Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések

Professor Emeritus


Az Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozhat annak a nyugdíjba vonuló főiskolai vagy egyetemi tanárnak, aki az Egyetem képzéseiben hosszú ideje végzett magas színvonalú oktató, nevelő tevékenységével, kiemelkedő tudományos teljesítményével, a szakmai közéleti tevékenységben, illetve nemzetközi oktatási és tudományos együttműködésben való aktív részvételével, vezetői munkájával hozzájárult az Egyetem hírnevének öregbítéséhez.

A 2021-es évben Professor Emeritus címet kapott:

Dr. Gubán Ákos

A Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa 2021-ben Professor Emeritus címet adományozott Dr. Gubán Ákos részére.

A Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdaságinformatika Tanszék főiskolai tanára, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta az elismerést. 

Dr. Gubán Miklós

A Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa 2021-ben Professor Emeritus kitüntető címet adományozott Dr. Gubán Miklós részére. A Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdaságinformatika Tanszéke főiskolai tanára, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg volt dékánja nyugdíjba vonulása alkalmából kapta elismerést.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

Pro Universitate Kitüntetés


Egyetemünk egyik legjelentősebb saját alapítású elismerése a Pro Universitate elismerés.

A Pro Universitate kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette Egyetemünk jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, a BGE részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, illetve az egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. A kitüntetést évente egy alkalommal egy-egy kolléga kapja. Az átadásra jellemzően a tanévnyitó ünnepségen, vagy a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. Az elismerésben részesülő kolléga adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és Egyetemünket szimbolizáló emléktárgyat kap, emellett pénzjutalomban is részesülhet. 

A 2021-es évben Pro Universitate kitüntetésben részesült:

Sándorné Prof. Dr. Kriszt Éva

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Pro Universitate kitüntetést adományozott Sándorné Prof. Dr. Kriszt Éva rector emerita részére. A Pénzügyi és Számviteli Kar Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszéke egyetemi tanára munkásságával, kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységével hozzájárult a Budapesti Gazdasági Egyetem hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, az intézmény hazai és nemzetközi elismertségének, versenyképességének növeléséhez, illetve a hazai felsőoktatás rendszerének fejlődéséhez, valamint a határon túli magyar oktatás fejlesztéséhez.

Dr. Kolláth Katalin

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Pro Universitate kitüntetést adományozott Dr. Kolláth Katalin részére. A Külkereskedelmi Kar Kommunikáció Tanszékének főiskolai tanára az Egyetemen és jogelődjénél közel 30 éves szakmai-, vezetői-, oktatói munkásságának és közéleti tevékenységének elismeréseként kapta a kitüntetést. 

Kiss Erika (posztumusz)

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Posztumusz Pro Universitate kitüntetést adományozott Kiss Erika részére, aki a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar HR referense és óradó oktatója volt.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

Pro Universitate Juventutis Emlékérem


Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Emlékérmet adományozhat annak az egyetemi hallgatónak részére, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. A díjat jellemzően a tanévnyitó ünnepségen adjuk át, a díjazott pedig adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és az Egyetemet szimbolizáló emléktárgyat kap, emellett pedig pénzjutalomban is részesülhet.  

A 2021-es évben Pro Universitate kitüntetésben részesült: 

Radó Dávid

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Pro Universitate Juventutis Emlékérem kitüntetést adományozott Radó Dávid turizmus és vendéglátás alapszakos hallgató, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat korábbi elnöke részére példamutató vezetői és közösségi munkája elismeréseképpen. 

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára cím


A rektor javaslatára a Szenátus évente egy alkalommal a Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára címet adományoz annak a személynek, aki munkásságával gyarapította az Egyetem tudományos, kulturális, művészeti és gazdasági értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. (2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszpolgári oklevelet és emlékplakettet kap, melyek átadására a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés keretében kerül sor.  

A 2021-es évben a Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára kitüntetésben részesült:

Dr. Niklai Ákos

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára címet adományozta Dr. Niklai Ákos úrnak, a közel kétévtizedes, az oktatás, a tudományos kutatás fejlesztése, színvonalának emelése, az Egyetem társadalmi, szakmai kapcsolatainak fejlesztése érdekében, valamint az elmúlt 5 évben a Konzisztórium elnökeként végzett szakmai támogató tevékenysége elismeréseképpen.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.

Arany Pecsétgyűrű


Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Szenátus annak a személynek adományozza, aki legalább 3 éve az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll az akadémiai vagy kancellári szervezet tagjaként, és ezen idő alatt jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és nemzetközi elismertségét, versenyképességét, vállalkozói kapcsolatépítését, illetve kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében vagy az alkalmazott kutatás területén, vagy az intézmény fejlesztését, működését alkotó módon segítette elő. A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású kollégánk kapja, az átadásra pedig az egyetemi tanévnyitó ünnepségen, vagy a tisztségről leköszönő személyéhez kötődő más ünnepi alkalommal kerül sor. A díjazott az arany pecsétgyűrű mellett pénzjutalomban is részesül. 

A 2021-es évben Arany Pecsétgyűrűt kapott:

Dr. Totth Gedeon

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Arany Pecsétgyűrű kitüntetést adományozott Dr. Totth Gedeonnak, a Külkereskedelmi Kar Marketing Tanszék főiskolai tanárának a két évtizedes oktatói, vezetői, szakmai-gyakorlati, valamint tudományos tevékenysége elismeréséül.

Sági György

Az Egyetem Szenátusa 2021-ben Arany Pecsétgyűrű kitüntetést adományozott Sági Györgynek, az Informatikai Üzemeltetés Iroda vezetőjének a több mint két évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenysége és vezetői munkájának elismeréséül.

A korábbi évek díjazottjai feltöltés alatt.