Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Rektor által adományozható kitüntetések és elismerések

Rektori Dicséret


Egyetemünk rektora a tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés elismeréséül kollégáinkat rektori dicséretben részesítheti. A rektori dicséret átadására évente a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor, a dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap és pénzjutalomban is részesülhet.  

A 2021-es évben Rektori dicséretben részesült:

Varga László

2021-ben Rektori Dicséretben részesült Varga László, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője a több mint másfél évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

A Budapesti Gazdasági Egyetem rektorának Elismerő Oklevele


A BGE rektora saját jogán, vagy a karok dékánjának javaslatára Elismerő Oklevelet adományozhat az Egyetem közalkalmazottai és hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. 


2021-ben az elismerés nem került kiosztásra.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett


A BGE rektora saját jogán, vagy egyes egyetemi vezetők javaslatára az Egyetem logójával ékesített emlékplakettet adományozhat olyan személyeknek, akik az Egyetem vagy kar(ok) érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak az Egyetem hírnevének öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. 

A 2021-es évben a Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett kitüntetésben részesült:

Ivánné dr. Hild Márta

Az Egyetem rektora 2021-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett kitüntetést adományozza Ivánné Dr. Hild Márta, a Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense részére az Egyetemen több mint húsz éves oktatói munkássága, tudományos kutatói tevékenysége és vezetői munkája elismeréséül.

Dr. Kopcsay László

Az Egyetem rektora 2021-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett kitüntetést adományozta Dr. Kopcsay László, a Külkereskedelmi Kar Marketing Tanszéke egyetemi docense részére az Egyetemen több mint egy évtizedes szakmai-, oktatói munkásságának és közéleti tevékenysége elismeréseként.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

Egyetemi Sportéletért Díj


A BGE rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve mindazon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével hozzájárult az Egyetem hírnevének növeléséhez. 

A 2021-es évben Egyetemi Sportéletért Díj elismerésben részesült:

Kertész Péter

2021-ben az Egyetemi Sportéletért Díj elismerésben részesült Kertész Péter, testnevelő tanár, aki tavaly decemberben vonult nyugállományba a Külkereskedelmi Karról.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.