Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Mesterképzés felvételi információk

Mesterképzésre történő jelentkezés folyamata

Felvételi jelentkezés ideje: 2022. július 26. - augusztus 5. (pótfelvételi eljárás)

Felvételi jelentkezés helye: felvi.hu

A felvi.hu oldalra feltöltendő dokumentumok:

Többletpontot igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OKJ bizonyítvány,
 • OTDK/TDK igazolás,
 • sporteredmény igazolása,
 • ·       szakmai gyakorlat: min. 3 hónap igazolása, pozíció és/vagy munkakör leírásával.

Az eljárás adminisztrációs része teljes körűen elektronikus formában kerül lebonyolításra, ezért kérjük az alábbiakban leírtak figyelmes elolvasását és követését!

Azon túl, hogy a felvi.hu oldalon a felvételi jelentkezés benyújtásra kerül, a felvételi eljárásnak van egy másik része is, ami a felsőoktatási intézményhez kötődik. 

Ez az alábbiakból áll:

1)    Kreditbeszámítás:

Mesterképzésre jelentkezéskor kreditelismerési eljárást is le kell folytatni annak érdekében, hogy a megfelelő előzetes tanulmányok meglétét az egyetem ellenőrizni tudja. Azon jelentkező, aki egy korábbi eljárásból már rendelkezik a Budapesti Gazdasági Egyetem által kiállított, adott szakra vonatkozó kreditelismerési határozattal, az küldje el a kapott határozatot az Intézmény számára.

Marketing és Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokra történő belépésnél, az előzményként elfogadott alapszakot végzett hallgatók számára nincs szükség kreditelismerési eljárásra (lásd a következő lenyíló menü utolsó bekezdésében), de amennyiben tanulmányai még folyamatban vannak, kérjük e-mailben szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy melyik intézmény, mely szakján fog oklevelet szerezni a felvételi eljárás évében.

2)    Szóbeli (motivációs) felvételi beszélgetés:

A felvételi eljárásban maximálisan megszerezhető 100 pontból 40 pont.

A) Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes mesterszakokra történő belépésnél mely alapképzési szakok oklevele fogadható el előzményként, illetve teljes kreditérték beszámításával. Ilyen esetben kérjük az 5. pontban felsorolt dokumentumok intézményünknek történő elküldését.

B) Azoknak a hallgatóknak, akik nem a mesterképzésnél megadott alapszakon végeztek, kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük.

A mesterképzésre felvett hallgatónak legalább 60 (Marketing 25, Vállalkozásfejlesztés 30, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 24), alapképzésben szerzett, elismert kredittel kell rendelkeznie az adott mesterképzéshez kötődő, meghatározott ismeretkörökből. A kreditelismerési eljárás során ezek meglétét ellenőrizzük. Az eljárás háromféle eredménnyel zárulhat:

1.     A hallgató előzetes tanulmányaiból 60 (Marketing 25, Vállalkozásfejlesztés 30, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 24) vagy annál több kreditet el tudunk ismerni. Ebben az esetben a hallgató feltétel nélkül megkezdheti mesterképzési tanulmányait.

2.     Marketing, Vállalkozásfejlesztés és Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés kivételével a hallgató előzetes tanulmányaiból 30-59 kreditet tudunk elismerni. Ebben az esetben a hallgatót azzal a feltétellel tudjuk felvenni, hogy a 60-hoz hiányzó krediteket a mesterszakos tanulmányaival párhuzamosan pótolja. A pótlandó krediteket a határozatban megadott tárgyak teljesítésével kell megszerezni.

3.     A hallgató előzetes tanulmányaiból kevesebb, mint 30 (Marketing 25, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 24) kreditet tudunk elismerni. Ebben az esetben kreditpótlásra nincs lehetőség, a hallgatót nem tudjuk felvenni, tehát a felvételi eljárás véget ér.

Marketing és Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokon a hallgató tanulmányi ideje a felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak részeként a képzés tantervében a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, a képzéshez kapcsolódó ajánlott tantervben meghatározottak szerint a korábban megszerzett tudás értékelésére, a képzés módszereire, a kreditgyűjtésre egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint lehet 2 félév.

A kreditelismerési eljárás azt a célt szolgálja, hogy az intézmény megállapítsa, a jelentkező rendelkezik-e a jogszabályban előírt beszámítható kreditmennyiséggel. 

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához a kreditelismerési kérelmet (word formátumban) és a szükséges dokumentumokat (pdf formátumban) elektronikus úton szükséges megküldeni az Egyetem részére az alábbi adatok megadásával:

 • Név (teljes név)
 • Értesítési cím 
 • Számlázási cím 
 • Értesítési telefonszám 
 • Szakok – pótfelvételi eljárásban szak - melyre a jelentkezés beadásra került (a levél tárgyába is kérjük beírni!)


Küldés módja:

E-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre

 

Felvételi jelentkezés az Egyetem felé, és az kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 

Mindegyik mesterszakunk esetén 2022. augusztus 9.

 

A jelentkezés és a kreditelismerési eljárás elindítása határidejének elmulasztása a felvételi eljárás során a kizárást eredményezheti.

 

További információk:

mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre írva.

 

Kérjük, hogy azok, akik már felvételiztek Egyetemünkön, a kapott kreditelismerési határozatot is küldjék el a kötelező dokumentumok mellett. Az estleges határidőn túli kérelemküldést kérjük a mesterfelvetel@uni-bge.hu e-mail címre jelezni.

Csatolandó dokumentumok (pdf formátumban):

 • Kreditelismerési kérelem első oldala aláírva

(kivéve Marketing és Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak) 


Az e-mailhez kérjük csatolni:

 • Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek!  
 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva:
  A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf 
  (pl: Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kreditbeszamitas_Marketing.doc)

A benyújtott kérelmekről a kreditátviteli bizottság javaslata alapján az egyes Karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat elektronikusan és postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Csatolandó dokumentumok:


Az e-mailhez kérjük csatolni:

 • Aláírással is ellátott nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy a felvételi eljárás során benyújtott okmányok tartalma a valóságnak megfelelőek
 • A jelentkezés és a kreditbeszámítási folyamat leírásának megfelelő dokumentumok beszkennelt anyagjait az alábbi állománynév formátumot alkalmazva:
  A fájl neve: Név_Születésidátum_Okmánytipusa.pdf 
  (Pl. Minta_Aniko_19840229_Oklevel.pdf, Minta_Aniko_19840229_Leckekonyv.pdf, Minta_Aniko_19840229_Kredit_beszamitas_Marketing.doc)

A benyújtott kérelmekről a kreditátviteli bizottság javaslata alapjánaz egyes Karok oktatási dékánhelyettesei határozatot hoznak, mely határozatokat elektronikusan és postai úton megküldjük a felvételizők részére.

Felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díja: 4.000 Ft/megjelölt szak

(Pl. Pénzügy M/N/A és Számvitel M/L/K 2 jelentkezést jelent, tehát 2 x 4.000 Ft, viszont Pénzügy M/N/A és Pénzügy M/L/K 1x 4.000 Ft. Pótfelvételi eljárásban egyetlen szak jelölhető meg, így 4.000 Ft) 

 

Felvételi eljárás díjának fizetési módja: átutalás 

Az átutalás számlaszáma: 11784009-22236775-00000000

Kedvezményezett neve: Budapesti Gazdasági Egyetem

 

Megjegyzés rovatba feltétlenül megjelenítendő:

„Jelentkező neve KKK/KVIK/PSZK Mesterfelvétel 2022” 

(Pl. Minta Anikó KKK Mesterfelvétel 2021, vagy Minta Anikó KVIK Mesterfelvétel 2021, vagy Minta Anikó PSZK Mesterfelvétel 2021)


Befizetés határideje:

Mindegyik mesterszakunk esetén 2022. augusztus 9.


A bizonylatok elküldésének módja: e-mailben a mesterfelvetel@uni-bge.hu címre

A felvételi, szakonként eltérően, az alábbi formában valósulhat meg:

1) Motivációs beszélgetés szóbeli felvételi bizottság előtt

2) A felvételi bizottság a jelentkező által beküldött motivációs levél és önéletrajz alapján dönt az elért felvételi pontszámról

 

1) A motivációs beszélgetések várható időpontjai


Külkereskedelmi Kar (KKK)

 • Marketing mesterképzési szak: 2022. augusztus 18-án 13 órától. kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek.
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak (kettős diploma lehetőségek: University of Stirling, Skócia és Augsburgi Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Németország): 2022. augusztus 17. 9 órától kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek.
 • Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak: 2022. augusztus 16-án 9 órától kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. 


Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK)

 • Turizmus-menedzsment mesterképzési szak: 2022. augusztus 18-án kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására. A pontos időpontot és helyszínt e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek.


Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK)

 • Vezetés és szervezés mesterképzési szak : 2022. augusztus 17-én 15 órától kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására személyes megjelenés mellett Buzogány utca A04-es termében. A pontos időpontot és helyszínt e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. A szóbeli felvételire vonatkozó részletes tájékoztatót ITT olvashatja.
 • Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak: 2022. augusztus 10-én kerül sor a motivációs beszélgetések lebonyolítására online módon, a Teams alkalmazáson keresztül. A beszélgetés linkjét, valamint a pontos időpontot e-mailen keresztül juttatjuk el a felvételizőnek. Szóbeli felvételire vonatkozó részletes tájékoztatót ITT olvashatja


Benyújtott dokumentumok alapján történő értékelés Időszaka: 2022. augusztus 10-22.


Az alábbi mesterképzési szakok esetén a felvételizőknek nem kell személyesen megjelenniük felvételi elbeszélgetésen, a felvételi bizottság a benyújtott szakmai önéletrajz és a motivációs levél alapján hozza meg a döntését:


Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK)

 • Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzési szak


Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK)

 • Pénzügy mesterképzési szak
 • Számvitel mesterképzési szak


A felvételi lefolytatásához, akár motivációs beszélgetés formájában, akár dokumentumok alapján történik ez, kérjük elküldeni

 • önéletrajzot legkésőbb 2022. augusztus 9-ig
 • motivációs levelet legkésőbb 2022. augusztus 9-ig
 • a felvételi eljárás felsőoktatási intézményi díj befizetéséről szóló bizonylatot legkésőbb 2022. augusztus 9-ig a mesterfelvetel@uni-bge.hu email címre.


A felvételi során elért pontszám a felvi.hu oldalon lesz elérhető.

Megszerezhető maximális pontszám: 100 pont, amely az alábbiakból tevődik össze:

1. Motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: maximum 40 pont

2. A tanulmányi átlag figyelembe vétele: maximum 50 pont

 • oklevélátlag alapján

vagy

 • utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján

Az oklevél vagy az utolsó 4 félév átlagából a rendszer automatikusan a jobbik eredményt számítja be. 

Fontos ezért a felvi.hu oldalra az oklevél eredményének feltöltése is, amennyiben az oklevélen nem szerepel két tizedesjegyig az érdemjegy

Az utolsó 4 félév átlagáról szóló igazolás vagy leckekönyv másolat is szükséges a pontszámításhoz

3. Többletpontok minden mesterszak esetében: maximum 10 többletpont

 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

A nyelvvizsga többletpont, két különböző minimum B2 komplex nyelvvizsga esetén adható.

 • Intézményi TDK 1-3. hely: 4 pont
 • OTDK 1-3. hely: 6 pont
 • OTDK részvétel: 2 pont
 • Sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • Szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
 • Szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont
 • Szakmai oktatási tevékenyégre, illetve esélyegyenlőség alapján (hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, valamint gyermekgondozásért): 1-10 pont


A dokumentumok elfogadásra, a pontszámok rögzítésre kerülnek a Felvi rendszerében, ahol látható lesz az Intézményünkben elért pontszám.

Az eredményről belépés után a felvi.hu oldalán lehet tájékozódni..

Ponthúzás után az Intézmények kiértesítik a felvett hallgatókat.

Időpontok, határidők

Felvételi jelentkezés határideje a felvi.hu oldalon:

2022. augusztus 5.


Felvételi jelentkezés határideje az Egyetem felé, és a kreditelismerési kérelem benyújtása: 

2022. augusztus 9.


Felvételi eljárási díj befizetési határideje:

Legkésőbb 2022. augusztus 9.


Irányított motivációs levél és szakmai önéletrajz beküldése (minden szak esetében):

2022. augusztus 9.


Motivációs beszélgetések időpontjai:

2022. augusztus 8-19. között. A pontos helyről és időpontról e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

 

Sikeres felvételit kívánunk minden jelentkezőnek!