Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány közérdekű adatok

Közérdekű adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

4. Egyéb

1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Postacím: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Központi elektronikus levélcím: alapitvany@uni-bge.hu

A honlap URL-je: https://uni-bge.hu/

Ügyfélkapcsolati elérhetőség: alapitvany@uni-bge.hu

Az Alapítvány tevékenységéből és méretéből adódóan az ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.


Szervezeti struktúra

Kuratórium elnöke:

Dr. Guller Zoltán, kuratórium elnöke

A kuratórium elnöke központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen érhető el.


Kuratórium tagjai:

Kuratóriumi tag: Jellinek Dániel

Kuratóriumi tag: Dr. Lőcsei Tamás

Kuratóriumi tag: Niszkácsné Pintér Katalin

Kuratóriumi tag: Szécsényi Bálint

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen érhetőek el.


1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Postai cím: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Telefonszám: +36 1 374 6200

Elektronikus levélcím: info@uni-bge.hu

Honlap: uni-bge.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 1 374 6200


1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány tulajdonában nem áll vagy részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.


1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány közalapítványt nem hozott létre.


1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány saját alapítású lappal nem rendelkezik.


1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Az Alapítványt a Magyar Kormány nevében eljárva az innovációs- és technológiai miniszter alapította. Alapítvány törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék látja el.

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Postai cím: 1363 Bp. Pf. 16

Telefonszáma: +36 1 354 6000

Fax: +36 1 354 6000

Központi elektronikus levélcím: ft.elnokseg@birosag.hu

A honlap URL-je: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

Ügyfélkapcsolati elérhetőség: 1055 Budapest, Markó u. 27.


1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok


2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2019. évi XIII. törvény

a vagyonkezelő alapítványokról

2021. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról


Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata

Alapítvány Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány tevékenységi körébe.


Közszolgáltatások

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó szerv.


A szerv nyilvántartásai

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, mindezekből adódóan az Alapítvány nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal.


Nyilvános kiadványok

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.


Döntéshozatal, ülések

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány döntéshozatalára és a kuratórium üléseire vonatkozó szabályokat a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.


Pályázatok

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány pályázatokat nem írt ki.


Hirdetmények

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.


Közérdekű adatok igénylése

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint tesz eleget.

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Postacím: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Központi elektronikus levélcím: alapitvany@uni-bge.hu


Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat

Közzétételi szabályzat

3. Gazdálkodási adatok


3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami számvevőszék: ellenőrzés nem történt

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: ellenőrzés nem történt

Közbeszerzési hatóság: ellenőrzés nem történt

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Ellenőrzés nem történt

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Ellenőrzés nem történt

A működés eredményessége, teljesítmény

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány működésének eredményessége megtekinthető az Alapítvány Éves Beszámolójában.

Működési statisztika

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt.


3.2 Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása:

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány működése 2021. augusztus 1-jén indult. Számviteli beszámoló még nem készült.


3.3 Működés

A foglalkoztatottak

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak az Alapítvány aktuális éves beszámolójában.

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem valósított meg nettó ötmillió forintot meghaladó kifizetést.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány közbeszerzést nem folytatott.

4. Egyéb


Közadatkereső

Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány adatlapja a közadatkeresőben:

https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/6991