Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
2023. március 22.
KVIK - Pályázat TDK dolgozat készítését tervező hallgatóknak 2023
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara támogatni kívánja a szakmai-tudományos életben aktív, TDK dolgozatot író hallgatókat, ezért a karon elkülönített szakmai-tudományos ösztöndíj keret terhére az alábbi kétfordulós pályázatot hirdeti meg.
 • pályázatot nyújthat be minden, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon nappali vagy levelező felsőoktatási szakképzésben, alap- vagy mesterképzésen, magyar vagy idegen nyelven tanuló, a 2022-2023. tanév tavaszi és a 2023-2024. tanév őszi félévében a BGE KVIK-en aktív hallgatói jogviszonyban lévő, az egyetem felé fizetési elmaradással nem rendelkező hallgató,
 • a pályázat első fordulójában 4-6 oldalas (9 000 – 14 000 karakter, szóköz nélkül) kutatási tervben kell bemutatni a kutatást, melynek eredményeit a hallgató TDK dolgozatban kíván megírni,
 • a pályázat benyújtás előtt a hallgatónak egyeztetnie kell választott mentorával/mentoraival1, aki(k) a TDK dolgozata konzulense(i) lesz(nek),
 • a pályázat és a dolgozat magyar és angol nyelven is benyújtható,
 • egyéni és csoportos pályázat is benyújtható, de csoportos pályázat esetén az elnyert ösztöndíj összege arányosan megoszlik a résztvevők között, csoportos pályázatot maximálisan 3 fő nyújthat be,
 • egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy egyénit, vagy csoportosat,
 • a hallgatónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
 • más (BGE egyetemi, ill. kari vagy külső) forrásból sem a jelen pályázatban megjelölt témában, sem más témához kapcsolódóan tudományos/kutatási támogatással a pályázat beadásának időpontjában nem rendelkezik,
 • vállalja a pályázatban megadott kutatási téma feldolgozása alapján TDK dolgozat benyújtását és bemutatását a 2023-2024. tanév őszi félévében esedékes egyetemi szintű TDK konferencián, a pályázatban megadott konzulens(ek) irányításával, támogatásával,
 • tudomásul veszi, hogy dolgozatát az egyetemi szintű TDK konferenciára, a tartalmi és formai megfelelőségek, valamint a plágiumellenőrzést követően kizárólag a témavezető(k) támogatása esetén nyújthatja be,
 • tudomásul veszi, hogy ha bármelyik félévben passzív hallgatói státuszba kerül, vagy nem nyújtja be a megadott határidőre a TDK dolgozatot, vagy nem mutatja be azt az egyetemi TDK konferencián, az ösztöndíjra nem jogosult,
 • tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg nagysága a TDK dolgozat határidőre történő benyújtását és az egyetemi szintű TDK konferencián történő bemutatását követően, az ott elér eredmény alapján kerül meghatározásra, majd kifizetésre, teljesítésigazolás alapján,
 • vállalja, hogy a kutatáshoz kötődő publikációkon minden esetben feltünteti a konzulens(ek), mint társszerző(k), továbbá a BGE KVIK nevét.
 • a pályázat második fordulója a TDK rezümék feltöltésével kezdődik,
 • a pályázat második fordulóján az vehet részt, aki az első fordulón benyújtotta a kiírt határidőre a dolgozat témájában elkészített 4-6 oldalas kutatási tervét.

Azon hallgatók pályázatát lehet elbírálni, akik megfelelnek a fentiekben felsorolt feltételeknek és a határidőre benyújtották pályázatukat (első forduló), feltöltötték a TDK felületre rezüméjüket (második forduló) és dolgozatukat benyújtották az egyetemi TDK-ra.

A pályázat végső nyertesei - függetlenül attól, hogy melyik szekcióban indultak - azok a hallgatók, akik a 2023. novemberén megrendezésre kerülő egyetemi szintű TDK konferencia bármely szekciójában első, második vagy harmadik helyezést értek el, akár megosztva/holtversenyben is, valamint az OTDK-ra jelölt dolgozatok készítői, amennyiben nem értek el helyezést az adott szekcióban. Az ösztöndíjak összege a helyezések számának függvényében kerül meghatározásra, de nem lehet kevesebb, mint 100.000,- Ft. A különdíjban részesülő hallgatók nem lesznek jogosultak az ösztöndíjra!


A támogatásra rendelkezésre álló összeg 9.000.000,- Ft

 

A kutatás alapján benyújtásra kerülő TDK dolgozat címe eltérhet a pályázatban megadottól, de témájában azonosnak kell lennie. A kutatás előzményének tekinthető például korábban a témában végzett kutatás, elkészült beadandó, témafeldolgozás stb., amelyet azonban a TDK dolgozat formai és tartalmi követelményeinek megfelelően kell kibővíteni.

Az első fordulóra a pályázat benyújtható a kitöltött és (a hallgató és mentor(ok) oktató által is) aláírt adatlappal és annak mellékleteivel, nyomtatva, zárt borítékban, egy példányban a Dékáni Hivatalba (fszt. 32.), 2023. május 15-ig, vagy elektronikus úton (aláírt és szkennelt dokumentumokkal) a dekani.hivatal.KVIK@uni-bge.hu e-mail címre.

A határidőre benyújtott pályázatok beérkezéséről a pályázó hallgatók visszaigazolást, valamint egy rövid szöveges értékelést fognak kapni.

A pályázat második fordulóján történő részvétel feltétele a kutatási terv 2023. május 15-ig történő benyújtása és a rezümé feltöltése 2023. október 30-ig.

Az ösztöndíjak odaítélése, az ösztöndíjak összegének meghatározása a dolgozatok – konzulens által támogatott - benyújtását és az egyetemi TDK konferencián történő bemutatását követően, a helyezések függvényében történik.

A nyertes pályázók részére a támogatási összeg az egyetemi TDK konferenciát követően, 2023 decemberében kerül kifizetésre, az egyéb ösztöndíjakkal megegyező módon, teljesítésigazolás alapján.

 

 

Budapest, 2023. 03. 22.


1 Egy dolgozat megírását maximum két konzulens segítheti.

Dokumentumok, mellékletek

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

KVIK TDK pályázat 2023

Frissítve:
2023. március 22.