Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Tájékoztató munkatársaknak

Az új koronavírus által okozott járvány továbbra is terjed. Az Egyetemen fokozottan ügyelünk hallgatóink és munkatársaink biztonságára ezért fokozott óvintézkedéseket alkalmaznunk. Ezek kialakítása során az elmúlt lassan egy év tapasztalatai mellett figyelembe vettük az ITM által tavaly augusztusban közzétett ajánlást. Mindannyiunk érdeke és egyben felelőssége, hogy az óvintézkedéseket betartsuk és vigyázzunk egymásra!

Köszönjük az együttműködést!

A jelenleg hatályban lévő Rektori - Kancellári közös utasítás ITT érhető el.

Ahogy arról már korábban értesítettünk, a kormány döntése (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) alapján november 11-től az egyetemek, így a BGE is, online oktatásra állt át. Valamennyi kurzusunk online formában folytatódik. A tárgyteljesítési követelményekben csak technikai változtatások lehetségesek, tartalmiak nem. Az átállásnak nincs hatása a félévi időbeosztásra és határidőkre, azaz a tanév rendjében szereplő dátumok változatlanok.

Jelenleg is érvényben van a távolról történő alkalmi munkavégzés szabályaira vonatkozó 2/2020 (III. 10.) rektori-kancellári közös utasítás, amely meghatározza az otthoni munkavégzésben eltölthető napok számát. Ez a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében havi hét munkanap. Azonban a jelenlegi helyzetre való tekintettel a havi 7 napon túl is engedélyezett az otthonról történő munkavégzés. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban a szervezeti egységének vezetőjével egyeztessen! 

Az igénylést a NexonTime rendszeren keresztül kell rögzíteni; erről leírás itt található: https://uni-bge.hu/hu/nexonportalaltalanostajekoztato.

Az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott kollégákra a fenti utasítás hatálya nem terjed ki. Esetükben a munkahelyi vezetők határozzák meg a munkavégzés rendjét.

Miután a járvány még nem ért véget, ezért bizonyos óvintézkedéseket folyamatosan alkalmazunk: ide tartozik a kötelező maszkviselés, a 1.5 méteres távolság tartása, valamint a szellőztetés és fertőtlenítés is. A biztonságos irodai munkavégzés érdekében a fertőtlenítő kézmosószereket, valamint az irodák folyamatos fertőtlenítő takarítását továbbra is biztosítjuk.

Továbbra is kiemelten fontos, hogy személyes megjelenéssel járó munkavégzést nem vállalhat, illetve home office esetében is tájékoztasson minket, ha betegség jeleit érzékeli magán, különösen a koronavírus ismert tüneteit. Ezekben az esetekben forduljon háziorvosához, illetve tájékoztassa közvetlen vezetőjét! 

Kérjük, hogy a humanpolitika@uni-bge.hu email címre jelentse be az alábbi eseteket:

amennyiben igazoltan koronavírussal fertőződött meg

olyan személy fertőződött meg koronavírussal, akivel egy háztartásban él, vagy akivel közvetlen kapcsolatba került,

amennyiben a fenti okokból otthoni vagy kórházi karanténba került.  

Az otthoni munkavégzésben tölthető napok számáról a 2/2020 (III. 10) rektori-kancellári közös utasítás rendelkezik, mely szerint a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében nő az otthoni munkavégzésben tölthető napok száma havi hét munkanapra. Ugyanakkor a járványveszély idején a munkahelyi vezetők ettől eltérhetnek az irodák fizikai adottságaira és az egyes kollégák veszélyeztetettségi jellemzőire való tekintettel.

Természetesen a jövőben is igyekszünk tekintettel lenni azon kollégáinkra, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt különösen veszélyeztetettek, illetve azokra a szülőkre, akik kisgyermeket nevelnek. Kérjük, hogy forduljanak közvetlen vezetőjükhöz ezzel kapcsolatban.

A 8/2020. (IX. 14.) rektori-kancellári közös utasítás alapján az Egyetem teljes területén (összes működési és képzési helyén), valamint az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményben/létesítményben, annak zárt tereiben és szabadtéri területein maszk használata kötelező. Kivétel ez alól az Egyetem területén végzett egyéni szabadidős sporttevékenység.

Kérjük munkavállalóinkat, hogy a külföldi utak tervezésekor számoljanak a meglevő, illetve lehetséges korlátozásokkal, illetve tájékozódjanak az adott országból való hazatérés utáni hatósági előírásokról, intézkedésekről. A közalkalmazott által kezdeményezett utazás utáni otthoni karantén ideje alatt szabadságot kell kivenni, vagy home office keretében kell a munkát végezni, melyről a közvetlen vezetővel szükséges egyeztetni.

A nyári időszakhoz hasonlóan továbbra is érvényes az az alapelv, hogy hivatalos célból a külföldre történő utazás csak különösen indokolt esetben és kizárólag magasabb vezetői (rektori, kancellári vagy dékáni) engedély alapján lehetséges. Kérjük, hogy egyeztessenek nemzetközi partnereikkel és támaszkodjanak az online megoldásokra a találkozók esetében.

A jelenleg hatályos szabályozás, vagyis járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be. A kivétel szabályok alapján kizárólag „az olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja” esetén engedélyezheti a rendőri szerv a kérelmező beutazását.

A személyes érintkezések csökkentése érdekében a találkozók megszervezése továbbra is online formában javasolt. Amennyiben mindenképpen szükséges a személyes jelenlét, kérjük a maszkviselést, a biztonsági alapelvek, és a távolságtartás maximális betartását.

Továbbra is javasoljuk a személyes találkozók, megbeszélések helyett az online megoldásokat. Az Informatikai Osztály mindenben segíti ezt a működést, kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal!

A legfontosabb szabály a kötelező maszkviselés és hogy továbbra is fokozottan figyeljünk a higiéniai szabályok betartására. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.

Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

Az Egyetem épületeiben rendezvény abban az esetben tartható, ha annak szervezője írásban nyilatkozik az egészségügyi és egészségvédelmi követelmények, illetve előírások betartásáról, illetve a résztvevőkkel való betartatásáról. Az ezzel járó esetleges többletköltségeket a rendezvény szervezőjének kell vállalnia. A tanszéki, intézeti és kari rendezvényeket a dékán, az egyetemi szintűeket a rektor előzetesen engedélyezi.

További rendelkezésig a BGE helyiségeinek tömegtartózkodás céljára szolgáló (sport cél, nyári tábor, továbbképzés, találkozó stb.) bérbeadására vonatkozó szerződés nem köthető. Kisebb létszámú rendezvény egyedi engedéllyel befogadható, a fenti javaslatban szereplő intézkedések betartatása mellett.

Hangsúlyosan indokolt továbbra is a higiéniai szabályok, különösen a rendszeres és alapos kézfertőtlenítés fokozott betartására történő figyelemfelhívás. A helyes, fertőtlenítő kézmosás szabályairól a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján több infografika is megtalálható.

Az alábbi esetekben különösen fontos az alapos kézmosás (vagy kézfertőtlenítés):

 • munkahelyre,
 • oktatási-nevelési intézménybe vagy otthonába való megérkezés után,
 • tömegközlekedéssel történő utazás után,
 • ételkészítés előtt, étkezés előtt és a mellékhelyiség használata előtt és után.
 • köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendővel takarja el orrát és száját, a használt zsebkendőket azonnal helyezze a táskájába, zárható szemeteszsákba, vagy dobja ki, majd alaposan mosson kezet.
 • Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal, különösen orrfújás és a zsebkendő kidobása után.
 • rendszeresen tisztítsa meg a gyakran használt tárgyakat, gyakran érintett felületeket (asztal, kilincs, mobiltelefon stb.)
 • kerülje a zsúfolt helyeket különösen a zsúfolt zárt helyiségeket. Tartson minimum 1-2 m távolságot más személyektől.
 • kerülje a kézfogást, továbbá kerülje a szemek, az orr és a száj érintését. Mások arcához se érjen.
 • fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére. Szellőztessen gyakran, fogyasszon elegendő vitamint, mozogjon rendszeresen a szabadban.  
 • Kerüljük a kontaktust lázas beteggel.
 • Lázas megbetegedés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
 • Kerüljük a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt állati eredetű élelmiszer fogyasztását.


Hasznos linkek:


Vigyázzunk egymásra és magunkra!

Köszönettel,

BGE