Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Partnerség az oktatásban
Egyetemünk hagyományosan erős kapcsolatban áll az üzleti szférával, és remek partneri együttműködéseket alakítottunk ki a gazdasági élet minden területén. Programjai, képzési portfóliója kialakításánál figyelembe veszi a vállalati igényeket és a munkaerőpiaci trendeket, és minden szinten együttműködik partnereivel, legyen szó oktatásról, tehetséggondozásról vagy kutatásról. Fontos, hogy közösen tegyünk azért, hogy a hallgatók már az egyetemi évek alatt megismerjék a vállalkozások elvárásait, illetve a vállalkozói lét lehetőségeit és kihívásait.  De pontosan milyen szinteken lehetséges partneri együttműködés az oktatásban?  


Bekapcsolódás a mindennapi oktatási tevékenységbe  

Minden Karunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy vállalati vezetők és szakértők az oktatásban megosszák tudásukat mintegy 18.000 hallgatónkkal. Az egyes órák megtartása éppúgy érdekes számunkra, mint közös kurzusok fejlesztése, vagy az idén tantervbe épített ún. Gyorsítósáv (Fast Track) intenzív heteken való részvétel. A gyakorlati tapasztalatok, ismeretek megosztása fontos hallgatóink számára, hiszen így már az egyetemi évek alatt beleláthatnak az üzleti élet kihívásaiba és lehetőségeibe, míg a vállalatok részéről érkező óraadók megismerhetik a munkaerőpiacra most kikerülő fiatalok attitűdjeit. Ennek mentén pedig eredményesebb munkaerőmegtartási stratégiát dolgozhatnak ki, illetve könnyebben bevonhatják majd a fiatalokat szervezeti kultúrájukba. Az órai jelenlét mellett természetesen rendezvényeinken is rendszeresen vendégül látunk olyan szakembereket, vállalkozókat, akiknek tapasztalatai értéket jelentenek hallgatóinknak. Jó lehetőség a tudásátadásra a vállalati és üzemlátogatás is, melyek kapcsán szintén nyitottak vagyunk az együttműködésre.  

Szakmai gyakorlatok  

Egyetemünk hallgatóit hagyományosan szívesen fogadják az üzleti élet szereplői az egyes gyakorlati helyeken. A BGE-vel együttműködő vállalatok számára rendkívül vonzó annak a lehetősége, hogy hallgatóink az egyetemi éveik végén gyakornokként segíthessék a vállalatok működését. Ez a szervezet számára friss lendületet, friss tudást és a jövőre nézve potenciális munkavállalót is jelent egyben. A szakmai gyakorlat a hallgatóink számára is kulcsfontosságú: egyrészt lehetőséget ad az elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazására, amely tudásuk hasznosságát igazolja, másrészt megtapasztalhatják a munkahelyi közösséget és környezetet. A gyakornoki programok kapcsán évente szervezünk Karrier Napokat, ahol a programokat meghirdetjük, így egymásra találhatnak hallgatóink és a szakmai gyakorlatot kínáló helyek. 

Duális képzés  

A duális képzés a felsőoktatásban megjelenő speciális képzési forma. Célja a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzésén keresztül a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása. A képzésben történő részvétel lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy a képzés időtartama alatt (és megállapodástól függően akár azt követően is) a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató-munkavállalót foglalkoztassanak, valamint a szoros egyetemi együttműködésnek köszönhetően közvetlenül értesüljenek a szakmai újdonságokról. Jelenleg a BGE 5 alapképzési szakon folytat duális képzést, több mint 50 vállalati partnerrel együttműködésben. A duális képzés minden benne résztvevő – partner, intézmény, hallgató – számára kötelezettségekkel és vállalt többletfeladatokkal jár, ugyanakkor óriási előnyökkel bír. Épp ezért folyamatosan keressük és bővítjük szakmai gyakorlati és duális képzési hely portfóliónkat, hogy hallgatóink releváns tapasztalatokat szerezhessenek. Bővebb információ ITT.

Szakdolgozati konzultáció és záróvizsgán való részvétel 

Kölcsönösen előnyösnek látjuk azt a lehetőséget, hogy hallgatóink szakdolgozatukat vállalati partnereink szakembereinek külső konzulensi felügyelete mellett, vállalati terepeken készítsék el. A végzőseinket segítő külsős konzulensek szakmai iránymutatásai nagyban hozzásegítik a hallgatóinkat a megszerzett tudás piachoz illesztésében. A másik oldalról a közös munka során a szakdolgozó hallgatók hozzájárulhatnak akár egy üzleti probléma feldolgozásához is, például egy-egy kisebb felmérés formájában. A vállalati oldalról érkező bírálók hiteles és felbecsülhetetlen értékű visszajelzést adnak a hallgatóknak az egyetemen megszerzett tudásukról. Emellett mostanra több száz partnerünk rendszeresen vesz részt záróvizsga bizottságok munkájában is.  

Vállalati tanszékek  

A vállalati tanszékek az üzleti-egyetemi együttműködési formák egyik legkomplexebb, és leginkább jövőorientált formája, mely a közös kutatási tevékenységtől, a tananyag-fejlesztésen és oktatáson át, egészen a tehetséggondozásig terjedhet, és valódi szoros, napi szintű kapcsolatot jelent egy-egy vállalat és az egyetem közt. A BGE-n már negyedik vállalati tanszékünket készítjük elő annak érdekében, hogy legelkötelezettebb partnereink még intenzívebben kapcsolódhassanak be az oktatásba és kutatásba, munkáltatói márkájukat még hatásosabban kommunikálhassák.  Kattintson, hogy megismerje Vállalati Tanszékeinket!  

Citi Global Business Vállalati Tanszék 

Robert Bosch Lean Menedzsment Vállalati Tanszék 

Tehetséggondozás és ösztöndíjak 

Az Egyetemen a kimagaslóan teljesítő hallgatóinkat ösztöndíjprogramok keretében is igyekszünk támogatni, ezeket pedig saját forrásból, valamint vállalati vagy egyéb támogatásokból tudjuk biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy az ösztöndíjak a munkáltatói márka építésének és a szakember utánpótlás biztosításának kiemelt formái és lehetőségei. Ugyancsak nagy örömmel fogadjuk azt is, amikor tanulmányi versenyeken vagy tudományos konferenciákon részt vevő hallgatóink számára ajánlanak fel az üzleti szféra számára is hasznos témákat vagy díjakat.  Az ösztöndíj lehetőségeknek számos formája létezik, melyek közül partnereink számára az alábbiak lehetnek érdekesek: 

  • Biztos Jövő ösztöndíj 

A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló hallgatóit célozza meg. Ehhez a programhoz való csatlakozás ideális partnereink számára abban az esetben, ha nem tudják vállalni a kiválasztási folyamat teljes menedzselését, azonban fontosnak tartják és részt kívánnak venni a hallgatók támogatásában, valamint tervezik a kiválasztott, eredményes hallgatók esetleges jövőbeni alkalmazását vállalatuknál akár szakmai gyakorlat keretében. 

  • Vállalati ösztöndíj 

A Vállalati ösztöndíj célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és más közösségi tevékenységben (szakmai, kulturális, sport stb.) is aktív, eredményes hallgatói részére tanulmányaik során az Egyetem partnervállalatai által biztosított forrásból pénzügyi támogatást nyújtson pályázati úton elnyerhető ösztöndíj formájában. Ugyanakkor ez a támogatási forma nemcsak anyagi segítséget jelent hallgatóink számára, hanem arra is lehetőséget biztosít üzleti partnereinknek, hogy a kiválasztott hallgatók szakmai gyakorlaton vegyenek részt náluk. 


Amennyiben szívesen alakítana ki oktatási, kutatási vagy tehetséggondozási együttműködést az egyetemmel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címünkön.