Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Nemzetközi tárgyalástechnika
(Figyelem! A kurzus heti rendszerességű formában is meghirdetésre kerül nappali tagozaton!)

Tárgykód

NEKA0BA03 

Szervező

PSZK Menedzsment Tanszék

Tárgy jellege 

Szabadon választható

Rövid tartalom 

A kurzus alapvető célkitűzése a tárgyalási készségek fejlesztése, amely egyfelől a pénzügyi eredményekben, másfelől a tárgyalásban érintett felek nagyobb elégedettségében mérhető. A „Harvard Negotiation Project” által kidolgozott modell és módszertan segítségével a hangsúly az értékteremtésen és a teremett értékek méltányos elosztásra kerül. A tréningek során a hallgatók elsajátítják az udvarias viselkedés szabályait, az üzleti és nemzetközi kapcsolatok, valamint társasági élet területén, áttekintést kapnak a hatékony tárgyalási-, és értékesítési stratégia kialakításának lépéseiről és folyamatáról, valamint a tipikus tárgyalástechnikai hibákról. A gyakorlati feladatok során tapasztalatra és saját élményre tehetnek szert különböző tárgyalástechnikai helyzetekben, miközben visszajelzéseket kapnak az alkalmazható tárgyalási eszközök használatára vonatkozóan.

A tréning során a következő témaköröket érintjük:

·     Tárgyalás értelmezése, alapfogalmai és modellje;

·     Felkészülés a tárgyalásra (Do your homework);

·     A tárgyalásra való felkészülés check-list-je;

·     Disztributív tárgyalás fogalma és elemei (felkészülés, nyitó ajánlat, rezisztencia pont, tárgyalási zóna, megegyezési zóna, BATNA/TELA, engedmények);

·     Pozíció vs. érdek – a tárgyalás, mint információ-játék;

·     Mérsékelt, kemény vagy erőteljes nyitó ajánlat (moderate, tough, outrageous)? Elsőként vagy másodikként ajánlatot tenni?

·     Mitől erős az alkupozíció?

·     Integratív tárgyalás (két-fél, több téma) fogalma és elemei (érdekcsere, méltányos osztozkodás, bizalom), engedmények, bizalom kérdéskör;

·     Tárgyalási trükkök, a tárgyalást befolyásoló magatartási tényezők, nonverbális kommunikáció;

·     Kulturális különbségek és azok üzleti környezetben való megjelenése (Do's and Don'ts)

·     Filmrészletek elemzése;

·     Értékesítéshez kapcsolódó tárgyalási sajátosságok;

·     Tárgyalási esettanulmányok, különböző terjedelemben és nehézségben.


Kurzus nyelve 

Magyar

Óraszám

3 nap

Beszámítás / kreditérték

3 kredit

Hallgatói kör 

PSZK alapképzéses, nappali tagozatos hallgatók

Értékelés

A kurzus tréning formában kerül lebonyolításra, a hallgatói aktív részvétel elvárt. Részvétel hiányában aláírás/osztályzat nem szerezhető.

A kurzus lezárása gyakorlati jeggyel történik.

Az aláírás megszerzésének feltétele a valamennyi tréningen való aktív részvétel.

Az érdemjegy három részből tevődik össze:

  • 50% két vizsgatárgyalási eset megoldása (3. tréningnap vége);
  • 30% Pecha Kucha módszertan mentén készült, választott ország/kultúra, tárgyalási sajátosságaira reflektáló miniprezentáció párokban (3. tréningnap eleje);

20 pont önreflexió készítése (tanulási napló kitöltése) a kurzust követően, kiadott sablon alapján, a kurzushét vasárnapjáig a CooSpace-ben beadva.

Előadó

Dr. Zsigmond-Heinczinger Száva

További információ 

PSZK Menedzsment TanszékDr. Zsigmond-Heinczinger Száva

Egyéb 

A kurzus a saját-élmény alapú tanulás módszertanára épül, így kérjük, a projekthét alatt csak olyan hallgató vegye fel a kurzust, aki mindhárom tréningnapon az elejétől a végéig jelent tud lenni!

Az első napon kialakított párokban a harmadik tréningnapra elkészítendő házi feladat (mini prezentáció) a kurzusteljesítés feltétele, így a tréningeken felül rövid felkészülésre lesz szüksége a kurzust választó hallgatóknak. A ZH héten és a vizsgaidőszakban egyéb beszámolási kötelezettség nincs, a 3-5 oldalas önreflexiót a projekthét végéig szükséges leadni.