Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Dr. Szénich Alexandra
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék
adjunktus
PhD
Dr. Szénich Alexandra
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6201
 • Belső mellék:305; 186
 • Email:szenich.alexandra@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaimat 1990-1999 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam történelem-német szakon. Nyelvoktatói pályámat nyelviskolákban és vállalati tanfolyamok tanáraként kezdtem. Első felsőoktatási tapasztalataimat az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató Központjában gyűjtöttem, majd a Veres Pálné Gimnázium nyelvtanára voltam. 1998-2007 között részt vettem az Országos Közoktatási Intézet fennhatósága alatt működő német szaktantárgyi bizottság munkájában, amelynek feladata az új német nyelvi érettségi vizsga fejlesztése volt. Speciális témaköröm a produktív nyelvi készségek mérése és értékelése volt. E témakörökhöz kapcsolódóan számos tanártovábbképzést is tartottam. Doktori tanulmányaimat az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytattam, ahol 2008 februárjában PhD fokozatot szereztem. Disszertációm címe: Az idegennyelvtudás érvényessége. Német nyelvi érvényességvizsgálat a felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges nyelvtudás szempontjából, a német nyelvből 2000-ben közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgát használó felsőoktatási intézmények körében. A BGE KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszékén 2009 szeptembere óta dolgozom adjunktusként. 2010 óta a BGE Nyelvvizsga és Továbbképző Központ akkreditált vizsgáztatója vagyok.; Oktatói tevékenységemhez kapcsolódóan fő kutatási területem jelenleg a nyelvoktatás módszertana, az autonóm nyelvtanulás fejlesztésének lehetőségei, a kooperatív tanulás, az alternatív teljesítményértékelés, valamint a nyelvi tanácsadás és coaching. 2017-2018 között projektvezető voltam az Autonóm tanulás támogatása című kutatási alprojektben, amely az Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet Módszertani Kísérleti Műhely című projektjének keretében valósult meg. A projektrész elsődleges célja a hallgatók tanulási motivációinak, önálló tanulási hajlandóságának és autonóm tanulással kapcsolatos tapasztalatainak feltérképezése, valamint a szaknyelvoktatók autonóm tanulással kapcsolatos vélekedéseinek, tapasztalatainak és gyakorlatának feltárása volt. A hallgatói tapasztalatok feltárása kérdőíves módszerrel történt, az oktatói véleményeket interjúk segítségével gyűjtöttük össze. 2019 decemberétől projektmenedzser vagyok a Corall (Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP) projektben (2019-2021), amelyet Erasmus+ Felsőoktatási Stratégiai Partnerségi pályázatként nyújtott be a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék (projektvezető Dr. Pál Ágnes). A projekt célja az autonóm nyelvtanulás fejlesztése és eszköztár kidolgozása a szaknyelvoktatás igényeire épülve. A nyelvoktatás nyelvtanulói autonómiát előtérbe állító megközelítését segíti az egyéni nyelvi tanácsadás és a coaching is. Érdeklődési területemnek megfelelően több szakmai továbbképzésen is részt vettem, nyelvoktatói munkám során pedig folyamatosan törekszem arra, hogy az említett területek újításait alkalmazzam. Kutatásaim eredményeit folyamatosan publikálom, illetve szakmai fórumokon, konferenciákon előadásokat tartok ezekben a témakörökben. Jelenleg a Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének vagyok a tagja.

Fogadóóra

HelyeA212
Idejepéntek 13:30-15:00
Megjegyzésemailben történő előzetes egyeztetés alapján

Oktatott tantárgy(ak)

 • Kutatásmódszertan (német nyelven)
 • Turizmus-vendéglátás szaknyelv A (német nyelven)
 • Turizmus-vendéglátás szaknyelv B (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/2 (német nyelven)

Szakmai életút

 • 1990-1997német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE BTK)
 • 1990-1999történelem szakos középiskolai tanár (ELTE BTK)
 • 1998-2000óraadó tanár az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató Központjában
 • 1999-2002nyelvtanári továbbképzések tartása a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet megbízásában
 • 1998-2007részvétel az új német nyelvi érettségi vizsgát kidolgozó német szaktantárgyi bizottság munkájában az Országos Közoktatási Intézet fennhatósága alatt
 • 2008PhD fokozat az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában
 • 2009-BGE Gazdasági Szaknyelvek Tanszék adjunktusa
 • 2008-2011német nyelvi érettségi vizsgafeladatok készítésével megbízott feladatíró és szakmai lektor (Oktatási Hivatal)
 • 2010„Deutsch im Tourismus” c. kéthetes továbbképzésen való részvétel (Goethe-Institut, Düsseldorf)
 • 2010-a BGE Nyelvvizsga és Továbbképző Központ akkreditált vizsgáztatója 2017
 • 2017-2018projektvezető az Autonóm tanulás támogatása című kutatási alprojektben (Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet Módszertani Kísérleti Műhely című projektjének alprojektje)
 • 2019-2021projektmenedzser a Corall projektben (Erasmus+ Felsőoktatási Stratégiai Partnerségi pályázat, Gazdasági Szaknyelvek Tanszék, projektvezető Dr. Pál Ágnes)

Kutatási területek

 • a nyelvoktatás módszertana
 • az autonóm nyelvtanulás fejlesztésének lehetőségei
 • a kooperatív tanulás
 • az alternatív teljesítményértékelés
 • nyelvi tanácsadás és coaching