Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Szabóné Erdélyi Éva
Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék
egyetemi docens
PhD
Szabóné Erdélyi Éva
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6244
 • Belső mellék:244, 242
 • Email:SzaboneErdelyi.Eva@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Okleveles matematikus, statisztikus vagyok, akit mindig a tanítás, és az alkalmazott kutatások érdekeltek. Növénytermesztés és kertészeti tudományok területén szereztem PhD fokozatot. 1990-ben kezdtem oktatói-kutatói pályafutásomat a felsőoktatásban, azóta is ezt művelem. Szerencsés embernek tartom magam, mert hobbi a munkám. Mindig nagy kihívás volt számomra nem matematika érdeklődésű hallgatóknak matematika jellegű tantárgyakat oktatni és megszerettetni velük azokat, megtalálni a módszerek különböző szakterületeken való alkalmazását. 2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen az év oktatója lettem, és ugyanitt elnyertem a Kutatói Kiválósági Ösztöndíjat. A tehetséggondozásban nem csak szakkollégium alapítójaként és szakmai vezetőjeként tevékenykedtem, jelenleg a MITO Klub szakmai vezetője vagyok, a Merj Innovatívan Tehetség Orientáló hallgatói kutatócsoport vezetője. Számtalan díjazott hallgatónak vagyok témavezetője, a versenyfelkészítésben, az Új Nemzeti Kiválósági Programban is aktív szerepet vállalok. Elsősorban matematika, statisztika, kutatásmódszertan és kreativitásfejlesztés tantárgyakat oktatok magyar és angol nyelven, 2011-től intézményünkben, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán, a Kvantitatív Módszertan Intézet egyetemi docenseként. 2009-től a SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában a Doktori Tanács munkájában is részt veszek külső tagként, egy végzett PhD-hallgató témavezetője voltam eddig. Mindig a matematika alkalmazási lehetőségei érdekeltek különböző tudományterületeken, a szakmai problémák megoldásához szerettem módszereket kidolgozni és alkalmazni, közben természetesen a megismert szakterületek témáiban is elmélyülni. Mesteremtől tanultam, hogy „A matematika: a tudományok egy nyelve, amelyen meg lehet fogalmazni a problémákat. (…) Itt párbeszédről van szó, s ehhez közös nyelvet kell kitalálni a szaktudományok képviselőivel." (Harnos, 1987). Erre törekszem, és ez közös tudományos munkához is vezet. Így alakulhatott, hogy több, mint egy tucat hazai és külföldi szakmai tanszékkel, több egyetemen ápoltam már tudományos együttműködést. Több egyetemen több doktori iskolában is bírálói tevékenyséet végzek, doktori értekezések nyilvános vitáján a bizottság tagja vagyok, rendszeresen kapok meghívást komplex vizsgák, záróvizsgák kérdezőjeként, és elnöki teendők ellátásra. Proaktívan tevékenykedem az oktatásszervezésben és kutatásszervezésben, szeretem a csapatmunkát. A tanszék Matematika- és Informatika Szakcsoportjának vezetője vagyok. Rendszeres előadója, szervezője és résztvevője vagyok szakmai továbbképzéseknek különböző témákban. Elsősorban a multi- és interdiszciplináris kutatói témák vonzanak. 2009-től az MTA köztestületi tagja lettem, 2011-től érzékszervi bíráló, 2017-től klímareferens vagyok, önkéntes tevékenységet végzek oktatóként, bírálóként, szakértőként és trénerként támogatok fenntarthatósági projekteket. Kutatásaim témáját az oktatásmódszertan, a motivációs eszközök és a kutatási módszerek fejlesztése, valamint az alkalmazott tudományok területéről merítem. Témáim szorosan kapcsolódnak a karon művelt szakterületekhez is, elsősorban a fenntarthatóság témaköréhez. Több szakmai szervezet tagja és alapító tagja vagyok, nemzetközi folyóiratok lektora, folyóiratok szerkesztőbizottságának, konferenciák tudományos bizottságának tagja. Szívesen együttműködöm szakmai intézetekben, egyetemeken kollégákkal, különböző tudományterületen publikálok, gyakran a statisztikai módszerek alkalmazásával járulok hozzá magas minőségű publikációk megjelentetéséhez. A 2017-ben megalakult BGE KVIK Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központnak aktív tagja lettem, az altémánk vezetője. Fontosnak tartom a kommunikációs szerepét, a hallgatókkal való aktív együttműködést. Kitüntetéseimet elsősorban a tehetséggondozásban elért eredményeim elismeréseként, témavezetőként, hallgatók mentoraként kaptam, de a hallgatók által megszavazott díj a legkedvesebb számomra.

Fogadóóra

HelyeAlk. 111./115.
Idejeszerda 14:00-15:00
Megjegyzése-mailben történő előzetes egyeztetés alapján

Oktatott tantárgy(ak)

 • Adatbányászat és adatelemzés (magyar és angol nyelven)
 • Az üzleti matematika alapjai (magyar és angol nyelven)
 • Esettanulmányok komplex módszertani támogatása (magyar és angol nyelven)
 • Gazdasági matematika (magyar és angol nyelven)
 • Gazdaságstatisztika és döntéselemzés (angol nyelven)
 • Informatika és a világ (magyar és angol nyelven)
 • Kutatásmódszertan (magyar nyelven)
 • Kutatásmódszertan és kreativitásfejlesztés (magyar és angol nyelven)
 • Média informatikai labor (magyar és angol nyelven)
 • Szakkollégium 1 (magyar nyelven)
 • Szakkollégium 2 (magyar nyelven)
 • Üzleti dokumentumok kezelése (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 1983-1986demonstrátori ösztöndíj, ELTE TTK
 • 1986-1991ELTE TTK, okleveles matematikus, valószínűségelmélet és matematikai statisztika szakirány
 • 2000-2008BCE, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, PhD
 • 2000-Magyar Agrárinformatika Szövetség, tag
 • 2005-2008Felkészülés a klímaváltozásra - Környezet-Kockázat-Társadalom, Jedlik Ányos pályázat NKFP6-00079/2005
 • 2003-2006A növénytermesztési folyamatok modellezése, OTKA T042583, résztvevő kutató
 • 2006-Bioinformatikai Társaság, alapító tag
 • 2006-2009Adaptation and Mitigation Strategies - supporting European Climate policy (ADAM) EU Proposal No 018476, résztvevő
 • 2008-Soft Computing, szakmai folyóirat (Springer), lektor
 • 2008-Operational Research, szakmai folyóirat (Springer), lektor
 • 2008-International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agro-production and Environment, Alexandroupolis, Greece, tudományos bizottság tagja
 • 2009-MTA köztestületi tag
 • 2009-Joint International Agtricultural Conference, lektor
 • 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019A tanítvány eredményes felkészítéséért elismerő oklevél, OTDT
 • 2010-IGI Global lektor
 • 2010-Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (és jogutódai), szakértő és bíráló
 • 2010Kutatási Kiválósági Ösztöndíj, BCE rektor
 • 2010az év oktatója, BCE rektor
 • 2010Kutatóasszisztensi ösztöndíj, BCE rektor
 • 2010-2013Applied Ecology and Environmental Research international scientific journal, szerkesztőbizottság tagja
 • 2011European Organization for Quality, Magyar Nemzeti Bizottság, érzékszervi bíráló
 • 2011-International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, tudományos bizottság tagja
 • 2012-European Organization for Quality, Magyar Nemzeti Bizottság, több szakbizottság tagja
 • 2013-2019KVIK Szakkollégium szakmai vezetője
 • 2016-2017NTP-HHTDK-16-0087 Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása, szakmai vezető
 • 2017Nemzeti Klímaadaptációs Hálózat, klímareferens
 • 2017dékáni dicséret (tehetséggondozásért), BGE KVIK
 • 2017BGE kiválósági pályázat - kommunikációs technika módszertanának integrálása az oktatásba, Kalmár György aranykulcsos szállodaportásról portréfilm készítése mintaprojekten keresztül, szakmai vezető
 • 2017-International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, tudományos bizottság tagja
 • 2017-2018Médiaműhely - komplex tehetséggondozó program EMMI-pályázat szakmai vezetője
 • 2018-International Eco-Conference®, Eco-Conference on Safe Food and Eco-Conference on Environmental protection of urban and suburban settlements, tudományos bizottság tagja
 • 2019-Association of Economists and Managers of the Balkans tagja
 • 2019Kiváló Mentori Díj, BGE rektora

Kutatási területek

 • agro-ökoszisztémák modellezése
 • kölcsönhatás-rendszerek gráfelméleti vizsgálata
 • éghajlatváltozás hatásvizsgálatok
 • kibocsátás csökkentési és alkalmazkodási stratégiák
 • modellezés és kockázatbecslés
 • érzékenységvizsgálat
 • környezetvédelem
 • fenntartható turizmus
 • fenntartható vendéglátás
 • élelmiszerhulladék kezelés
 • életciklus elemzés
 • környezetterhelés mérés
 • statisztikai módszerek alkalmazása, oktatás módszertan, módszertani fejlesztés