HU - Magyar
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
KVIK HÖK
Ahogy minden felsőoktatási intézményben, karunkon is működik Hallgatói Önkormányzat, azaz HÖK, amelynek tagjai a kar hallgatói közül kerülnek ki. 


Feladatunk a BGE KVIK-re járó hallgatók érdekeinek képviselete, kérdéseik megválaszolása, információ nyújtása az egyetemmel és a felsőoktatással kapcsolatban. Célunk, hogy megkönnyítsük a hallgatók mindennapjait, mi legyünk az összekötő kapocs a hallgatótársaink és az egyetem vezetése között. 

Tájékoztatókat és fogadóórákat szervezünk annak érdekében, hogy személyesen is fel tudjátok tenni kérdéseiteket nekünk az ösztöndíjakkal vagy a tanulmányaitokkal kapcsolatban. Bármikor várjuk kérdéseiteket a fentiekkel kapcsolatban vagy bármilyen más, egyetemet érintő témáról.

Mindemellett pedig az egyetemi mindennapokat igyekszünk színesebbé, izgalmasabbá tenni számtalan programmal és rendezvénnyel. Ilyen a Gólyatábor, Gólyabál, KVIKnik, sok izgalmas előadás és a hamisíthatatlan egyetemi bulik!

A Hallgatói Önkormányzat több, mint 60 tagot számlál, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy mindez megvalósulhasson. A szervezeten belül szekciókban dolgozunk, amit az adott szekcióért felelős elnöki megbízott irányít. 

A HÖK döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely jelenleg 23 főből áll. Ti, vagyis a kar hallgatói választottátok meg pályázatuk alapján a jelenlegi képviselőket, amit ezúton is köszönünk nektek! Mandátumuk egy évre szól. 

Ehhez a szervezethez kapcsolódik a Diákjóléti Bizottság (DJB), hiszen az elnököt és a tagokat is a Hallgatói Önkormányzat delegálja.

Hozzájuk tartozik a megpályázható ösztöndíjak közel 80%-a. Feladatuk ezen ösztöndíjpályázatok kiírása, a beérkezett pályázatok elbírálása, az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás és kérdések megválaszolása.

A DJB-t az alábbi e-mail címen éritek el: kvik.djb@gmail.com

A HÖK része ezenfelül a KOB, azaz a Kollégiumi Bizottság is, amelynek tagjai a kollégisták közül választott képviselők és a kollégium igazgatója. Hatáskörük kiterjed minden, a kollégistákat érintő ügy véleményezése, illetve a részvétel az ilyen ügyekre vonatkozó döntések meghozatalában. A Kollégiumi Felvételi Bizottság tagjai döntenek a hallgatók kollégiumi felvételéről. Feladatuk továbbá kulturális, sport- és szakmai rendezvények szervezése a kollégisták számára.

Irodánk: Alkotmány utcai épület, 108/A 

Telefon: +361 374 6221 vagy +361 374 6245 

E-mail: hello@kvikhok.hu 

WEB

Facebook 

Instagram 

play button
04:03
Hallgatói érdekképviselet a Budapesti Gazdasági Egyetemen
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat célja a hallgatók érdekeinek legfelsőbb körök felé történő képviselete, igényeik (mind az informálódás, oktatás és a szórakozás terén) kielégítése. A videó által a diákok megismerkedhetnek a HÖK képviselővé, tisztviselővé válás folyamatával, a szervezet működésével...

KVIK HÖK vezetőség

Elnök

BGE KVIK HÖK Elnök

a vezetőség további tagjai

általános alelnök
 • Iroda: 1055 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: Alkotmány utcai épület I. emelet 108/A iroda
 • Telefon: +36 1 374 6245
 • Email: bozori.bianka.60@unibge.hu

tanulmányi alelnök
 • Iroda: 1056 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: Alkotmány utcai épület I. emelet 108/A iroda
 • Telefon: +36 1 374 6246
 • Email: malna.zeliska.41@unibge.hu

Diákjóléti Bizottság elnöke
 • Iroda: 1057 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: Alkotmány utcai épület I. emelet 108/A iroda
 • Telefon: +36 1 374 6245
 • Email: orsolya.varga.67@unibge.hu

kommunikációért felelős elnöki megbízott

Programokért felelős elnöki megbízott
 • Iroda: 1059 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: Alkotmány utcai épület I. emelet 108/A iroda
 • Telefon: +36 1 374 6245
 • Email: wenczl.gitta.17@unibge.hu