Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Szenátus

A Szenátus az Egyetem döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező vezető testülete. A Szenátus elnöke a rektor, titkára a Rektori Hivatal vezetője.

A Szenátus hivatalból delegált tagokból és választott tagokból. A Szenátus létszáma: 18 fő.    

A Szenátus:

(1) szervezeti, működési kérdésekben:

(a) véleményezi az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának első kötetét, a Szervezeti és Működési Rendet és mellékleteit, 

(b) elfogadja az Egyetem Szervezeti és működési szabályzat második és harmadik kötetét; a Foglalkoztatási követelményrendszert, valamint a Hallgatói követelményrendszert, illetve azok módosításait,

(c) elfogadja a további egyetemi szintű szabályzatokat, illetve azok módosításait,

(d) javaslatot tehet az Egyetem szervezeti felépítéséről, új kar létesítéséről, szervezeti egység létrehozásáról, átalakításáról, megszüntetéséről, elnevezéséről, gazdálkodási jogkörének meghatározásáról,

(e) javaslatot tesz az Egyetem bizottságainak létrehozásáról,

(f) elfogadja saját munkaprogramját,

(g) elfogadja az Egyetem szakmai tevékenységéről készített beszámolót,

(h) véleményezi az Egyetem stratégiáját,

(i) jóváhagyja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alapszabályát,

(j) véleményezi az Egyetem átalakulását érintő kérdéseket (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás),

(k) elfogadja a BGE Doktori Szabályzatát és a Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola (VGDI) Habilitációs Szabályzatát.


(2) személyi kérdésekben:

(a) a III. Fejezet – Munkáltatói jogkörök részben leírtak szerint jár el,

(b) meghatározza az Egyetem humánpolitikai elveit,

(c) a rektorválasztási folyamat során ezen szabályzat 24-30. § alapján javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöltet, 

(d) értékeli a rektor vezetői tevékenységét,

(e) rangsorolja az egyetemi és főiskolai tanári, az egyetemi és főiskolai docensi pályázatokat,

(f) a vezetői pályázatok közül a dékáni és e szabályzatban meghatározott vezetői pályázatok tekintetében a Foglalkoztatási követelményrendszer Pályázati Eljárási Rendje szerint jár el,

(g) megválasztja a Szenátus képviseletében eljáró személyt,

(h) meghatározza az Egyetem tudományművelési, kutatási és az oktatói továbbképzés irányelveit.


(3) oktatási, tudományos kérdésekben:

(a) elfogadja az Egyetem képzési, szakképzési, kutatási programját, meghatározza az Egyetem képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását,

(b) dönt képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről, azzal, hogy a fenntartó hozzájárulását be kell szerezni az éves képzési tevékenység kialakításához,

(c) dönt a képzések tanterveiről, 

(d) dönt Doktori Iskola létesítéséről, megszüntetéséről, doktori képzés indításáról.


(4) gazdálkodási kérdésekben:

(a) véleményezi az Egyetem üzleti tervét és költségvetését,

(b) véleményezi az Egyetem számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját,

(c) elfogadja az Egyetem intézményfejlesztési tervét,

(d) véleményezi az Egyetem vagyongazdálkodási tervét,

(e) véleményezi gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését.


(5) kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatban:

(a) egyetemi kitüntetéseket alapít és adományoz külön szabályzatban meghatározottak szerint azzal, hogy a fenntartó hozzájárulását be kell szerezni a rendszeres pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához,

(b) dönt az Egyetem által adományozható címek adományozásáról.


(6) egyéb kérdésekben:

(a) meghatározza az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét,

(b) meghatározza az Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének alapelveit,

(c) dönt a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 

(d) dönt a hallgatói tanácsadás rendszeréről, 

(e) gyakorolja a nemzeti felsőoktatási törvényben, a jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott egyéb jogokat.


A Szenátus működésére és a szenátorok választására vonatkozó részletes szabályok

A Szenátus napirendjei, határozatai


A Szenátus üléseinek időpontjai

A Szenátus tagjai

A Szenátusnak hivatalból tagja

rektor
 • Iroda: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.
 • Telefon: +36 1 301 3428
 • Email: rektor@uni-bge.hu

oktatási rektorhelyettes

tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

stratégiai rektorhelyettes
 • Iroda: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.
 • Iroda: II. emelet, 255-ös szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 466
 • Email: radacsi.laszlo@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 105-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6666
 • Belső mellék: 6666
 • Email: csillag.sara@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 20-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7845
 • Belső mellék: 845
 • Email: cseko.katalin@uni-bge.hu

dékán, főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 31-es szoba; II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 208
 • Email: lugasi.andrea@uni-bge.hu

gazdasági igazgató
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
 • Iroda: E épület 43.
 • Telefon: +36 1 469-6660
 • Belső mellék: 6660
 • Email: handl.gyula@uni-bge.hu

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar oktató, kutató közalkalmazottainak képviselője

oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 32-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 211
 • Email: Kiraly.Eva@uni-bge.hu

Külkereskedelmi Kar oktató, kutató közalkalmazottainak képviselője

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 16-os szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 994
 • Email: Horvath.Annamaria@uni-bge.hu

Pénzügyi és Számviteli Kar oktató, kutató közalkalmazottainak képviselője

főiskolai docens

A vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók képviselője

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 272
 • Email: asztalos.reka@uni-bge.hu

A hallgatók képviselői

BGE EHÖK elnök

BGE KVIK HÖK Elnök

PSZK HÖK elnök
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: alagsor CA04
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6920
 • Email: tuza.david.23@unibge.hu

Elnök

A szakszervezet képviselője

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 23-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7931
 • Belső mellék: 931
 • Email: szilagyi.katalin@uni-bge.hu

Tanácskozási joggal meghívottak

NévPozíció

Dr. Sipos Zsuzsanna

HR igazgató, HR Igazgatóság

Bana Katalin

rektori hivatalvezető, Rektori Hivatal

Papp Júlia

irodavezető, Márka Iroda

Dr. Kiss Judit Eszter

irodavezető, Beszerzési és közbeszerzési Iroda