Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Mesterképzés felvételi információk

Mesterképzésre történő jelentkezés folyamata

Felvételi jelentkezés határideje: 2022. február 15.

Felvételi jelentkezés helye: felvi.hu

A felvi.hu oldalra feltöltendő dokumentumok:

Többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OKJ bizonyítvány,
 • OTDK/TDK igazolás,
 • sporteredmény igazolása,
 • szakmai gyakorlat: min. 3 hónap igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával.

Az eljárás adminisztrációs része teljeskörűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük az alábbiakban leírtak figyelmes elolvasását és követését!

Azon túl, hogy a felvi.hu oldalon a felvételi jelentkezés benyújtásra kerül, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Ez az alábbiakból áll:

1. Kreditbeszámítás: Mesterképzésre jelentkezéskor kreditelismerési eljárást is le kell folytatni annak érdekében, hogy a megfelelő előzetes tanulmányok meglétét az egyetem ellenőrizni tudja. Azon jelentkező, aki egy korábbi eljárásból már rendelkezik a Budapesti Gazdasági Egyetem által kiállított, adott szakra vonatkozó kreditelismerési határozattal, az küldje el a kapott határozatot az Intézmény számára.

2.   Szóbeli (motivációs) felvételi beszélgetés: A felvételi eljárásban maximálisan megszerezhető 100 pontból 40 pont.

A) Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes mesterszakok esetében mely alapképzési szakok oklevele fogadható el a teljes kreditérték beszámításával. Ilyen esetben kérjük az 5. pontban felsorolt dokumentumokat legyenek szívesek elküldeni.

B) Azoknak a hallgatóknak, akik nem a mesterképzésnél megadott alapszakon végeztek, kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük.

A mesterképzésre felvett hallgatónak legalább 60 (Marketing 30, Vállalkozásfejlesztés 30, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 45), alapképzésben szerzett, elismert kredittel kell rendelkeznie az adott mesterképzéshez kötődő, meghatározott ismeretkörökből. A kreditelismerési eljárás során ezek meglétét ellenőrizzük. Az eljárás háromféle eredménnyel zárulhat:

 1. A hallgató előzetes tanulmányaiból 60 (Marketing 30, Vállalkozásfejlesztés 30, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 45) vagy annál több kreditet el tudunk ismerni. Ebben az esetben a hallgató feltétel nélkül megkezdheti mesterképzési tanulmányait.
 2. A hallgató előzetes tanulmányaiból 30-59 (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 15-44) kreditet tudunk elismerni. Ebben az esetben a hallgatót azzal a feltétellel tudjuk felvenni, hogy a 60-hoz (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 45-höz) hiányzó krediteket a mesterszakos tanulmányaival párhuzamosan pótolja. A pótlandó krediteket a határozatban megadott tárgyak teljesítésével kell megszerezni.
 3. A hallgató előzetes tanulmányaiból kevesebb, mint 30 (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 15) kreditet tudunk elismerni. Ebben az esetben kreditpótlásra nincs lehetőség, a hallgatót nem tudjuk felvenni, tehát a felvételi eljárás véget ér.

A kreditelismerési eljárás azt a célt szolgálja, hogy az intézmény megállapítsa, a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához a kreditelismerési kérelmet (word formátumban) és a szükséges dokumentumokat (pdf formátumban) elektronikus úton szükséges megküldeni az Egyetem részére az alábbi adatok megadásával:

 • Név (teljes név)
 • Értesítési cím 
 • Számlázási cím 
 • Értesítési telefonszám 
 • Szakok, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük beírni!)


Küldés módja: 

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre


Felvételi jelentkezés az Egyetem felé, és a kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 

 • KKK mesterképzési szakjai esetén: 2022. március 20. 
 • KVIK mesterképzési szakjai esetén: 2022. március 20.
 • PSZK mesterképzési szakjai esetén: 2022. március 20.


A jelentkezés és a kreditelismerési eljárás elindítása határidejének elmulasztása a felvételi eljárás során a kizárást eredményezheti. 

További információk: mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre írva.

Kérjük, hogy azok, akik már felvételiztek Egyetemünkön, a kapott kreditelismerési határozatot is küldjék el a kötelező dokumentumok mellett. Amennyiben csak határidőn túl tudod küldeni a kérelmet, kérjük a mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre írva jelezd ezt

Csatolandó dokumentumok (pdf formátumban):


Az e-mailhez kérjük csatolni:

Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!  

 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva:
  A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf 
  (pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kreditbeszamitas_Marketing.doc)

A benyújtott kérelmekről az egyes Karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat elektronikusan és postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Csatolandó dokumentumok:


Az e-mailhez kérjük csatolni:

 • Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek! 
 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva:
  A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf 
  (Pl. Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Marketing.doc)

A benyújtott kérelmekről az egyes Karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat elektronikusan és postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000 Ft/megjelölt szak  

(Pl. Pénzügy M/N/A és Számvitel M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000 Ft, viszont Pénzügy M/N/A és Pénzügy M/L/K 1x 4.000 Ft)  

 

Felvételi eljárás díjának fizetési módja: átutalás  

Az átutalás számlaszáma: 11784009-22236775-00000000

Kedvezményezett neve: Budapesti Gazdasági Egyetem 

 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő: 

"Jelentkező neve KKK/KVIK/PSZK Mesterfelvétel 2022"

(Pl. Minta Anikó KKK Mesterfelvétel 2022, vagy Minta Anikó KVIK Mesterfelvétel 2022, vagy Minta Anikó PSZK Mesterfelvétel 2022)

 

Befizetés határideje:  

KKK mesterképzési szakjai esetében: 2022. április 10.

KVIK mesterképzési szakjai esetében: 2022. április 10.

PSZK mesterképzési szakjai esetében: 2022. április 10.


A bizonylatok elküldésének módja: e-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre

A felvételi, szakonként eltérően, az alábbi formában valósulhat meg:

1. Motivációs beszélgetés szóbeli felvételi bizottság előtt

2. A felvételi bizottság a jelentkező által beküldött motivációs levél és önéletrajz alapján dönt az elért felvételi pontszámról


1. A motivációs beszélgetések várható időpontjai

Külkereskedelmi Kar (KKK)

 • Marketing mesterképzési szak: 2022. június 6-11. között kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek.
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak (kettős diploma lehetőségek: University of Stirling, Skócia és Augsburgi Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Németország): a motivációs beszélgetésekre online formában, az MS Teams rendszerben kerül sor. Pontos időpontról és beosztásról e-mailben küldünk tájékoztatást.
 • nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak: 2022. június 6-11. között kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. 


Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK)

 • Turizmus-menedzsment mesterképzési szak: 2022. május 16-20.
 • Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzési szak : 2022. május 23-i héten kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására személyes megjelenés mellett. A pontos időpontot és helyszínt e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek.


Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK)

 • Vezetés és szervezés mesterképzési szak : 2022. május 23. – június 3. között kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására személyes megjelenés mellett. A pontos időpontot és helyszínt e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. A szóbeli felvételire vonatkozó részletes tájékoztatót ITT olvashatja.
 • Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak: 2022. május 16. -június10. között kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. Szóbeli felvételire vonatkozó részletes tájékoztatót ITT olvashatja2. Benyújtott dokumentumok alapján történő értékelés: 2022. április 19 - július 1.

Az alábbi mesterképzési szakok esetén a felvételizőknek nem kell személyesen megjelenniük felvételi elbeszélen, a felvételi bizottság a benyújtott szakmai önéletrajz és a motivációs levélgetés alapján hozza meg a döntését:


Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK)

 • Pénzügy mesterszak
 • Számvitel mesterszak


A felvételi lefolytatásához, akár motivációs beszélgetés formájában, akár dokumentumok alapján történik ez, kérjük, hogy küldje el

 • önéletrajzát legkésőbb 2022. április 10-ig
 • motivációs levelét legkésőbb 2022. április 10-ig 
 • a felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot legkésőbb 2022. április 10-ig a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.


A felvételi során elért pontszám a felvi.hu oldalon lesz elérhető.

Megszerezhető maximális pontszám: 100 pont, amely az alábbiakból tevődik össze:

1. Motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: maximum 40 pont

2. A tanulmányi átlag figyelembe vétele: maximum 50 pont

 • oklevélátlag alapján

vagy

 • utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. 

Fontos ezért a felvi.hu oldalra az oklevél eredményének feltöltése is, amennyiben az oklevélen nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy!

Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolás vagy leckekönyv másolat is szükséges a pontszámításhoz!

3. Többletpontok minden mesterszak esetében: maximum 10 többletpont

 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 • Intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont
 • OTDK 1-3. hely: 6 pont
 • OTDK részvétel: 2 pont
 • Sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • Szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
 • Szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont
 • Szakmai oktatási tevékenyégre, illetve esélyegyenlőség alapján (hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, valamint gyermekgondozásért): 1-10 pont


A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a Felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy az Intézményünkben mennyi pontot ért el. 

Az eredményről belépés után a felvi.hu oldalán kap tájékoztatást.

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

Időpontok, határidők


Felvételi jelentkezés határideje a felvi.hu oldalon: 

2022. február 15.


Felvételi jelentkezés határideje az Egyetem felé, és a kreditelismerési kérelem benyújtása: 

2022. március 20.


Felvételi eljárási díj befizetési határideje: 

legkésőbb 2022. április 10-ig

Irányított motivációs levél és szakmai önéletrajz beküldése (minden szak esetében):

2022. április 10.

Motivációs beszélgetések időpontjai:

2022. április 19 - 2022. július 1. között, melynek pontos időpontjáról és módjáról (személyes, online,) ezen az oldalon kapnak tájékoztatást legkésőbb 2022. március 31-ig.


Sikeres felvételit kívánunk minden jelentkezőnek!