Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Mesterképzés felvételi információk

Bemeneti követelmények az egyes mesterképzési szakokra

A képzési idő 4 félév, azonban korábbi tanulmányok és munkatapasztalat függvényében a képzés két félév alatt is elvégezhető.

1) Bemeneti követelmények 4 féléves képzésre

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • alkalmazott közgazdaságtan,
 • emberi erőforrás,
 • gazdálkodási és menedzsment,
 • kereskedelem és marketing,
 • közszolgálati,
 • nemzetközi gazdálkodás,
 • pénzügy és számvitel,
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 35 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) minimum 4 kredit
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) minimum 2 kredit
 • üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling) minimum 20 kredit


2) Lerövidített képzési időtartam

A) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) minimum 4 kredit
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) minimum 2 kredit; 
 • üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling, továbbá logisztika-menedzsment, termelési és raktárlogisztika, valamint ellátási-elosztási rendszerekre vonatkozó ismeretek) minimum 45 kredit


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 35 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) minimum 4 kredit
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) minimum 2 kredit
 • üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling) minimum 20 kredit;

továbbá aki megfelel az alábbi kritériumok egyikének:

 • duális alapképzésben végzett, képzési idejében logisztikával, illetve ellátási lánccal összefüggő munkakörben foglalkoztatott hallgató, 
 • vagy olyan, legalább alapszakos diplomát szerzett hallgató, aki logisztikai, illetve ellátási lánc területen igazoltan minimum 3 éves munkatapasztalattal rendelkezik. 

A képzési idő 4 félév, azonban korábbi tanulmányok és munkatapasztalat függvényében a képzés két félév alatt is elvégezhető.

1) Bemeneti követelmények 4 féléves képzésre

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • gazdálkodási és menedzsment,
 • kereskedelem és marketing,
 • nemzetközi gazdálkodás,
 • műszaki menedzser,
 • pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 25 kredit elismerhető az alábbiak szerint: 

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit;  
 • elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) minimum 9 kredit;  
 • üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) minimum 7 kredit, melyek közül kötelező a marketing ismeretek megléte.  


2) Lerövidített képzési időtartam

A) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (modern közgazdasági elméletek, döntéselméleti és módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások gazdálkodása és vezetése, irányítása, stratégai menedzsment, pénzügyi menedzsment, a marketing vezetési kérdései, értékteremtő, logisztikai folyamatok tervezése és irányítása) minimum 25, maximum 40 kredit
 • marketing szakmai ismeretek [környezet- és piacelemzés tervezése, végrehajtása, marketingkutatás tervezése, módszertana, marketing információs és döntéstámogató rendszer, a fogyasztáselmélet és vásárlói magatartás elemzése, disztribúció-menedzsment, beszerzési és értékesítési (Sales) folyamatok irányítása, vezetése, ellátási lánc menedzselése, termékek és márkák menedzselése, integrált marketing-kommunikáció, kommunikációs stratégia és eszközei, gazdasági és versenyjogi ismeretek, marketingstratégia tervezése és végrehajtása, marketingkontrolling, interkulturális, nemzetközi marketing kérdései, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása) minimum 30, maximum 40 kredit


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 35 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) minimum 4 kredit
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) minimum 2 kredit
 • üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling) minimum 20 kredit

továbbá aki megfelel az alábbi kritériumok egyikének: 

 • duális alapképzésben végzett, képzési idejében marketinggel összefüggő munkakörben foglalkoztatott hallgató, 
 • vagy olyan, legalább alapszakos diplomát szerzett hallgató, aki marketing területen igazoltan minimum 3 éves munkatapasztalattal rendelkezik. 

A képzési idő 4 félév, azonban korábbi tanulmányok és munkatapasztalat függvényében a képzés két félév alatt is elvégezhető.

1) Bemeneti követelmények 4 féléves képzésre

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 24 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) minimum 9 kredit
 • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) minimum 9 kredit
 • szakmai ismeretek (világgazdaság, nemzetközi ügyletek, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi jog, EU-s ismeretek, nemzetközi pénzügyek, logisztika) minimum 6 kredit.


2) Lerövidített képzési időtartam

A) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika, döntéselmélet, kutatásmódszertan) minimum 12 kredit; 
 • társadalomtudományi és üzleti alapismeretek (gazdaságtörténet, gazdaságföldrajz, szociológia, politológia, pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, menedzsment, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás, stratégiai menedzsment) minimum 12 kredit; 
 • szakmai alapismeretek (világgazdaság, nemzetközi ügyletek, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi jog, EU-s ismeretek, nemzetközi pénzügyek, logisztika, továbbá regionális gazdaságtanra, nemzetközi vállalatok és szervezetek működésére, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszerekre vonatkozó ismeretek) minimum 36 kredit.


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után két félév alatt teljesítheti a képzést az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 40 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika, döntéselmélet, kutatásmódszertan) minimum 9 kredit;  
 • társadalomtudományi és üzleti alapismeretek (gazdaságtörténet, gazdaságföldrajz, szociológia, politológia, pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, menedzsment, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás, stratégiai menedzsment) minimum 9 kredit; 
 • szakmai alapismeretek (világgazdaság, nemzetközi ügyletek, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi jog, EU-s ismeretek, nemzetközi pénzügyek, logisztika, továbbá regionális gazdaságtanra, nemzetközi vállalatok és szervezetek működésére, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszerekre vonatkozó ismeretek) minimum 22 kredit

továbbá aki megfelel az alábbi kritériumok egyikének: 

 • duális alapképzésben végzett, képzési idejében nemzetközi gazdálkodással összefüggő munkakörben foglalkoztatott hallgató, 
 • vagy olyan, legalább alapszakos diplomát szerzett hallgató, aki nemzetközi, vagy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalatnál, gazdasági területen igazoltan minimum 3 éves munkatapasztalattal rendelkezik.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • nemzetközi tanulmányok,
 • nemzetközi igazgatási alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbi területeken:

 • társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia)
 • jogi-igazgatási ismeretek (közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog)
 • gazdasági ismeretek (közgazdaságtan, makroökonómia, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan)
 • politikatudományi ismeretek (politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok)
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek (gazdaság-, társadalom és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi ismeretek, filológiai ismeretek)


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő 4 félév.

A)     Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • pénzügy és számvitel,
 • gazdasági és menedzsment alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdaságjogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) 15 kredit.


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdaságjogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) 15 kredit.


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • kereskedelem és marketing alapképzési szakon (kereskedelem-marketing specializációra),
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szakon (vendéglátás-idegenforgalom specializációra) szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbi területeken:

 • módszertani ismeretek;
 • közgazdasági ismeretek;
 • üzleti ismeretek;
 • társadalomtudományi ismeretek;
 • üzleti ismeretek;
 • szakmai ismeretek.


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek minimum 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda minimum 20 kredit.


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • gazdálkodási és menedzsment,
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 30 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika) 8 kredit;
 • elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.

A képzési idő 4 félév.

A) Előzetes kreditelismerési eljárás elvégzése nélkül vehet részt a képzésen az, aki

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.  


B) Előzetes kreditelismerési eljárás után vehet részt a képzésen az, akinek korábbi tanulmányaiból minimum 60 kredit elismerhető az alábbiak szerint:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) 15 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) 10 kredit.


A képzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a fentebb felsorolt területeken minimum 30 kredittel rendelkezzen. A képzésben a hiányzó krediteket a BGE Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni.

Lerövidített (egyéves) időtartamú mesterképzési lehetőségek

Akár egy év alatt teljesítheti a mesterképzést az, akinek korábbi tanulmányai, vagy munkatapasztalata alapján megfelelő számú kredit elismerhető. A kreditek elismeréséhez kreditigazolást, e-leckekönyvet (tantárgyi tematikákkal, amennyiben nem BGE-n végezett alapszakról van szó), munkáltatói igazolást (munkakör megjelölésével), felsőoktatási, vagy vállalati kurzusok, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolást, vagy egyéb tudást igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani. 

Bővebb információ ’Az Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak bemeneti követelményei’, valamint ’A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok’ pontokban)

Akár egy év alatt teljesítheti a mesterképzést az, akinek korábbi tanulmányai, vagy munkatapasztalata alapján megfelelő számú kredit elismerhető. A kreditek elismeréséhez kreditigazolást, e-leckekönyvet (tantárgyi tematikákkal, amennyiben nem BGE-n végezett alapszakról van szó), munkáltatói igazolást (munkakör megjelölésével), felsőoktatási, vagy vállalati kurzusok, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolást, vagy egyéb tudást igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani. Bizonyos alapszakos (például Kereskedelem és marketing, Gazdálkodási és menedzsment, Turizmus-vendéglátás) oklevél esetén végzettség alapján 40-54 kreditet tudunk elismerni.

Bővebb információ ’A Marketing mesterképzési szak bemeneti követelményei’, valamint ’A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok’ pontokban)

Akár egy év alatt teljesítheti a mesterképzést az, akinek korábbi tanulmányai, vagy munkatapasztalata alapján megfelelő számú kredit elismerhető. A kreditek elismeréséhez kreditigazolást, e-leckekönyvet (tantárgyi tematikákkal, amennyiben nem BGE-n végezett alapszakról van szó), munkáltatói igazolást (munkakör megjelölésével), felsőoktatási, vagy vállalati kurzusok, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolást, vagy egyéb tudást igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani. Nemzetközi gazdálkodás alapszakos oklevél esetén végzettség alapján 54 kreditet tudunk elismerni.

Bővebb információ ’A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak bemeneti követelményei’, valamint ’A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok’ pontokban)

Mesterképzésre történő jelentkezés folyamata

A képzésekre a felvi.hu oldalon e-felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

Felvételi jelentkezés határideje: 2023. február 15. 

A felvi.hu oldalra feltöltendő dokumentumok:

Többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OKJ bizonyítvány,
 • OTDK/TDK igazolás,
 • sporteredmény igazolása,
 • szakmai gyakorlat: min. 3 hónap igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával.

Az eljárás adminisztrációs része teljes körűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük az alábbiakban leírt figyelmes elolvasását és követését!

Azon túl, hogy a felvi.hu oldalon a felvételi jelentkezés benyújtásra kerül, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

A kapcsolattartás az Intézmény és a jelentkező között kizárólag a felvi.hu-n szereplő e-mail címen zajlik a felvételi eljárás teljes egészét tekintve!

Ez az alábbiakból áll:

1) Kreditbeszámítás:

Mesterképzésre jelentkezéskor kreditelismerési eljárást is le kell folytatni annak érdekében, hogy a megfelelő előzetes tanulmányok meglétét az Egyetem ellenőrizni tudja. 


2) Szóbeli felvételi beszélgetés:

A felvételi eljárásban maximálisan megszerezhető 100 pontból 40 pont.


A kapcsolattartás az Intézmény és a jelentkező között kizárólag a felvi.hu oldalon szereplő e-mail címen zajlik a felvételi eljárás teljes egészét tekintve:

mesterfelvetel@uni-bge.hu

A) Az alábbi táblázatban összefoglalóan látható, hogy az egyes mesterszakok esetében mely alapképzési szakok oklevele fogadható el a teljes kreditérték beszámításával. Ilyen esetekben nincs szükség kreditelismerési eljárásra, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával lehet jelentkezni mesterképzésre.

B) Azoknak a hallgatóknak, akik nem a mesterképzésnél megadott alapszakon végeztek, kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük.

A mesterképzésre felvett hallgatónak

a) a Nemzetközi tanulmányok, a Pénzügy, a Számvitel, a Tanári, a Turizmus-menedzsment, valamint a Vezetés és szervezés mesterképzési szakokon legalább 60

b) az Elátásilánc-menedzsment mesterképzési szakon legalább 35

c) a Marketing mesterképzési szakon legalább 25

d) a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon legalább 24

e) a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon legalább 30

alapképzésben szerzett, elismert kredittel kell rendelkeznie az adott mesterképzéshez kötődő, meghatározott ismeretkörökből. A kreditelismerési eljárás során ezek meglétét ellenőrizzük. Az eljárás háromféle eredménnyel zárulhat:


1. A hallgató előzetes tanulmányaiból

a) a Nemzetközi tanulmányok, a Pénzügy, a Számvitel, a Tanári, a Turizmus-menedzsment, valamint a Vezetés és szervezés mesterképzési szakokon 60 vagy ennél több kreditet

b) az Elátásilánc-menedzsment mesterképzési szakon 35 vagy ennél több kreditet

c) a Marketing mesterképzési szakon 25 vagy ennél több kreditet

d) a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon 24 vagy ennél több kreditet

e) a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon 30 vagy ennél több kreditet

el tudunk ismerni. Ebben az esetben a hallgató feltétel nélkül megkezdheti mesterképzési tanulmányait.


2. A Nemzetközi tanulmányok, a Pénzügy, a Számvitel, a Tanári, a Turizmus-menedzsment, valamint a Vezetés és szervezés mesterképzési szakokon a hallgató előzetes tanulmányaiból 30-59 kreditet tudunk elismerni. Ebben az esetben a hallgatót azzal a feltétellel tudjuk felvenni, hogy a 60-hoz hiányzó krediteket a mesterszakos tanulmányaival párhuzamosan pótolja. A pótlandó krediteket a határozatban megadott tárgyak teljesítésével kell megszerezni.


3. A hallgató előzetes tanulmányaiból

a) a Nemzetközi tanulmányok, a Pénzügy, a Számvitel, a Tanári, a Turizmus-menedzsment, a Vállalkozásfejlesztés, valamint a Vezetés és szervezés mesterképzési szakokon kevesebb, mint 30 kreditet

b) az Elátásilánc-menedzsment mesterképzési szakon kevesebb, mint 35 kreditet

c) a Marketing mesterképzési szakon kevesebb, mint 25 kreditet

d) a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon kevesebb, mint 24 kreditet

tudunk elismerni. Ebben az esetben kreditpótlásra nincs lehetőség, a hallgatót nem tudjuk felvenni, tehát a felvételi eljárás véget ér.


Ellátásilánc-menedzsment, Marketing, valamint Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokon a BGE képzési programjában és annak részeként a képzések tantervében meghatározottak szerint a hallgató a tanulmányi ideje – megfelelő előzetes tanulmányok, illetve munkatapasztalat esetén – lehet 2 félév (lásd Bemeneti követelmények az egyes mesterképzési szakokon fejezetet).

A kreditelismerési eljárás azt a célt szolgálja, hogy az intézmény megállapítsa, a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához a kreditelismerési kérelmet (word formátumban) és a szükséges dokumentumokat (pdf formátumban) elektronikus úton szükséges megküldeni az Egyetem részére az alábbi adatok megadásával:

 • Név (teljes név)
 • Értesítési cím 
 • Számlázási cím 
 • Értesítési telefonszám 
 • Szakok – pótfelvételi eljárásban szak - melyre a jelentkezés beadásra került (a levél tárgyába is kérjük beírni!)


Küldés módja:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre


Felvételi jelentkezés az Egyetem felé, és a kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 

2023. február 15. 


A jelentkezés és a kreditelismerési eljárás elindítása határidejének elmulasztása a felvételi eljárás során a kizárást eredményezheti.

 

További információk:

mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre írva.

 

Kérjük, hogy azon jelentkezők, akik egy korábbi eljárásból már rendelkeznek a Budapesti Gazdasági Egyetem által kiállított, adott szakra vonatkozó kreditelismerési határozattal, küldjék el a kapott határozatot az Intézmény számára.

Az estleges határidőn túli kérelemküldést kérjük a mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre jelezni.

Csatolandó dokumentumok (pdf formátumban):

 • Kreditelismerési kérelem első oldala aláírva

(kivéve Marketing valamint Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak) 


 • Felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van
 • Oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal, pl. 4,22 jó)
 • Felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/törzslap) másolata 
 • Ellátásilánc-menedzsment, Marketing, valamit Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzések esetén a lerövidített (2 féléves) időtartamú képzéshez a szükséges kreditek igazolásához tantárgyi tematikák (amennyiben nem BGE-n végezett alapszakról van szó), a munkatapasztalat igazolásához munkáltatói igazolás (munkakör megjelölésével), felsőoktatási vagy vállalati kurzusok, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolás, vagy egyéb tudást igazoló dokumentumok


Az e-mailhez kérjük csatolni:

 • Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!  
 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva: A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf
  (pl:
  Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kreditbeszamitas_Marketing.doc)


A benyújtott kérelmekről a kreditátviteli bizottság javaslata alapján az egyes karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Csatolandó dokumentumok:


 • Felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll (pdf formátumban)
 • Oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal, pl. 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll (pdf formátumban)
 • Felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/törzslap) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap (pdf formátumban)
 • Nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák az Ellátásilánc-menedzsment, a Pénzügy, a Számvitel, a Tanári (közgazdásztanár), a Turizmus-menedzsment, a Vállalkozásfejlesztés, valamint a Vezetés és szervezés mesterképzési szakok esetén
 • Ellátásilánc-menedzsment, Marketing, valamit Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzések esetén a lerövidített (2 féléves) időtartamú képzéshez a szükséges kreditek igazolásához tantárgyi tematikák (amennyiben nem BGE-n végezett alapszakról van szó), a munkatapasztalat igazolásához munkáltatói igazolás (munkakör megjelölésével), felsőoktatási vagy vállalati kurzusok, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolás, vagy egyéb tudást igazoló dokumentumok


Az e-mailhez kérjük csatolni:

 • Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek
 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva: A fájl neve:
  Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf
  (Pl. Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Marketing.doc)

A benyújtott kérelmekről a kreditátviteli bizottság javaslata alapján az egyes Karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000 Ft/megjelölt szak

(Pl. Pénzügy M/N/A és Számvitel M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000 Ft, viszont Pénzügy M/N/A és Pénzügy M/L/K 1x 4.000 Ft. Pótfelvételi eljárásban egyetlen szak jelölhető meg, így 4.000 Ft) 

 

Felvételi eljárás díjának fizetési módja: átutalás 

Az átutalás számlaszáma: 11784009-22236775-00000000

Kedvezményezett neve: Budapesti Gazdasági Egyetem

 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

"Jelentkező neve KKK/KVIK/PSZK Mesterfelvétel 2023"

(Pl. Minta Anikó KKK Mesterfelvétel 2023, vagy Minta Anikó KVIK Mesterfelvétel 2023, vagy Minta Anikó PSZK Mesterfelvétel 2023)


Befizetés határideje:

Mindegyik mesterszakunk esetén 2023. május 8.


A bizonylatok elküldésének módja: e-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre

A felvételi, szakonként eltérően, az alábbi formában valósulhat meg:

1) Motivációs beszélgetés szóbeli felvételi bizottság előtt

2) A felvételi bizottság a jelentkező által beküldött motivációs levél és önéletrajz alapján dönt az elért felvételi pontszámról

 

1) A motivációs beszélgetések várható időpontjai

2023. április 17. – július 12.

Pontos információ később.

A szóbeli felvételi elbeszélgetésen csak az a jelentkező vehet részt, aki határidőre benyújtotta kreditelismerési kérelmét (word formátumban), elküldte motivációs levelét és önéletrajzát.

 

2) Benyújtott dokumentumok alapján történő értékelés

Időszaka: 2023. június 30-ig

Az alábbi mesterképzési szakok esetén a felvételizőknek nem kell személyesen megjelenniük felvételi elbeszélgetésen, a felvételi bizottság a benyújtott szakmai önéletrajz és a motivációs levél alapján hozza meg a döntését:

 • Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak
 • Pénzügy mesterképzési szak
 • Számvitel mesterképzési szak
 • Tanári mesterképzési szak


A felvételi lefolytatásához, akár motivációs beszélgetés formájában, akár dokumentumok alapján történik ez, kérjük elküldeni legkésőbb 2023. május 8-ig:

 • önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • a felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot

a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.


A felvételi során elért pontszám a felvi.hu oldalon lesz elérhető.

Megszerezhető maximális pontszám: 100 pont, amely az alábbiakból tevődik össze:


1. Motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: maximum 40 pont

2. A tanulmányi átlag figyelembe vétele: maximum 50 pont

 • oklevélátlag alapján

vagy

 • utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. 

Fontos ezért a felvi.hu oldalra az oklevél eredményének feltöltése is, amennyiben az oklevélen nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy

Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolás vagy leckekönyv másolat is szükséges a pontszámításhoz

3. Többletpontok minden mesterszak esetében: maximum 10 többletpont

 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 • Intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont
 • OTDK 1-3. Hely: 6 pont
 • OTDK részvétel: 2 pont
 • Sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. Hely: 5 pont
 • Szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
 • Szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont
 • Szakmai oktatási tevékenyégre, illetve esélyegyenlőség alapján (hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, valamint gyermekgondozásért): 1-10 pont


A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a Felvi rendszerében, ahol látható lesz az Intézményünkben elért pontszám.

Az eredményről belépés után a felvi.hu oldalán lehet tájékozódni.

Ponthúzás után az intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

Időpontok, határidők


Felvételi jelentkezés határideje a felvi.hu oldalon:

2023. február 15.


Felvételi jelentkezés határideje az Egyetem felé, és a kreditelismerési kérelem benyújtása: 

2023. február 15.


Felvételi eljárási díj befizetési határideje:

Legkésőbb 2023. május 8-ig


Irányított motivációs levél és szakmai önéletrajz beküldése (minden szak esetében):

2023. május 8-ig


Motivációs beszélgetések időpontjai:

2023. április 17. – július 12.

A pontos helyről és időpontról e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket.


Sikeres felvételit kívánunk minden jelentkezőnek!