Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Dr. habil. Lugasi Andrea
Vendéglátás Tanszék
dékán, főiskolai tanár
PhD
Dr. habil. Lugasi Andrea
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Épület:földszint, 31-es szoba; II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon:+36 1 374-6200
 • Belső mellék:208
 • Email:lugasi.andrea@uni-bge.hu

Bemutatkozás

1985-ben végeztem az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, kémia-áruismeret közgazdásztanár szakon. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztályán helyezkedtem el mérnök munkatársként. Kezdetben élelmiszeranalitikai laboratóriumi vizsgálatokat végeztem, majd bekapcsolódtam a lipidperoxidációs folyamatokkal és antioxidánsokkal kapcsolatos kutatási munkába. 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi doktori fokozatot, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2001-ben PhD-fokozatot szereztem, 2007-ben a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán habilitáltam. Számos hazai és nemzetközi szervezetben láttam el táplálkozástudománnyal és az élelmiszerek jogi szabályozásával összefüggő szakértői feladatokat. 2005 és 2013 között vezettem a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Új Élelmiszer Paneljét. 2004 és 2013 között az EU DG SANCO és az EU Commission Novel Food Working Group szakminisztérium által kijelölt nemzeti szakértője, 2008 és 2013 között étrend-kiegészítők területén az egészégügyért felelős miniszter által kijelölt Nemzeti Kompetens Hatóság képviselője voltam. Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Táplálkozástudományi Társaságnak, az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság Táplálkozástudományi Munkabizottságának pedig elnöke. 2007-től 2013 januárjáig az OÉTI főigazgató-helyettesi feladatait láttam el. 2013 február 1-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a Vendéglátás Tanszéken a tanszékvezetői posztot töltöm be, 2016 szeptember 1-től dékánként irányítom a kar tevékenységét. 1985 és 2013 között az OÉTI munkatársaként számos hazai és nemzetközi kutatási pályázatban vettem részt témavezetőként vagy együttműködő kutatóként. A BGE oktatójaként 6 pályázatot vezettem, jelenleg az irányításom alatt működik a BGE Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ. Tudományos publikációim száma 694 (ebből hazai és külföldi tudományos folyóiratcikk magyar és angol nyelven 172, könyvrészlett 32), Hirsch-indexem 29, független hivatkozásaim száma 2550, a kumulált impakt faktor 79,0. Témavezető vagyok a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolában és a Debreceni Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskolában. Jelenleg három PhD-hallgató munkáját irányítom, megosztva egy fokozatot szerzett PhD-hallgatóm van. Már az OÉTI munkatársaként is részt vettem az oktatásban, tanítottam orvosok közegészségügyi szakvizsgára felkészítő képzésében, a BGF KVIK angol nyelvű turizmus-vendéglátás alapképzésben, a pécsi és más, budapesti egyetemek doktori képzésében. A BGE-n folyatott oktatási tevékenységem a táplálkozástanra, az élelmiszerismeretre és az élelmiszerbiztonságra terjed ki, valamennyi képzési szinten kilenc tantárgy tantárgyfelelőse vagyok. 2013 óta közel száz hallgató szakdolgozatát konzultáltam, 12 hallgatóm készített TDK-dolgozatot, egy közülük OTDK-n különdíjat nyert. Jelenlegi kutatásaim fókusza a konyhatechnológiai eljárások hatásának vizsgálata az élelmiszerek táplálkozási értékeire, az élelmiszerek összetételét befolyásoló tényezők jellemzése, valamint az egészséges táplálkozás, a fenntartható élelmiszertermelés és vendéglátás összefüggései.

Fogadóóra

Helye
Ideje
Megjegyzése-mailben történő előzetes egyeztetés alapján

Oktatott tantárgy(ak)

 • Egészség- és élelmezéstudomány (magyar nyelven)
 • Egészség- és élelmezéstudományi ismeretek (magyar nyelven)
 • Egészséges táplálkozás (magyar és angol nyelven)
 • Élelmiszer- és italismeret (magyar nyelven)
 • Élelmiszer-biztonság és táplálkozási ismeretek (magyar nyelven)
 • Élelmiszer-biztonság és táplálkozástan (magyar és angol nyelven)
 • Ételek és italok a vendéglátásban (magyar nyelven)
 • Higiéné és élelmiszerbiztonság (magyar nyelven)
 • Szakdolgozat (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 2007-2013főigazgató-helyettes, Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet
 • 2013-tanszékvezető, BGE KVIK Vendéglátás Tanszék
 • 2016-dékán, BGE KVIK
 • --
 • 1986-Magyar Táplálkozástudományi Társaság, tag, 2001-től vezetőségi tag
 • 1990-Magyar Szabadgyök-kutató Társaság tag, 2013-2019 főtitkár
 • 2005-2013MÉBIH/NÉBIH Új Élelmiszer Panel, elnök
 • 2011-MTA Kémiai Tudományok Osztálya, Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottság, tag
 • 2011-MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság, Élelmiszerbiztonsági Albizottság, tag
 • --
 • 2016-Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, szakértő, Szakterületi Értékelő Testületi tag
 • 2004-2013EU DG SANCO és EU Commission, Novel Food Working Group, szakminisztérium által kijelölt nemzeti szakértő
 • 2020-NÉBIH Új Élelmiszer Panel, tag
 • 2006-2017Orvosi Hetilap, szerkesztőbizottsági tag
 • 2017-Táplálkozásmarketing, szerkesztőbizottsági tag
 • 2018-Egészségfejlesztés, folyóirat, tanácsadó testületi tag
 • 2020-Új Diéta folyóirat, szaktanácsadói testületi tag
 • --
 • 1997Pro Hygiéne Alapítvány Elismerő Oklevél
 • 2002Tarján Róbert Emlékérem, Magyar Táplálkozástudományi Társaság
 • 2011Országos Tisztifőorvos Elismerő Oklevél az Európai Unió Soros Elnökség ideje alatt végzett tevékenységért
 • 2011Tangl Ferenc Emlékérem, Magyar Táplálkozástudományi Társaság
 • 2012ProSanitate díj (Emberi Erőforrások Minisztere)
 • 2012címzetes egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2013Elismerő Oklevél és Plakett a Magyar Állategészségügyi Szolgálat megalapításának 125. évfordulója alkalmából (Vidékfejlesztési Miniszter)
 • 2013címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem
 • 2019Sós József Emlékérem, Magyar Táplálkozástudományi Társaság

Kutatási területek

 • antioxidánsok élelmiszerekben és az élő szervezetben
 • szabad gyökös reakciók élelmiszerekben
 • konyhatechnológiai hatásának vizsgálata élelmiszerekben
 • fenntartható és egészséges táplálkozás
 • gasztronómiai hagyományok és táplálkozás
 • allergén anyagok a vendéglátásban