Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Dr. Csák Éva
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék
főiskolai docens
PhD
Dr. Csák Éva
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6201
 • Belső mellék:305
 • Email:nagynecsak.eva@uni-bge.hu

Bemutatkozás

A szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomáztam 1988-ban német nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakon. Ugyanebben az évben kaptam kinevezést a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Tagozatára, melynek jogutódainál folyamatosan oktattam a német idegenforgalmi és üzleti szaknyelveket. Oktatási tevékenységem fejlesztése érdekében marketing-kommunikációs szakon végeztem tanulmányokat és 1993-ban szereztem másoddiplomát.; A tanítás mellett számos külföldi ösztöndíjat és tanulmányutat nyertem el, évente több tanfolyamon és továbbképzésen vettem részt, továbbá konszekutív és kísérő tolmácsolási feladatokat láttam el. Tolmácsoltam többek között a Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming GmbH által szervezett szakszeminárium-sorozaton Brandenburg tartományban, a Nemzetközi Logisztikai és Ipari Informatikai Szimpóziumon Berlinben (Fachhochschule Wildau) és a Lomonoszov Egyetem Gazdaságtudományi Karának világkongresszusán Moszkvában. Tanulmányutat és konferenciát szerveztem a Varsói Egyetem Germanisztikai Intézeténél, a Burgenlandi Szakfőiskolán, a Pozsonyi Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén és a Nagyszombati Egyetemen.; 2000 óta folyamatosan a BGE Nyelvvizsga- és továbbképző Központjának akkreditált vizsgáztatója vagyok. PhD-tanulmányaimat a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában „Szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra” alprogram keretén belül végeztem. 2010-ben védtem meg „Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben - Német – magyar, német – orosz egybevetés” című disszertációmat „summa cum laude” minősítéssel. Az értekezés az alkalmazott nyelvészeti kutatásokhoz járult hozzá a szaknyelvi idegenszó-kölcsönzés néhány kérdésének morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken történő feldolgozásával. A német, magyar és orosz, nyelvenként több mint egy millió szavas korpusz megépítését követően a vizsgálat számítógépes konkordanciaprogrammal történt. Az autentikus szövegekből összeállított háromnyelvű neologizmustár, és a hozzá tartozó korpusz-alapú példatár lehetővé tette a közvetlen gyakorlati felhasználást.; Kutatási területeimhez ma is az alkalmazott nyelvtudomány szakterületei, többek között a kontrasztív szaknyelvkutatás, a lexikológia, a pragmatika és a szaknyelvoktatás módszertana tartoznak. Eredményeimről rendszeresen számot adok hazai és külföldi konferenciákon különböző idegen nyelveken. 2018 szeptemberétől a BGE KVIK karán azon munkálkodom, hogy tudományos eredményeim és szakmai tapasztalataim a szaknyelvoktatás hatékonyságának növelését és a gyakorlatban történő alkalmazhatóságot szolgálják.

Fogadóóra

HelyeA212
Idejecsütörtök 12:30-13:30
Megjegyzésemailben történő előzetes egyeztetés alapján

Oktatott tantárgy(ak)

 • Idegen nyelvi készségfejlesztés 1 (német nyelven)
 • Idegen nyelvi készségfejlesztés 2 (német nyelven)
 • Turizmus-vendéglátás szaknyelv A (német nyelven)
 • Turizmus-vendéglátás szaknyelv B (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/2 (német nyelven)

Szakmai életút

 • 1993-tól folyamatosanTagság a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületében
 • 2000-től folyamatosanA BGE NYELVVIZSGAKÖZPONT akkreditált vizsgáztatójaként részvétel a vizsgáztatásban és vizsgaanyagok összeállításában
 • 2000-től folyamatosanRendszeres részvétel a Magyarországi Német Nyelvtanárok Országos Egyesülete (UDV) által szervezett rendezvényeken
 • 2005-től folyamatosanRendszeres részvétel a Magyarországi Orosz Nyelvtanárok Országos Egyesülete (VAPRJAL) által szervezett rendezvényeken és konferenciákon, majd alelnöki feladatok ellátása
 • 2006-tól folyamatosanTagság a Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesületében (SZOKOE) és rendszeres részvétel a nemzetközi konferenciákon
 • 2012-től folyamatosanA ZÖLD ÚT NYELVVIZSGAKÖZPONT akkreditált vizsgáztatójaként részvétel a vizsgáztatásban
 • 2014-2018Az MTA Debreceni Területi Bizottságának Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szakbizottságán belül a Szolgáltatásmenedzsment munkabizottság titkári feladatainak ellátása
 • 2016-tól folyamatosanTagság az MTA Köztestületében
 • 2017-től folyamatosanTagság a SZAB Tudósklubban
 • 2017-2018A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Kari Tanácsának megválasztott tagja
 • 2017-2018A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely megválasztott vezetője
 • 2018-2019Részvétel a GRADUS tudományos szaklektorált online folyóiratba beérkező tanulmányok bírálásában és bíráltatásában, továbbá tudományszervezési munka az MTÜ alkalmából rendezett nemzetközi konferenciák és az AGTEDU konferenciák megszervezésénél

Kutatási területek

 • alkalmazott nyelvészet:
 • kontrasztív szaknyelvkutatás
 • korpusznyelvészet
 • lexikológia
 • lexikográfia
 • pragmatika
 • a szaknyelvoktatás módszertana