Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Szolgáltatások és projektek
A kar Alkotmány utcai épületében tanéttermek, tankonyhák (Oktató Kabinet), hallgatói laboratóriumok (élelmiszerkémiai, mikrobiológiai) és kutatólaboratórium, a Markó utcai épületben pedig érzékszervi laboratórium áll az oktatók és hallgatók rendelkezésére. A karon két könyvtár is segíti a hallgatók, oktatók és kutatók munkáját, a számítástechnikai, oktatástechnikai igények kiszolgálása pedig modern rendszerekkel történik, amelyek megfelelő számban állnak rendelkezésre. 

A BGE KVIK Vendéglátás Tanszékhez tartozó Oktató Kabinet kettő tankonyhát és három tanéttermet foglal magában, mindegyik egység korszerűen felújított, felszereltségét tekintve megfelel a kor technikai igényeinek. 

Mindkét tankonyánkban 12 munkaasztalos kapacitás áll rendelkezésre, az egyes munkaterületeken ipari, valamint háztartási gáztűzhelyekkel és elektromos sütőkkel. Mindkét konyhában kombi sütő-gőzpároló, thermomix, paco-jet, hold-o-mat, sous-vide medence, vákuumcsomagoló, egyetemes konyhagép, dagasztógép, fagylaltkészítő gép, húsdaráló, kutter, mikrohullámú sütő, szalamander, szájjég-gép, törtjég-gép, mosogatógép és melegen tartó tálalópultok adják a konyhák alapfelszereltségét. Mindkét tankonyhában a szükséges hűtő- és mélyhűtő-kapacitás, konyhai kisgépek, és valamennyi edényzet rendelkezésre áll, így a néhánytól akár az ötven adagig terjedő ételválaszték elkészítése is megvalósítható. 

A tanéttermek felszerelése, eszközellátottsága teljes körű, elegáns porcelán-tálalóedényekkel, minden típusú italhoz külön üvegpohárral, alap- és különleges evőeszközökkel, három flambírkocsival. Az éttermekben pultba beépített hűtőkapacitás áll rendelkezésre, egyik étteremben lehetőség van sör csapolására, a másikban pohármosogató gép van beépítve. Ez a felszereltség lehetővé tesz különféle típusú, például alapozó és üzemeltető értékesítési gyakorlatok megtartását, rendezvények lebonyolítását, bor-, bártender- és sommelier-bemutatók, pálinkaprezentáció szervezését és vendég előtti ételkészítés gyakorlását. A tanéttermek rendelkeznek a legbonyolultabb felszolgálási mód, az ún. angol szerviz (silver service) gyakorlásához szükséges összes felszereléssel. A barista ismereteket a hallgatók kétkaros Astoria típusú kávégépen gyakorolhatják. Mindhárom tanéttermet felszereltük azokkal a különleges eszközökkel, amelyek biztosítják a színvonalas eszközismeretet és ezek használatának magas fokú elsajátítását a gyakorlatok során.

A kar élelmianyagismeret-laboratóriuma jól felszerelt, klasszikus és korszerű laboratóriumi vizsgálatokra alkalmas eszközökkel, valamint 16 modern munkafelülettel rendelkezik. A laboratórium a helyi adottságok figyelembevételével került kialakításra, ahol a kis létszámú tanulói csoportnak köszönhetően minden hallgató egyéni feladatot végez. A laboratóriumban élelmianyagok minőségmeghatározó tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozunk, melyek magukban foglalják mind az érzékszervi, mind a kémiai és műszeres vizsgálatokat. A kutatólaboratórium speciális műszerekkel is rendelkezik, melyek alkalmasak többek között laktóz- és szárazanyagtartalom, fagyáspont, sűrűség, általános és hús pH-mérésre, valamint színmeghatározásokra.  

A mikrobiológiai laboratórium 16 hallgató egyszerre történő, szabályos és biztonságos munkavégezéséhez megfelelően kialakított modern munkafelülettel rendelkezik. A laborban megtalálhatók a Magyarországon legismertebb és legfontosabb élelmiszereredetű megbetegedést okozó baktériumtörzsek. A hallgatók megtanulják az alapvető mikrobiológiai technikákat (szélestés, lemezöntés, átoltás), áttekintést kapnak a mikroorganizmusok felépítéséről, mozgásáról, alakjáról, melyhez önálló binokuláris fénymikroszkópokat használnak. 

2016 szeptemberében került átadásra a kar kutatólaboratóriuma, mely jól felszerelt korszerű gépekkel, szoftverekkel és modern munkafelületekkel rendelkezik. Tevékenységünk célja a pontos és szakszerű gasztromérnöki élelmiszervizsgálatok elvégzése, korszerű műszerekkel a vizsgált élelmiszerek adatainak elemzése, mérések közötti kapcsolatok felfedése, mérési adatok megjelenítése, továbbá az eredmények összevetése, kiértékelése. A kutatólaboratóriumban számos analitikai műszer áll a kutatni vágyók rendelkezésére - többek között spektrofotométer, tejvizsgáló készülék, állományvizsgáló műszer és színvizsgáló. Így a konyhákban elkészített ételekből több, érzékszervi és táplálkozási szempontból fontos paraméter meghatározása is lehetővé válik. 

Az érzékszervi laboratórium (Sommelier-terem) a különböző alkoholos és alkoholmentes italokkal, valamint az egyéb élvezeti szerekkel (kávé, tea, méz, fűszerek stb.) kapcsolatos oktatást szolgálja. Az Öveges professzor egykori laboratóriumában kialakított Sommelier-terem két oldalán található, műemlékvédett tárolószekrényekben látható borosüveg-gyűjtemény szakmai érdeklődők számára is megtekinthető. A terem 16 fő bíráló szabványos érzékszervi bírálatát teszi lehetővé. A Sommelier-terem jól szellőztethető, védett a közvetlen napsütéstől, mesterséges megvilágítással ellátott, objektív és zavartalan értékelést biztosító helyiség, amely alkalmas alkoholos és alkoholmentes italok, és egyéb élelmi anyagok, élvezeti szerek (kávé, tea, fűszerek, stb.) érzékszervi bírálatára és természetesen az ehhez szükséges eszközökkel is rendelkezik. A terem több borhűtővel rendelkezik, amelyek a borok szakszerű tárolását, azok minőségének megőrzését, kedvező fejlődését is elősegíthetik, melyet gyakorlataink során nyomon követhetünk. A teremben a borok mellett a sörök, párlatok, likőrök és alkoholmentes italok esetében is hasonló mélységű vizsgálatokra van lehetőség.

A karon két könyvtár is a hallgatók, oktatók és kutatók rendelkezésére áll. Az Alkotmány utcai épületben található Kari Könyvtár több mint 96.000 dokumentumot tartalmaz, amely a kötelező és ajánlott irodalom mellett az üzleti tudományok, vendéglátás, gasztronómia, kereskedelem, marketing, menedzsment témakörök legfontosabb szakanyagát is gyűjti és szolgáltatja a felhasználók felé magyar és idegen nyelven is. Jelentős gasztronómiai különgyűjteménnyel is rendelkezik, amely elsősorban kötelespéldány alapján gyarapodik, így tartalmazza a témakör Magyarországon megjelent szinte valamennyi dokumentumát. A szakkönyvek mellett természetesen a legfontosabb szakfolyóiratok is beszerzésre kerülnek.

A Kari Könyvtár honlapján a szabályzatok, szolgáltatások, a katalógus és az elérhető adatbázisok ismertetése egyaránt megtalálható.

Az Idegenforgalmi Szakkönyvtár elsősorban a turizmus szakirodalmát gyűjti, segíti a kar oktatását, de országos feladatköréből adódóan minden turizmus iránt érdeklődő rendelkezésére áll. Állománya több mint 30.000 példány. Honlapján a szabályzatok, szolgáltatások, a katalógus és az elérhető adatbázisok ismertetése egyaránt megtalálható.

A könyvtárak hagyományos szolgáltatásai mellett az Egyetem számos nemzetközileg elismert folyóirat- és könyvadatbázisra is előfizet. Ezek az adatbázisok a BGE oktatói és hallgatói számára VPN-hozzáféréssel érhetők el távoli használat esetén.


A hallgatók számára lehetőség van szakdolgozatokba való online betekintésre a következő honlapon: https://szakdolgozatkolcsonzes.uni-bge.hu/

A használathoz leírás itt található.

A KVIK részére az internetkapcsolatot a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) biztosítja. A wifi-szolgáltatás a kar összes épületében teljes lefedettséggel elérhető, beleértve a kollégiumot is. A karon minden beépített- és mobileszköz szabályozott keretek között internetkapcsolattal rendelkezik. A számítástechnika és egyéb, számítógépet igénylő tantárgyak oktatására nyolc gépterem áll rendelkezésre, ahol a legkorszerűbb Microsoft Campus Agreement program keretén belül a felsőoktatás részére biztosított szoftvereket és szakmai programcsomagokat telepítettünk. Minden gépteremben a többnyelvű oktatást, vizsgáztatást is támogató felhasználói környezet került kialakításra. A hallgatók és az oktatók közötti virtuális együttműködési teret a CooSpace- és Moodle-alkalmazás biztosítja, beleértve a multimédiás oktatóanyagokat és az elektronikus vizsgáztatást is. A kar szinte minden előadó- és oktatótermében multimédiarendszer (projektor, PC, interaktív tábla) működik, ahol akár mobileszközökről is (tablet, telefon stb.) megjeleníthetők prezentációk, videóbejátszások és internetes tartalom.