Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kvantitatív Módszertan Intézet

Az Intézet elsősorban a módszertani alapozó tantárgyakat gondozza. Célunk a kvantitatív módszerek megismertetése, megszerettetése és alkalmazásának bemutatása az üzleti alapszakokon, a társadalomtudományi és a gazdasági informatikus képzésben.

Munkánk kiterjed a Budapesti Gazdasági Egyetem mindhárom karára.

Tanszékek


Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék

Társadalomtudományi Módszertan Tanszék

Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék


Tanszékeink szorosan kapcsolódnak az egyes karokon meghirdetett szakok programjaihoz, azok sajátosságihoz. Három fő alapozó tantárgyunkat − Gazdasági Matematika, Statisztika és valószínűségszámítás alapjai, illetve Üzleti statisztika − idegennyelven is oktatjuk.

Közös műhelymunkánk eredményeképpen számos tananyagot fejlesztettünk és tantárgyfelelőseink BGE szinten gondozzák tárgyaikat egységes kreditbeszámítási kritériumokat alkalmazva.

Üzleti információ elemző specializáción a Gazdaság- és társadalomstatisztika, az Adatvizualizáció és adatprezentáció, a Statisztika alkalmazása az üzleti döntéselőkészítésben, valamint a Gazdasági modellezés és adatbányászat tárgyakat kínáljuk a hallgatóknak.

Mesterképzési szakokon matematikai statisztikával és döntéselőkészítési módszerekkel, ökonometriával foglalkozunk.

A doktori képzésben angol nyelven oktatjuk a kvantitatív módszereket.

A szakirányú továbbképzésben az Üzleti és HR menedzser képzésben oktatunk.

Legújabb eredményünk mindhárom alapozó tantárgyból a teljes kurzusokat felölelő e-learning tananyagok kifejlesztése, amelyeket jó szívvel és szakmai meggyőződéssel ajánlunk önálló tanulásra, akár a nappali, akár a munka melletti munkarendben résztvevő hallgatóinknak.

A további lehetőségekről a tanszéki honlapokon tájékozódhatnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk további szakmai programjainkon is.

Intézetvezető

egyetemi tanár
  • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
  • Iroda: E épület, III. emelet, 320-as szoba
  • Telefon: +36 1 469-6860
  • Belső mellék: 6860
  • Email: kriszt.eva@uni-bge.hu