Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Mesterképzés felvételi információk

Külkereskedelmi Kar

Tisztelt Jelentkező!

Köszönjük érdeklődését a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán 2021 februárban induló, a világgazdaság változásait naprakészen megjelenítő,

gyakorlatorientált

Marketing

mesterképzés iránt. Képzésünk levelező munkarendben, állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában is indul.


A BGE Külkereskedelmi Kar mesterképzésein a hallgatók

 • modern, aktuális ismeretekkel fejleszthetik tudásukat,
 • gyakorlati kérdéseket feldolgozva, interaktív formában sajátítják el az elméleti ismeretanyagot,
 • számos idegen nyelven tanulhatnak,
 • a Kar széles nemzetközi kapcsolatrendszerét kihasználva mind nappali, mind levelező munkarendben külföldön is tanulhatnak.

A képzésről bővebb leírást a lenti oldalakon talál.

Engedjék meg, hogy a következőkben a felvételi eljárással kapcsolatos hasznos információkkal szolgáljunk Önöknek!

 

A képzésekre a Felvi.hu oldalon e-felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

Felvételi jelentkezés határideje: 2020.11.15.

Felvételi jelentkezés helye: Felvi.hu

A felvételi eljárás intézményi folyamatáról itt tájékoztatjuk Önöket.

Az eljárás teljeskörűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbiakban megfogalmazottakat.

Azon túl, hogy a Felvi.hu-n benyújtja jelentkezését, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik.

Mesterképzésre jelentkezéskor egy úgynevezett előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni annak érdekében, hogy az intézmény megállapítsa, hogy a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel.

A kreditelismerési kérelmeket (word formátumban) és a szükséges dokumentumokat a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre küldjék el az alábbi adatok megadásával:

Név (teljes név)

Értesítési cím

Számlázási cím

Értesítési telefonszám

Szak, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük ezt írja be)

Az előzetes kredit elismerés folyamatáról figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és a leírtak szerint járjon el.

Felvételi jelentkezés az intézmény felé és az előzetes 

kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2020.12.02.

Amennyiben elmulasztja határidőn belül a jelentkezést és a kreditelismerési eljárás elindítását, a felvételi eljárás során kizárásra kerülhet. Amennyiben határidőn túl tudja csak küldeni a kérelmet, szíveskedjen azt jelezni a lenti email címen. Kérem amennyiben kérdése van a kreditkérelemmel kapcsolatosan akkor a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre írjon.

Kérjük, ha már felvételizett nálunk, a kapott kreditelismerési határozatát is küldje el a kötelező dokumentumok mellett.

A szakok besorolásáról az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

Marketing: Felvi.hu link

Amennyiben nem a képzésnél megadott szakon végzett, kreditelismerési eljárást kell lefolytatnia!

Marketing: (30 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.

Amennyiben nem éri el a bemeneteli követelményként előírt 30 kreditet, akkor kizárásra kerül a felvételi eljárásból. Kreditpótlásra nincs lehetőség!

Kreditelismerési kérelem

Motivációs beszélgetés

Felvételi pontszámítás

A benyújtott kérelemről a Kar Oktatási Dékánhelyettese határozatot hoz, melyet postai úton megküldünk a felvételiző részére.


A felvételihez szükséges dokumentumok és feltöltési módjaik:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre:

Teljes kreditérték:

Bolognai képzés/ Hagyományos képzés:

-felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van

-oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó)

-felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata

 

Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a csatolandó dokumentumok:

Bolognai képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem, végzettségnek megfelelően (word formátumban)
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Hagyományos képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően (word formátumban)
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Leveléhez kérjük, csatolja aláírásával ellátott nyilatkozatát, melyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!

A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagait csatolja leveléhez. Kérjük, az alábbi állománynév formátumot alkalmazza a gyorsabb feldolgozás érdekében.

A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf            

pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf

Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Marketing.doc

 

Csak a Felvibe feltöltendő:

-többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai gyakorlat: min. 3 hónap igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával, hivatalos bélyegzővel, aláírással ellátott dokumentumot kérünk róla.

 

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000.-ft/megjelölt szak (pl: Marketing M/N/A és Nemzetközi Tanulmányok M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000.-ft, viszont Marketing M/N/A és Marketing M/L/K 1x 4.000 ft)

 Felvételi eljárás díjának fizetési módja: Átutalás

 Az átutalás számlaszáma: 10032000-00282833-00000000

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve KKK Mester keresztfelvételi 2021”

            pl: Minta Anikó KKK Mester keresztfelvételi 2021

Befizetés határideje a szóbeli időpontja. A bizonylatokat szintén e-mailben küldje el a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre.

 

Motivációs beszélgetés:

A motivációs beszélgetés várható időpontja Marketing szakon 2020.12.18.-12.22. között lesz megtartva, arról, hogy online, vagy személyesen az aktuális járványhelyzettől függően később történik döntés. A pontos beosztásról mindenkinek emailben küldünk tájékoztatást 2020.12. hó elején.

Kérjük hozza magával az önéletrajzát, motivációs levelét, a Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot, amennyiben nem küldte meg a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre. (Amennyiben a motivációs beszélgetésre online kerülne sor, a nem megküldött dokumentumok bemutatására a videokapcsolat során kerül sor.)

A motivációs beszélgetésen elért pontszámot bejelentkezés után a felvi oldalán fogja látni, maximum 2-3 napon belül.

A pontozás az alábbiak szerint történik:

A maximálisan megszerezhető 100 pont az alábbiakból tevődik össze:

- motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

- a tanulmányi átlag figyelembevétele az oklevélátlag alapján, vagy az utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. Ezért fontos, hogy feltöltsék a felvi oldalára az oklevél eredményét is amennyiben az oklevelén nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy. Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolás vagy leckekönyv másolata is szükséges a pont számításhoz.

- többletpontok: maximum 10 pont

 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont


A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 • intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont
 • OTDK 1-3. hely: 6 pont
 • OTDK részvétel: 2 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
 • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy az Intézményünkben mennyi pontot ért el. Az eredményről belépés után a felvi oldalán kap tájékoztatást.

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

A 2021. évi általános felvételi eljárásban meghirdetésre került a Marketing mesterszakunk nappali és levelező munkarendekben, állami és önköltséges formában. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás angol, Nemzetközi Tanulmányok angol mesterképzési szakok nappali munkarendben, állami és önköltséges formában. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Nemzetközi Tanulmányok magyar nyelvű mesterképzési szakok levelező munkarendben, állami és önköltséges formában.

A képzésekre a www.felvi.hu oldalon e-felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

Felvételi jelentkezés ideje: 2020.12.21.-2021.02.15.

Felvételi jelentkezés helye: Felvi.hu

I.           Felvibe feltöltendő:

 • Többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai gyakorlat: min. 3 hónap igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával.


A felvételi eljárás intézményi folyamatáról itt tájékoztatjuk Önöket.

Az eljárás teljeskörűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbiakban megfogalmazottakat. 

Azon túl, hogy a www.felvi.hu-n benyújtja jelentkezését, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Mesterképzésre jelentkezéskor egy úgynevezett előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni annak érdekében, hogy az intézmény megállapítsa, hogy a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

II.           Egyetem részére küldendő:

A kreditelismerési kérelmeket és a szükséges dokumentumokat a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre küldjék el az alábbi adatok megadásával: 

Név (teljes név)

Értesítési cím 

Számlázási cím 

Értesítési telefonszám 

Szakok, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük ezt írja be)

Előzetes kredit elismerés folyamatáról figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és a leírtak szerint járjon el.

Felvételi jelentkezés az intézmény felé és az előzetes kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021.04.09. (2021. júniusban záróvizsgázóknak az előzetes kreditelismerési kérelmet záróvizsgájukat követően postázzuk).


Amennyiben elmulasztja határidőn belül a jelentkezést és a kreditelismerési eljárás elindítását, a felvételi eljárás során kizárásra kerülhet. Amennyiben Ön csak
határidőn túl tudja küldeni a kérelmet vagy kérdése van a kreditkérelemmel kapcsolatban a mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre írjon.

Kérjük, ha már felvételizett nálunk a kapott kreditelismerési határozatát is küldje el a kötelező dokumentumok mellett.


III.           A felvételihez szükséges további dokumentumok feltöltése és módja:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre:

Teljes kreditérték:

Bolognai képzés/ Hagyományos képzés:

 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó)
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata

 

Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a csatolandó dokumentumok:

Bolognai képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap
 • nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Hagyományos képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv/ törzslap) másolata
 • nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Leveléhez kérjük, csatolja aláírásával ellátott nyilatkozatát, melyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!

A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagait csatolja leveléhez. Kérjük, az alábbi állománynév formátumot alkalmazza a gyorsabb feldolgozás érdekében.

A fájl neve:
               Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf        

pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf 
Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Marketing.doc 

IV.  A szakok besorolása:

Marketing: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/2212/szakleiras

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás:
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/2214/szakleiras

Nemzetközi Tanulmányok:
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/229/szakleiras

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

V.           Kreditelismerési eljárás:

Amennyiben nem a képzésnél megadott szakon végzett, kreditelismerési eljárást kell lefolytatnia!

Marketing: (30 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.

Amennyiben nem éri el a bemeneteli követelményként előírt 30 kreditet, akkor kizárásra kerül a felvételi eljárásból. Kreditpótlásra nincs lehetőség.

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok/mesterszakos-hallgatok-tanulmanyi-dokumentumai/kulkereskedelmi-kar/kreditbeszamitas/bge-marketing-kreditelismeresi-kerelem-2021

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás: (45 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak. A bemenetelhez szükséges minimum 15 kredit.

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok/mesterszakos-hallgatok-tanulmanyi-dokumentumai/kulkereskedelmi-kar/kreditbeszamitas/bge-nemzetkozi-gazdasag-es-gazdalkodas-kreditelismeresi-kerelem-2021

Nemzetközi Tanulmányok: (60)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak. A bemenetelhez szükséges minimum 30 kredit.

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok/mesterszakos-hallgatok-tanulmanyi-dokumentumai/kulkereskedelmi-kar/kreditbeszamitas/bge-nemzetkozi-tanulmanyok-kreditelismeresi-kerelem-2021


A benyújtott kérelemről a Kar Oktatási Dékánhelyettese határozatot hoz, melyet postai úton megküldünk a felvételiző részére.

 

VI.           Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 

4.000.-ft/megjelölt szak (pl: Marketing M/N/A és Nemzetközi Tanulmányok M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000.-ft, viszont Marketing M/N/A és Marketing M/L/K 1x 4.000 ft) 

 Felvételi eljárás díjának fizetési módja: Átutalás 

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem

Az átutalás számlaszáma: 10032000-00282833-00000000 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve KKK Mesterfelvétel 2021” 

  pl: Minta Anikó KKK Mesterfelvétel 2021

Befizetés határideje a szóbeli időpontja. A bizonylatokat szintén e-mailben küldje el a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre.

 

VII.           Motivációs beszélgetés:

A motivációs beszélgetés várható időpontja Marketing (2021.05.12-14), Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (2021.05.24-28), Nemzetközi Tanulmányok szakon (2021.05.15-21) A pontos beosztásról mindenkinek e-mailben küldünk tájékoztatást 2021.04. hó végén.

Kérjük, hogy -amennyiben jelenléti formában fogunk tudni sort keríteni a motivációs beszélgetésre- hozza magával az önéletrajzát, motivációs levelét, a Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot, amennyiben nem küldte meg a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.

A motivációs beszélgetésen elért pontszámot bejelentkezés után a felvi oldalán fogja látni, maximum 2-3 napon belül.


VIII.           Pontozás:

Maximálisan megszerezhető 100 pont az alábbiakból tevődik össze:

- motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont


A tanulmányi átlag figyelembevétele:

- oklevélátlag alapján: 50 pont

vagy

 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. Ezért fontos, hogy feltöltsék a felvi oldalára az oklevél eredményét is amennyiben az oklevelén nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy. Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolás vagy leckekönyv másolata is szükséges a pontszámításhoz. 

 

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 

 - intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont

 - OTDK 1-3. hely: 6 pont

 - OTDK részvétel: 2 pont

 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 - szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

- szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

 

A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy Intézményünkben hány pontot ért el. Az eredményről belépés után a felvi oldalán kap tájékoztatást.

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.


Pénzügyi és Számviteli Kar

Tisztelt Felvételiző!  

A 2021. évi keresztfelvételi felvételi eljárásban meghirdetésre került a Pénzügy és Számvitel mesterszakunk levelező/nappali munkarendben államilag támogatott és önköltséges formában.

 

Felvételi jelentkezés helye: Felvi.hu

A felvételi eljárás intézményi folyamatáról itt tájékoztatjuk Önöket. 

Az eljárás teljeskörűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbiakban megfogalmazottokat. 

Azon túl, hogy a Felvi.hu-n benyújtja jelentkezését, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Mesterképzésre jelentkezéskor egy úgynevezett előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni annak érdekében, hogy az intézmény megállapítsa, hogy a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

A kreditelismerési kérelmeket és a szükséges dokumentumokat a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre küldjék el az alábbi adatok megadásával: 

Név (teljes név)

Értesítési cím 

Számlázási cím 

Értesítési telefonszám 

Szakok, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük ezt írja be)

Előzetes kredit elismerés folyamatáról figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és a leírtak szerint járjon el.


Felvételi jelentkezés az intézmény felé és az előzetes kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2020.11.15.
Amennyiben elmulasztja határidőn belül a jelentkezést és a kreditelismerési eljárás elindítását, a felvételi eljárás során kizárásra kerülhet. Kérjük, amennyiben a kreditelismeréssel kapcsolatosban kérdése van a 
mesterfelvetel@uni-bge.hu címen tegye azt fel.

Kérjük, ha már felvételizett nálunk a kapott kreditelismerési határozatát is küldje el a kötelező dokumentumok mellett.

A szakok besorolásáról az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

Pénzügy: Felvi.hu link

Számvitel: Felvi.hu link

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

Amennyiben nem a képzésnél megadott szakon végzett, kreditelismerési eljárást kell lefolytatnia.

 

Pénzügy: (60kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

 

Számvitel: (60 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

pénzügy és számvitel alapképzési szak.

 

A benyújtott kérelemről a Kar Oktatási Dékánhelyettese határozatot hoz, melyet postai úton megküldünk a felvételiző részére.

 

A felvételihez szükséges dokumentumok és feltöltési módjaik:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre:

Teljes kreditérték:

Bolognai képzés/ Hagyományos képzés:

 • kreditelismerési kérelem első oldala aláírva
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó)
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata

 

Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a csatolandó dokumentumok:

Bolognai képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően szerkeszthető WORD formátumban (amennyiben a kérelmet nem a megfelelő formátumban küldi el, azt nem tudjuk elfogadni).
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap
 • nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Hagyományos képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően szerkeszthető WORD formátumban (amennyiben a kérelmet nem a megfelelő formátumban küldi el, azt nem tudjuk elfogadni).
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata
 • tantárgyi tematikák

Leveléhez kérjük, csatolja aláírásával ellátott nyilatkozatát, melyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!

A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagait csatolja leveléhez. Kérjük, az alábbi állománynév formátumot alkalmazza a gyorsabb feldolgozás érdekében.

A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf        

pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf 
Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Penzugy.doc 

 

Csak a Felvibe feltöltendő:

-     többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai gyakorlat: min. 13 hét igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával

 

 Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000.-ft/megjelölt szak (pl: Pénzügy M/N/A és Számvitel M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000.-ft, viszont Pénzügy M/N/A és Pénzügy M/L/K 1x 4.000 ft) 

 Felvételi eljárás díjának fizetési módja: Átutalás 

 Az átutalás számlaszáma: 10032000-00282833-00000000 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve PSZK Mesterfelvétel 2020” 

pl: Minta Anikó PSZK Mesterfelvétel 2020

Befizetés határideje a szóbeli időpontja. A bizonylatokat szintén e-mailben küldje el a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre.

 

Motivációs beszélgetés:

A motivációs beszélgetés várhatóan 2020. december 9. és 2021. január 12. között kerül sor.

Bővebb információt és linket a felvételi eljárás során kapnak a jelentkezők.

2020. 12. 04.-ig küldje el az önéletrajzát, motivációs levelét, a Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot, amennyiben nem küldte meg a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.

A motivációs beszélgetésen elért pontszámot bejelentkezés után a felvi oldalán fogja látni, maximum 2-3 napon belül.

A pontozás menete az alábbiakban történik:

Maximálisan megszerezhető 100 pont az alábbiakból tevődik össze:

- motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont


A tanulmányi átlag figyelembevétele:

- oklevélátlag alapján: 50 pont

vagy

 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. Ezért fontos, hogy feltöltsék a felvi oldalára az oklevél eredményét is amennyiben az oklevelén nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy. Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolást vagy leckekönyv másolata is szükséges a pont számításhoz. 

 

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 

 - intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont

 - OTDK 1-3. hely: 6 pont

 - OTDK részvétel: 2 pont

 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 - szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

- szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont


A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy az Intézményünkben mennyi pontot ért el. Az eredményről belépés után a felvi oldalán kap tájékoztatást.

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

Információk a kreditelismerés menetéről és a szóbeli felvételiről

Pénzügy mesterszak

Számvitel mesterszak

A 2021. évi általános felvételi (2021. szeptemberben induló mesterképzések) eljárásban meghirdetésre került a Pénzügy, a Számvitel, a Vállalkozásfejlesztés és a Vezetés és szervezés mesterszakunk levelező/nappali munkarendben államilag támogatott és önköltséges formában.

Jelentkezni 2020. december 21.-től 2021. február 15-ig lehet.

Felvételi jelentkezés helye: Felvi.hu

A felvételi eljárás intézményi folyamatáról itt tájékoztatjuk Önöket. 

Az eljárás teljeskörűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbiakban megfogalmazottokat. 

Azon túl, hogy a Felvi.hu-n benyújtja jelentkezését, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Mesterképzésre jelentkezéskor egy úgynevezett előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni annak érdekében, hogy az intézmény megállapítsa, hogy a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

A kreditelismerési kérelmeket és a szükséges dokumentumokat a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre küldjék el az alábbi adatok megadásával: 

Név (teljes név)

Értesítési cím 

Számlázási cím 

Értesítési telefonszám 

Szakok, melyre beadta jelentkezését (a levél tárgyába is kérjük ezt írja be!)

Előzetes kredit elismerés folyamatáról figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és a leírtak szerint járjon el.

Felvételi jelentkezés az intézmény felé és az előzetes kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2021.04.05.
Amennyiben elmulasztja határidőn belül a jelentkezést és a kreditelismerési eljárás elindítását, a felvételi eljárás során kizárásra kerülhet. Kérjük, amennyiben a kreditelismeréssel kapcsolatosban kérdése van a 
mesterfelvetel@uni-bge.hu címen tegye azt fel.

Kérjük, ha már felvételizett nálunk a kapott kreditelismerési határozatát is küldje el a kötelező dokumentumok mellett.

A szakok besorolásáról az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

Pénzügy: Felvi link

Számvitel: Felvi link

Vállalkozásfejlesztés: Felvi link

Vezetés és szervezés: Felvi link

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

Amennyiben nem a képzésnél megadott szakon végzett, kreditelismerési eljárást kell lefolytatnia.

Pénzügy: (60kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

 

Számvitel: (60 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

pénzügy és számvitel alapképzési szak.

 

Vállalkozásfejlesztés: (30 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

 

Vezetés és szervezés: (60 kredit)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások alapképzési szak.

 

A benyújtott kérelemről a Kar Oktatási Dékánhelyettese határozatot hoz, melyet postai úton megküldünk a felvételiző részére.

 

A felvételihez szükséges dokumentumok és feltöltési módjaik:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre:


Teljes kreditérték:

Bolognai képzés/ Hagyományos képzés:

 • kreditelismerési kérelem első oldala aláírva
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó)
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata

 

Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a csatolandó dokumentumok:

Bolognai képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően szerkeszthető WORD formátumban (amennyiben a kérelmet nem a megfelelő formátumban küldi el, azt nem tudjuk elfogadni).
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tárgyteljesítési lap
 • nem közgazdász oklevél esetén tantárgyi tematikák!

Hagyományos képzés:

 • előzetes kreditelismerési kérelem végzettségnek megfelelően szerkeszthető WORD formátumban (amennyiben a kérelmet nem a megfelelő formátumban küldi el, azt nem tudjuk elfogadni).
 • felsőfokú oklevél másolata vagy igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van, amennyiben rendelkezésére áll
 • oklevél átlagáról szóló igazolás (oklevél minősítés, két tizedes pontossággal Pl: 4,22 jó), amennyiben rendelkezésére áll
 • felsőfokú tanulmányi eredmények (leckekönyv) másolata
 • tantárgyi tematikák

Leveléhez kérjük, csatolja aláírásával ellátott nyilatkozatát, melyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!

A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait csatolja leveléhez. Kérjük, az alábbi állománynév formátumot alkalmazza a gyorsabb feldolgozás érdekében.

A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf        

pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Penzugy.doc 

 

Csak a Felvibe feltöltendő:

 • többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai gyakorlat: min. 13 hét igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával

 

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000.-ft/megjelölt szak (pl: Pénzügy M/N/A és Számvitel M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000.-ft, viszont Pénzügy M/N/A és Pénzügy M/L/K 1x 4.000 ft) 

Felvételi eljárás díjának fizetési módja: Átutalás 

Az átutalás számlaszáma: 10032000-00282833-00000000 

Kezdeményezett neve: Budapesti Gazdasági Egyetem

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve PSZK Mesterfelvétel 2020” 

pl: Minta Anikó PSZK Mesterfelvétel 2020

Befizetés határideje a szóbeli időpontja. A bizonylatokat szintén e-mailben küldje el a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre.

 

Motivációs beszélgetés:

A motivációs beszélgetésre várhatóan 2021. április 19. - 2021. július 2-a között kerül sor. 

Bővebb információt a motivációs beszélgetés kiváltásáról és annak feltételeiről az alábbi linkeken találnak a jelentkezők:

Pénzügy mesterszak

Számvitel mesterszak

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

2021. május 10.-ig küldje el az önéletrajzát, motivációs levelét, a Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot, amennyiben nem küldte meg a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.

A motivációs beszélgetésen elért pontszámot bejelentkezés után a Felvi oldalán fogja látni, maximum 2-3 napon belül.

A pontozás menete az alábbiakban történik:

Maximálisan megszerezhető 100 pont az alábbiakból tevődik össze:

- motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

A tanulmányi átlag figyelembevétele:

- oklevélátlag alapján: 50 pont

vagy

 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. Ezért fontos, hogy feltöltsék a Felvi oldalára az oklevél eredményét is amennyiben az oklevelén nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy. Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolást vagy leckekönyv másolata is szükséges a pont számításhoz. 


Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 - intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont

 - OTDK 1-3. hely: 6 pont

 - OTDK részvétel: 2 pont

 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 - szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

- szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

 

A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a Felvi rendszerében, ahol látható lesz, hogy az Intézményünkben mennyi pontot ért el. Az eredményről belépés után a Felvi oldalán kap tájékoztatást.

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

Információk a kreditelismerés menetéről és a szóbeli felvételiről

Pénzügy mesterképzés

Számvitel mesterképzés

Vállalkozásfejlesztés mesterképzés

Vezetés és szervezés mesterképzés


Sikeres Felvételit Kívánunk!