg a rangsorolás. 

Kérjük, ne várjatok a szociális helyzetfelmérő elbírálására. A kollégiumi pályázatot akkor is nyújtsátok be, ha az még nincs elbírálva!

 

Az eredményről e-mailben (Modulo rendszeren keresztül) határozat formájában kaptok tájékoztatást.

 

A felvételi eljárással kapcsolatban segítséget az alábbi elérhetőségeken kaphattok:

 • Szociális helyzetfelmérővel kapcsolatban: kvik.djb@gmail.com
 • Egyéb a kollégiumi felvételi űrlapot érintő kérdésben:

Bódi János, kollégiumvezető

e-mail: bodi.janos@uni-bge.hu

Tel: 06/1/466-4855

Kedves Kollégisták!

 

A Lengyel Gyula kollégiumban az idén is lehetőség nyílik a nyári kollégium igénybevételére.

 

Jelentkezési időszak: 2022. május 15. - május 31. 12.00-ig

 

Tájékoztatás a felvételről: 2022. június 7-én, kedd.

 

Nyári kollégiumot igényelni lehet 1 hónapra (július vagy augusztus), illetve két hónapra (július és augusztus).

Rövidebb időszakra nem áll módunkban szállást biztosítani.

 

A nyári kollégiumban a Házirendet és az érvényben levő Covid19 biztonsági intézkedéseket be kell tartani.

 

A kérelmet e-mailben a kollégiumi ügyintézőhöz kovacs.timea@uni-bge.hu lehet benyújtani.

 

A kérelemhez a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva csatolni kell. A jelentkezési lapon a kérelem indokát feltüntetni szíveskedjetek.

 

Nyári kollégiumi díjak


Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók:

 • 4 ágyas: 26.250 Ft 
 • 2 ágyas 36.750 Ft


Nem aktív hallgatói jogviszony eseten amennyiben marad szoba, IFÁ-val:

 • 4 ágyas: 41.750 Ft
 • 2 ágyas: 51.750 Ft

 

Beköltözés: július 1-től, ill. augusztus 1-től. Azon hallgatóknak, akik a következő tanévre nem nyernek felvételt a kollégiumba, legkésőbb augusztus 24-ig ki kell költözniük a kollégiumból!

 

Budapest, 2022. május 6.

 

Bódi János

kollégiumvezető  

Kedves felsőbb éves Hallgatóink!


A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar felvételt hirdet nappali tagozatos hallgatói részére a 2022/23-es tanévre!

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi jelentkezés kizárólag a MODULO rendszeren keresztül, elektronikus úton történik. 

A Modulóban a következő űrlapot keressétek:

 • Kollégiumi felvételi kérelem - jelentkezés felsőbb éveseknek (2022/2023. tanévre)

 

A pályázati kérelem szociális helyzetfelmérőből és kollégiumi adatlapból áll. A kollégiumi adatlap pontozási rendszere ITT érhető el.

Kitöltési segédletek:


Csatolandó nyilatkozat minták:

 

Az új, megváltozott szociális helyzetfelmérőhöz csatolandó dokumentumok listáját az 1.sz. melléklet - Csatolandó dokumentumok tartalmazza.


Felhívjuk figyelmeteket, hogy hiánypótlásra továbbra sincs lehetőség! Tehát úgy adjátok be a kérelmeteket, ha minden csatolni kívánt dokumentum már rendelkezésre áll!

A beérkezett kérelmeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság (a továbbiakban: KFB) értékeli. A szociális helyzetfelmérőre és a kollégiumi adatlapra kapott pontszámok összege alapján történik meg a rangsorolás. 

Kérjük, ne várjatok a szociális helyzetfelmérő elbírálására. A kollégiumi pályázatot akkor is nyújtsátok be, ha az még nincs elbírálva! 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázás során nincs lehetőség hiánypótlásra! Kizárólag a beadott dokumentumokra adható pont!

Az eredményről e-mailben (MODULO rendszeren keresztül) határozat formájában kaptok tájékoztatást.

 

Fellebbezés

Ennek lehetőségével azoknak célszerű élni, akik úgy vélik, hogy a Kollégiumi Felvételi Bizottság rosszul számolta ki a pontjaikat, és úgy gondolják, hogy helyes számítás esetén magasabb pontot érnének el! Ezen eljárás során nincs hiánypótlás, csak olyan dokumentumot lehet mellékelni, melyet önhibátokon kívül nem tudtatok csatolni időben. Beadása a Modulón keresztül történik.

 

A felvételi eljárással kapcsolatban segítséget az alábbi elérhetőségeken kaphattok:


 • Egyéb a kollégiumi felvételi űrlapot érintő kérdésben:

Bódi János, kollégiumvezető

e-mail: bodi.janos@uni-bge.hu

Tel: 06/1/466-4855

Kedves első éves Hallgatóink!A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar felvételt hirdet nappali tagozatos hallgatói részére a 2022/23-es tanévre!

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi jelentkezés kizárólag a MODULO rendszeren keresztül, elektronikus úton történik. 

A Modulóban a következő űrlapot keressétek:

 • Kollégiumi felvételi kérelem - jelentkezés első éveseknek (2022/2023. tanévre)

 

A pályázati kérelem szociális helyzetfelmérőből és kollégiumi adatlapból áll. A kollégiumi adatlap pontozási rendszere ITT érhető el.

Kitöltési segédletek:Csatolandó nyilatkozat minták:

 

Az új, megváltozott szociális helyzetfelmérőhöz csatolandó dokumentumok listáját az 1.sz. melléklet - Csatolandó dokumentumok tartalmazza.Felhívjuk figyelmeteket, hogy hiánypótlásra továbbra sincs lehetőség! Tehát úgy adjátok be a kérelmeteket, ha minden csatolni kívánt dokumentum már rendelkezésre áll!

A beérkezett kérelmeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság (a továbbiakban: KFB) értékeli. A szociális helyzetfelmérőre és a kollégiumi adatlapra kapott pontszámok összege alapján történik meg a rangsorolás. 

Kérjük, ne várjatok a szociális helyzetfelmérő elbírálására. A kollégiumi pályázatot akkor is nyújtsátok be, ha az még nincs elbírálva! 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázás során nincs lehetőség hiánypótlásra! Kizárólag a beadott dokumentumokra adható pont!

Az eredményről e-mailben (MODULO rendszeren keresztül) határozat formájában kaptok tájékoztatást.

 

Fellebbezés

Ennek lehetőségével azoknak célszerű élni, akik úgy vélik, hogy a Kollégiumi Felvételi Bizottság rosszul számolta ki a pontjaikat, és úgy gondolják, hogy helyes számítás esetén magasabb pontot érnének el! Ezen eljárás során nincs hiánypótlás, csak olyan dokumentumot lehet mellékelni, melyet önhibátokon kívül nem tudtatok csatolni időben. Beadása a Modulón keresztül történik.

 

A felvételi eljárással kapcsolatban segítséget az alábbi elérhetőségeken kaphattok: • Egyéb a kollégiumi felvételi űrlapot érintő kérdésben:

Bódi János, kollégiumvezető

e-mail: bodi.janos@uni-bge.hu

Tel: 06/1/466-4855

Aki itt él, vallja és hiszi, hogy a kollégium nemcsak tartózkodási hely, hanem életforma is.

Cím: 1113 Budapest, Laufenauer u.1-7. 

Telefonszám: +36 1 466 4855

Kollégiumvezető

kari kollégiumvezető
 • Iroda: 1113 Budapest, Laufenauer utca 1-7.
 • Telefon: +36 1 466-4855
 • Belső mellék: 510
 • Email: bodi.janos@uni-bge.hu

Munkatárs

kollégiumi ügyintéző

kollégiumi ügyintéző

műszaki szolgáltató (karbantartó)

kiemelt karbantartó

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

KVIK Lengyel Gyula Kollégium

Frissítve:
2022. szeptember 20.