Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék
A Gazdasági Szaknyelvek Tanszék elsődleges feladata a szaknyelvoktatás. Karunkon valamennyi alapképzési (BA/BSc) és felsőoktatási szakképzési (FOSZK) szak tantervében kötelező tárgyként szerepelnek a (szak)nyelvi tárgyak. A szaktól függően 2-6 féléves nyelvi tanulmányokhoz a kurzusokat a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék biztosítja.


Oktatott nyelvek: 

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, magyar, mint idegen nyelv


A szaknyelvoktatásról

Tanszékünk célja, hogy hallgatóink gyakorlati tudást szerezzenek, ezért a szaknyelvoktatás szorosan összefügg a szakmai képzéssel. A tanórákon készségalapú szaknyelvoktatás folyik, melyek során mind a négy nyelvi készséget (beszéd, beszédértés, olvasás, írás) fejlesztjük. A nyelvi készségeken túl kurzusainkon olyan készségeket is fejlesztünk, melyek komoly előnyt jelentenek a munkaerőpiacon (pl. kooperatív és digitális készségek, autonóm tanulási készség).

Folyamatosan frissítjük tananyagainkat, oktatóink rendszeresen használják az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) és törekszenek a módszertani megújulásra.

A szaknyelvi órákon hallgatóinkat felkészítjük a diplomájuk átvételéhez szükséges nyelvvizsgá(k)ra.


Készségfejlesztő tárgyak

Tanszékünk kínálatában a következő készségfejlesztő tárgyak szerepelnek:

 • prezentációs készségfejlesztés (magyar, angol és német nyelven)
 • interkulturális kommunikáció (angol és német nyelven)
 • nemzetközi tárgyalástechnika (magyar, angol és német nyelven)
 • karrierépítés (angol és német nyelven)
 • üzleti kommunikáció (angol nyelven)


Szakmai tárgyak

Oktatóink részt vesznek egyes szakmai tárgyak oktatásában:

 • célországtanulmányok (magyar, angol, német, francia, olasz nyelven)
 • kutatásmódszertan (magyar, angol és német nyelven)

Oktatóink többsége a neveléstudomány, a nyelvpedagógia és a nyelvészet területén rendelkezik tudományos (PhD) fokozattal, de több más tudományág (irodalomtudomány, történelemtudomány stb.) is szerepel oktatóink kutatási területei között.

 • INCOLLAB: Interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in Higher Education, Erasmus+ partnerpályázat, 2019–2021.
 • CORALL: Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP (languages for specific purposes), Erasmus+ partnerpályázat, 2019–2022.
 • Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely, 2017–2019.
 • ICCAGE: Intercultural communicative competence as a competitive advantage in global employability. Erasmus+ partnerpályázat, 2015–2017.
 • Fókuszban a XXI. századi készségek. Innovatív nyelvi és készségfejlesztő projekt, 2012–2015. Európai Nyelvi Díj I. helyezés 2013.
 • Loch, Á. & Pál, Á., 2020. Developing Intercultural Communicative Competence through Telecollaborative Modules Integrated in Foreign Language and Intercultural Communication University Courses. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 28(2)
 • Benke, E., 2020. Extending Learning Beyond the Classroom Walls With Career-Related Portfolio Assignments. In: Radoslav, Š., ed. 2020. Foreign Languages In Changing Times: Reviewed Conference Proceedings From an International Scientific Conference. Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM. pp. 316-328.
 • Asztalos, R. & Szénich, A., 2018. Az autonóm nyelvtanulás támogatása felsőoktatási intézményi keretek közt: Hallgatói preferenciák. Porta Lingua, 17. pp. 287-300.
 • Loch, Á., & Dévény, Á., eds., 2017. Módszertani kísérletek a nyelvoktatásban - motiváció és eredményesség. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem.

Ügyintézés

Hétfő

9.00-15.00

Kedd

9.00-15.00

Szerda

9.00-15.00

Csütörtök

9.00-15.00

Péntek

9.00-13.00

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 212. szoba  

Telefon: +36(1) 374-6201  

E-mail: deak.gabriella@uni-bge.hu; nadinemiskolci.szilvia@uni-bge.hu

Munkatársak

Tanszékvezető

tanszékvezető, főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 101
 • Email: hegedus.gyula@uni-bge.hu

Tanulmányi ügyekért felelős oktatási koordinátor

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 272
 • Email: asztalos.reka@uni-bge.hu

Tudományos és kutatási ügyekért felelős oktatási koordinátor

kari nemzetközi vezető, egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 197
 • Email: pal.agnes@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintézők

tanszéki kiemelt ügyintéző
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: 212.
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 201
 • Email: Deak.Gabriella@uni-bge.hu

ügyintéző (tartós távollét)

tanszéki kiemelt ügyintéző

Oktató munkatársak (angol)

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 306
 • Email: beck.nikolett@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II.emelet, 217-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 102
 • Email: benke.eszter@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: demeny.tamas@uni-bge.hu

adjunktus (tartós távollét)
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 285
 • Email: fodor.alexandra@uni-bge.hu

mestertanár

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 285
 • Email: kovacs.laszlone@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 306
 • Email: lukacs.andras@uni-bge.hu

anyanyelvi lektor
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: manton.roger@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 104
 • Email: Mathe.Borbala@uni-bge.hu

nyelvtanár

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: sarkadi.milan@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 188
 • Email: terestyenyi.eniko@uni-bge.hu

Oktató munkatársak (német)

főiskolai docens

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 103
 • Email: Babos.Krisztina@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: cseresznyak.monika@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint, 9-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6231
 • Belső mellék: 231
 • Email: faluvegi.katalin@uni-bge.hu

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: karl.nikoletta@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: kovacs-gombos.adam@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: nagynecsak.eva@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305; 186
 • Email: szenich.alexandra@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 142
 • Email: szoke.andrea@uni-bge.hu

Oktató munkatársak (spanyol)

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6210
 • Belső mellék: 178
 • Email: Nemeth.Eszter@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 178
 • Email: Szijj.Maria@uni-bge.hu

nyelvtanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 178
 • Email: zsuzsics.eva@uni-bge.hu

Oktató munkatársak (francia)

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 185
 • Email: Olasz.Gyorgy@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 185
 • Email: zsak.helga@uni-bge.hu

Oktató munkatársak (olasz)

adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 190
 • Email: kohler.agnes@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 190
 • Email: Szokacs.Kinga@uni-bge.hu

óraadó munkatársak (angol)

óraadó, ny. docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 306
 • Email: Bartanevarga.eva@uni-bge.hu

óraadó, ny.adjunktus

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6202
 • Email: kovats.edit@uni-bge.hu

óraadó, ny. főiskolai tanár

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6204
 • Email: mujuci@yahoo.com

óraadó

óraadó, ny. egyetemi docens

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6205
 • Email: trunk.fanni@uni-bge.hu

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: horvath.andrea@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: varga.laszlo2@uni-bge.hu

óraadó

óraadó, ny. mestertanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 187
 • Email: szilagyi.aniko@uni-bge.hu

óraadó munkatársak (spanyol)

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6206
 • Email: cbartualmartin@gmail.com

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6208
 • Email: hkgy1973@gmail.com

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6209
 • Email: v.major.wiesen@gmail.com

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Email: bakos.gyongyi@uni-bge.hu

óraadó munkatársak (olasz)

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6212
 • Email: vivienneagrillo6@gmail.com

óraadó

óraadó munkatársak (francia)

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6215
 • Email: davidkovacs@hotmail.com

óraadó munkatársak (német)

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: busi.beata@uni-bge.hu

óraadó, ny. adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 186
 • Email: Lehr.EmmaErzsebet@uni-bge.hu

óraadó, ny. adjunktus
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: Maros.Judit@uni-bge.hu

óraadó munkatársak (orosz)

óraadó, ny. docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 306
 • Email: Bartanevarga.eva@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 212-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6201
 • Belső mellék: 305
 • Email: busi.beata@uni-bge.hu

óraadó, ny. egyetemi docens