Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Debreceni János
Vendéglátás Tanszék
tanársegéd
Debreceni János
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:II. emelet, 209-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6200
 • Belső mellék:179
 • Email:debreceni.janos@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Debreceni János vagyok, a BGE KVIK Vendéglátás Tanszék tanársegédje, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területem doktori képzésen a fogyasztói magatartás, a BGE-n pedig a vendéglátás és fenntarthatóság kapcsolata. 2011-ben a BGF KVIK turizmus-vendéglátás alapszakának elvégzése után a vendéglátásban helyezkedtem el, de rövid időn belül egy budapesti vendéglátóipari szakközépiskola főállású oktatójává váltam, ahol az utolsó tanévemben gyakorlati oktatásvezetőként tevékenykedtem. Bár a turizmus és vendéglátás fejlődése áll továbbra is érdeklődésem középpontjában, az oktatás, az iskola vált számomra elsődlegessé. Ezért is végeztem el a Közgazdásztanári (MA) képzést a Budapesti Gazdasági Főiskolán 2013-ban. 2015-ben a doktori iskolába történő beiratkozásommal egyidejűleg a BGE Vendéglátás Tanszékén vállaltam tanársegédi állást előbb részmunkaidőben, 2016-tól teljes munkaidőben. Büszkeséggel tölt el, hogy egykori alma materemet munkámmal segíthetem. Nagy felelősséggel viselem a hivatást. Talán az emberközpontúság és a nyitottság jellemzik legjobban személyiségemet. A szakmai munkámban igyekszem folyamatosan fejlődni, a rendelkezésre álló keretek (óraszám, csoportlétszám, technika) között a lehető legjobb eredményt elérni. Az általam oktatott tantárgyak minősége elsősorban a hallgatók által tapasztalt hasznosságban, önfejlesztésben, látókör-bővülésben, illetve a szakmai anyagok naprakészségében tapasztalható. Számomra a legfontosabb, hogy a mindenkori hallgatói csoport képességének és leterheltségének figyelembevételével optimalizáljam az önálló munkavégzés (projektek, beszámolók, beadandók), az órai feladatok és a frontális információközlés arányát. Rendszeresen lehetőséget biztosítok a hallgatóknak arra, hogy meglátásaikkal segítsék a közös munkát: mi a leghatékonyabb módja az új ismeretek megértésének? Érdeklődéssel követem és az órai munkákba integrálom a hazai vendéglátó üzlethálózat alakulását, az iparág trendjeit és fejlődési lehetőségeit. Az általam rendszeresen, magyar és angol nyelven oktatott és fejlesztett tantárgyak: Vendéglátás menedzsment 1-3; Szervezés és gazdálkodás a vendéglátásban. Kollégáim rendszeresen felkérnek a Szállodamenedzsment, Szállodai vendéglátás, Turizmusmarketing tárgyak oktatásában való részvételre. 2016 óta oktatói tevékenységemmel egyidejűleg koordinálom a turizmus-vendéglátás alapszakon megvalósuló duális képzést. Tehetséggondozásban, egyesületi tevékenységben egyelőre nem jeleskedem. Az egyetemi teendők mellett családom és doktori tanulmányaim teljesítése élvez prioritást. Feleségemmel két kisgyermeket nevelünk Budapesten.

Fogadóóra

HelyeAlk. II/208
Idejekedd 11:30 - 13:00
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Gasztronómia és élelmiszertudomány 1 (magyar nyelven)
 • Innovatív gasztronómia (magyar nyelven)
 • Kutatásmódszertan (magyar nyelven)
 • Szakmai gyakorlat (magyar nyelven)
 • Szállodai vendéglátás (magyar nyelven)
 • Szállodamenedzsment 2 (magyar nyelven)
 • Szervezés–gazdálkodás a vendéglátásban 1 (magyar nyelven)
 • Szervezés–gazdálkodás a vendéglátásban 2 (magyar nyelven)
 • Vendéglátás menedzsment 1 (magyar és angol nyelven)
 • Vendéglátás menedzsment 2 (magyar és angol nyelven)
 • Vendéglátás menedzsment 3 (magyar és angol nyelven)

Kutatási területek

 • Doktori képzésen: a materializmus az egyéni célértékek, az önkéntes egyszerűség és az áldozatvállalási hajlandóság és a közösségi médiahasználat összefüggései tinédzserkorban.
 • Budapesti Gazdasági Egyetemen: a vendéglátás és a fenntarthatóság kapcsolata: jelenleg a környezetbarát címkék ismerete és megítélése általános és éttermi vonatkozásban. Arra keresi a választ, hogy a vendéglátás érintettjei mit gondolnak azokról a címkékről, amelyekkel a gyártók a fenntartható, környezetbarát működésére igyekszik felhívni a figyelmet?