Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Dr. Végh Ágnes
Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék
egyetemi docens
PhD
Dr. Végh Ágnes
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Épület:I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6244
 • Belső mellék:242, 244
 • Email:Vegh.Agnes@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Tudományos, kutatási tevékenységemet a 90-es évek végén kezdtem meg a Módszertani Intézetben. Ez a mai napig kapcsolódik az oktatási módszerek megújítási lehetőségeihez, illetve a tananyagfejlesztéshez. Szakcsoportunk közös munkával írta meg a matematika gazdasági területen történő alkalmazásához az Operációkutatás elmélet és példatár című kari jegyzetet Dr. Felber Mária szerkesztésében, amit még ma is használunk. BGF-szintű együttműködésben írtuk meg a Valószínűségszámítás tankönyvet Csernyák professzor szerkesztésében és irányításával, illetve a hozzá tartozó Példatárat Dr. Horváth Jenőné szerkesztésében, melyeket a Tankönyvkiadó jelentet meg minden évben, folyamatosan.
Kutatási területem kezdetben kimondottan a matematika és alkalmazási lehetőségei, nehézségei a hallgatók körében volt. Kollégáimmal évekig vizsgáltam az intézményünkbe érkező hallgatók matematikai előképzettségét, érdemjegyeik alakulását a középiskolában, érettségin és a főiskolán. A 10 éven keresztül zajló longitudinális vizsgálat tanulságait évről évre beépítettük munkánkba. Felzárkóztató tanfolyamokat szervezünk, illetve az eredményeket felhasználtuk az üzleti matematika elemei tantárgy tananyagának felépítésében.
Nagyon szívesen tanítottam a közgazdásztanár mesterszakon, ahol több színvonalas szakdolgozat konzulense lehettem. Ebből a közös munkából is született néhány tanulmány.
2017 májusában, a projekt indulásakor kapcsolódtam be a Dr. Jármai Erzsébet által vezetett
EFOP-3.6.1-16 - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért felsőoktatási módszertan fejlesztési munkacsoport tevékenységébe. Kutatási feladatom a projektben senior kutatóként mélyinterjúk készítése, eredmények összegzése, kérdőívek véleményezése, értékelése, módszertani eszköztár fejlesztése, fiatal kutatók segítése, illetve a kutatási eredmények disszeminációja. Rengeteg adat, vélemény áll rendelkezésünkre, terveink szerint ezeket folyamatosan feldolgozzuk, közzétesszük.
Az új és régebbi tantárgyak tananyagfejlesztésében folyamatosan részt veszek. Több tananyagfejlesztési projektben magyar és német nyelvű anyagokat dolgoztam ki írásos, elektronikus, valamint oktató videó formában 1998-tól a mai napig folyamatosan frissítve.
2017. október- 2018. május között az egyetemi szintű EFOP-3.4.3 - Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért projekt keretében a Gazdasági Matematika Komplex Fejlesztése munkacsoport kari koordinációját láttam el, fejezetet dolgoztam ki videós támogatással, illetve a teljes egyetemi gazdasági matematikai rész tananyagának lektori munkáját elvégeztem.
Ugyanebben a fenti EFOP-projektben a Diplomaszerzési esélynövelő alprogramban kezdettől, 2017. decembertől részt veszek Dr. habil. Solt Katalin vezetésével.
2000. szeptember 1-től 2011. június 30-ig intézetvezető helyettesi/ tanszékvezető helyettesi/tanszéki osztályvezető helyettesi munkát láttam el a kar mindenkori módszertani egységénél. Ezzel együtt feladatokat kaptam, osztottam el és szerveztem; workshopot, szakmai konferenciát (33. Matematikát, fizikát és informatikát oktatók konferenciája), értekezleteket, szimpóziumot munkatársaimmal.
2019 augusztusától nagy örömmel segítek egy kiváló hallgatót UNKP-s kutató munkájában: A középszintű és a felsőfokú turizmus-vendéglátás oktatás kapcsolata, a képzés fejlesztési lehetőségei témában.

Fogadóóra

HelyeAlk. 111./115.
Idejekedd 13:30-14:15, szerda 9:00-9:45
MegjegyzésElőzetes bejelentkezés szükséges e-mail-en keresztül előző nap 20:00 óráig.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Az üzleti matematika alapjai (magyar és német nyelven)
 • Döntéselőkészítő kvantitatív módszerek (magyar és angol nyelven)
 • Gazdasági matematika (magyar és német nyelven)

Szakmai életút

 • 2000-2011tanszékvezető-helyettes / tanszéki osztályvezető-helyettes
 • 2017-2019Részvétel az EFOP-3.6.1-16 - Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért felsőoktatási módszertanfejlesztési munkacsoport tevékenységében senior kutatóként.

Kutatási területek

 • A felsőfokú matematika oktatás empírikus vizsgálata
 • A felsőoktatás módszertanának fejlesztési lehetőségei