Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Dr. Pál Ágnes Ibolya
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék
kari nemzetközi vezető, egyetemi docens
PhD
Dr. Pál Ágnes Ibolya
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Épület:II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6201
 • Belső mellék:197
 • Email:pal.agnes@uni-bge.hu

Bemutatkozás

A Gazdasági Szaknyelvek Tanszéken oktatok spanyol üzleti idegen nyelvet és szaknyelvet, valamint interkulturális kommunikációt és prezentációs készségfejlesztést a magyar és az angol nyelvű képzésen. Az oktatási munkán kívül a karon nemzetközi vezetői feladatkört látok el, kutatási és nemzetközi projektek koordinálásával foglalkozom, több nyertes projekt pályázatát állítottam össze, illetve ezek lebonyolítását jelenleg is koordinálom. A karon 2019 szeptembere óta fogom össze oktatóként az Erasmus-program pályázati feladatait és lebonyolítását (KA103, KA107, stratégiai partnerségi projektek). A BGE-n 2009 óta tanítok, és 2010 óta dolgozom akkreditált vizsgáztatóként a BGE Nyelvvizsga és Továbbképző Központban. Nagy lelkesedéssel kezdeményeztem és gondoztam a BGE Fókuszban a XXI. századi készségek programját, illetve azon belül a Virtuális szaknyelvi műhely c. projektet, amellyel intézményünk 2013-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díjat. 2015-ben kezdeményeztem a kétéves ICCAGE nemzetközi stratégiai együttműködési projekt megvalósítását, amelyet 17 BGE-s oktató bevonásával bonyolítottunk le, és amely Csehországban 2018-ban elnyerte a legjobb felsőoktatási projekt díját. Jelenleg három sikeres nemzetközi pályázat elnyerését követően a BGE-n az INCOLLAB, a LEARN & CHANGE, valamint a CORALL nemzetközi projekteknek vagyok a szakmai vezetője, ez utóbbiban a BGE a projekt nemzetközi koordinátora is. Az INCOLLAB-projektben a Kar különböző tanszékeinek oktatói működnek együtt más egyetemek oktatóival olyan modulok létrehozásában, amelyek a szakmai tartalom elsajátítását és a szaknyelvi készségek fejlesztését együttesen teszik majd lehetővé, a CORALL-projekt pedig arra irányul, hogy a szaknyelvoktatáson belül hogyan fejleszthető a hallgatók autonóm tanulási hajlandósága, és azt kutatja, hogy az oktatók ehhez hogyan tudnak hozzájárulni. Végzettségemet tekintve spanyol és francia nyelv és irodalom szakos tanári diplomával rendelkezem (ELTE 1998), PhD-fokozatot pedig a Szegedi Tudományegyetem szereztem 2005-ben. Tanulmányaim alatt és után több ösztöndíjat nyertem posztgraduális résztanulmányok (Spanyolország, Mexikó) illetve kutatómunka folytatására (Mexikó, Argentína). Érdeklődésem homlokterében a szaknyelvoktatás, nyelvtanítási módszertani innováció, nemzetköziesítési jó gyakorlatok, a telekollaboráció, valamint az interkulturális kommunikáció állnak. A BGE-s munkaviszonyomat megelőzően a szakfordítás területén tettem szert projektmenedzseri gyakorlatra. Erre a felelősséggel járó gyakorlati tapasztalatra jól tudok építeni a BGE-n megvalósított és megvalósulás alatt álló szakmai projektek során. Többéves szakfordítói gyakorlati tapasztalat után 2009-ben az ELTE Fordító és Tolmácsképző Tanszékén spanyol-magyar szakfordítói vizsgát is tettem. 2018 tavaszán a BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ ösztöndíjával két hónapig Malajziában végeztem oktató- és kutatómunkát, amelynek során további együttműködést is elő tudtam készíteni a fogadóegyetem és a BGE között.

Fogadóóra

HelyeA212
Idejekedd 9:30-10:30
Megjegyzésemailben történő előzetes egyeztetés alapján

Oktatott tantárgy(ak)

 • Interkulturális kommunikáció (angol nyelven)
 • Prezentációs készségfejlesztés (magyar nyelven)
 • Turizmus-vendéglátás szaknyelv A (spanyol nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (spanyol nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (spanyol nyelven)

Szakmai életút

 • 1997Magyar Ösztöndíj Bizottság és OTP Fáy András Alapítvány kutatói ösztöndíja (Universidad Autónoma de Campeche, Mexikó)
 • 2002Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja (Universidad Veracruzana, Mexikó)
 • 2006Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentína)
 • 2012-Tempus Közalapítvány oktatási szakértői testület tagja
 • 2014a BGE-n CEDEFOP európai szakértői tanulmányút szervezésének kezdeményezése és koordinálása
 • 2015-2017ICCAGE nemzetközi projekt koordinálása a BGE-n
 • 2016Tempus Közalapítvány Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért 3. díj
 • 2018oktatói-kutatói mobilitás a BGE Keleti Üzleti Akadémia ösztöndíjasaként
 • 2018Best Academic Paper Award elnyerése malajziai nemzetközi konferencián
 • 2018-2020BGE Közalkalmazotti Tanácsának tagja
 • 2019-2021INCOLLAB stratégiai projekt szakmai vezetése a BGE-n
 • 2019-2022CORALL stratégiai projekt nemzetközi szakmai vezetése
 • 2021-2023LEARN & CHANGE stratégiai projekt szakmai vezetése a BGE-n

Kutatási területek

 • spanyol és francia nyelvű országok irodalma és kultúrája
 • szakfordítás
 • szaknyelvoktatás
 • nyelvtanítási módszertani innováció
 • nemzetköziesítés
 • nemzetközi mobilitás
 • telekollaboráció
 • interkulturális kommunikáció