Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Keleti Üzleti Akadémiai Iroda

A Keleti Üzleti Akadémiai Központot (Oriental Business and Innovation Center – OBIC // Központ) a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hozta létre 2016-ban. Egyetemünk stratégiájával összhangban az OBIC legfőbb céljai közé tartozik az ázsiai gazdaságfejlesztési tapasztalatok közvetlen becsatornázása a magyar nemzetgazdaságba, valamint Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése. 
Háttér 

Az OBIC 2016-os létrejöttét több tényező indokolta. Az átrendeződő nemzetközi gazdasági és politikai környezet Európában új távlatokat nyitott mind a külgazdasági kapcsolatokat, mind pedig a tudástranszfert tekintve Kelet-Ázsia és Magyarország között, és fokozott igényt támasztott a kelet-ázsiai régió nyelveit, kultúráját, gazdaságát ismerő, képzett és tapasztalt szakemberek iránt. A „keleti nyitás” politikája olyan új lehetőségeket teremtett, amelyek kiaknázásához az OBIC a hallgatói és kutatói mobilitás, a tudományos kutatás, az intézményközi kapcsolatok fejlesztése és a keleti nyelvek oktatása révén hátteret tud biztosítani. 

Küldetés 

Az OBIC általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése a kelet-ázsiai régió tapasztalatainak megértésén keresztül. Fontos szerepet tölt be a BGE nemzetközi stratégiájának megvalósításában és konkrét célkitűzése, hogy a keleti üzleti tanulmányok terén vezető intézménnyé váljon. Tevékenységeinek célországai India, Indonézia, Japán, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam és a Fülöp-szigetek, emellett pedig a csendes-óceáni térség egyéb államaira is figyelmet fordít. Az OBIC támogatja az ázsiai nyelvek és interkulturális menedzsment oktatását, téma- és célcsoportspecifikus tréningek szervezését és alkalmazott kutatások végzését, valamint mobilitási- és ösztöndíjprogramok kidolgozását, meghirdetését és működtetését. Az elmúlt 4 évben mintegy 50 oktató vett részt oktatási, kutatási projektekben és mobilitási programokban, illetve közel 450 hallgató végzett tanulmányokat az OBIC programjai keretében. 

KAPCSOLAT

Az OBIC fő weboldala folyamatosan frissülő tartalommal ITT érhető el. 

Facebook  

Instagram  

play button
02:19
OBIC - Bemutatkozás
A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) 2016-ban jött létre a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének eredményeként a kelet-ázsiai régió tapasztalatainak megértése és a régiót magas szinten ismerő szakemberek képzése érdekében...

Fókuszban a magas szintű tudományos kutatómunka, a mobilitás és az ismeretek széles körű terjesztése 

Az OBIC kutatóközpontjának munkája alapvetően a kelet-ázsiai országok gazdaságára és társadalmára összpontosít, rendszeresen működtetve kutatócsoportokat a BGE oktatói, valamint kelet-ázsiai kutatási fókuszú külföldi kutatók bevonásával. Eredményeit számos, magas színvonalú konferencia- és tanulmánykötetben, illetve kiadványban teszi közzé. A legjelentősebb OBIC Book Series könyvsorozat 2016 óta jelenik meg és immár 8 számmal büszkélkedhet, melyek változatos témákat ölelnek fel, a gazdaságfejlesztési stratégiáktól az egyes országokra koncentráló tanulmánygyűjteményekig.   

A Központ lehetőséget nyújt Egyetemünk oktatóinak és kutatóinak, hogy kutatói mobilitási pályázatban vegyenek részt, valamint támogatja nemzetközi kutatók mobilitását, melynek keretein belül a meghívott oktatók és kutatók a Budapesti Gazdasági Egyetemen végezhetnek kutatásokat. 

Az OBIC minden év tavaszán megszervezi Egyetemünk egyik legjelentősebb nemzetközi konferenciáját is. Az eseménysorozaton az elmúlt három alkalommal több mint 140 előadó és 400 résztvevő képviseltette magát 20 országból. 

OBIC számokban

OBIC

Igazgató

főiskolai tanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: K épület, II. emelet, 8-as szoba
 • Email: koudela.pal@uni-bge.hu

Kutatásvezető

egyetemi tanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 28-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 835
 • Email: neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu

Projektmenedzser

projektmunkatárs
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: KII.08.
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 398
 • Email: kovacs.gabriella@uni-bge.hu

Projekt munkatárs

projektmunkatárs

Tevékenységek részletesen

Magas szintű tudományos kutatómunka és az ismeretek széles körű terjesztése 

Az OBIC kutatóközpontjának munkája alapvetően a kelet-ázsiai országok gazdaságára és társadalmára összpontosít. Az OBIC nemcsak a BGE legnagyobb nemzetközi konferenciájáért, hanem könyvbemutatók, szakmai viták és workshopok szervezéséért is felel. 2016 óta 8 könyv jelent meg az OBIC Book Series könyvsorozat részeként, melyek mind elérhetőek az OBIC weboldalán. Ezek változatos témákat ölelnek fel, a gazdaságfejlesztési stratégiáktól az egyes országokra koncentráló tanulmánygyűjteményekig. Az OBIC ezen kívül rendszeresen működtet kutatócsoportokat a BGE oktatói, valamint kelet-ázsiai kutatási fókuszú külföldi kutatók bevonásával. További információ ITT.  

Vendégkutatói mobilitási program 

Az OBIC támogatja nemzetközi kutatók mobilitását, melynek keretein belül a meghívott oktatók és kutatók a Budapesti Gazdasági Egyetemen végezhetnek kutatómunkát. Tartózkodásuk ideje alatt a kelet-ázsiai régióhoz vagy a BGE különböző kutatási területeihez kapcsolódó kutatómunkájuk mellett speciális kurzusokat is tartanak a BGE hallgatói számára, ezzel is hozzájárulva a tudáscseréhez és a változatos oktatáshoz. 

A beérkező kutatók ösztöndíjban részesülnek és az OBIC célja, hogy a kutatók itt tartózkodásuk időtartamát (legyen az néhány hét vagy néhány hónap a felhívástól függően) minél tartalmasabb munkával töltsék meg, mely elősegíti Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok előmozdítását. További információ ITT.

OBIC publikációk 

OBIC Book Series könyvsorozat 

Konferencia absztraktkötetek 

PhD kötetek 

DITEC konferenciakötet 

Interkulturális menedzsment tankönyv 

Tanulmányok 

OBIC Kelet-ázsiai Könyvsarok 

Az OBIC Kelet-ázsiai Könyvsarok a BGE Külkereskedelmi Kar Könyvtárának különtermében található. A gyűjteményben magyar és angol nyelvű, kelet-ázsiai témájú könyvek találhatóak, melyek helyben olvashatók vagy kölcsönözhetők. Itt csendben elvonulva olvashatnak a diákok, oktatók és kutatók a kelet-ázsiai országok politikájáról, gazdaságáról, kultúrájáról és társadalmáról különböző, nemrégiben megjelent könyvekből elismert szerzőktől és szakértőktől. A könyvsarok kínálata folyamatosan bővül. További információ ITT

Hallgatói mobilitás féléves részképzés formájában Kelet-Ázsiában 

A Mobilitási Ösztöndíj lehetőséget nyújt a BGE hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai felsőoktatási intézményekben egy féléven keresztül egyetemi tanulmányokat folytassanak. A pályázat a kelet-ázsiai térség országaiba - kiírástól függően - elsősorban a BGE-vel együttműködő felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra irányulnak. További információ ITT.

Távol-keleti nyári egyetemen való részvétel BGE hallgatóknak 

Az OBIC minden nyárra meghirdeti ázsiai nyári egyetemi pályázatát BGE hallgatók számára. A nyári egyetem keretein belül különböző kelet-ázsiai intézmények néhány hetes programjaiban lehet részt venni, melynek költségeit az OBIC fedezi. További információ ITT.

Kifelé irányuló kutatói mobilitás BGE oktatók számára 

Az OBIC lehetőséget nyújt a BGE oktatóinak és kutatóinak, hogy kutatói mobilitási pályázatban vegyenek részt, melynek célja a Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése, témaspecifikus kutatások végzése, és a BGE idegen nyelvű tudományos teljesítményének ösztönzése. További információ ITT.

Konferencia részvételi támogatás 

Az OBIC minden évben pályázatot hirdet a BGE oktatói és kutatói számára az OBIC célországaiban, Kelet-Ázsiában nemzetközi konferencián, valamint Európában, Kelet-Ázsiával foglalkozó tudományos rendezvényen való részvételre. A kiutazó oktatók-kutatók saját kutatási témájukat illetően tartanak előadást a nemzetközi konferencián, mellyel hozzájárulnak az OBIC általános céljához, miszerint elősegítik Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti együttműködést, tudáscserét és az oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztését. További információ ITT.

Ingyenes keleti nyelvi kurzusok (kínai, japán, koreai, indonéz és vietnámi) 

Az OBIC általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a Központ lehetőséget nyújt a BGE hallgatóinak és oktatóinak, hogy térítésmentes japán, kínai, koreai, indonéz és vietnámi nyelvtanfolyamon vegyenek részt. 

Az oktatás hetente kétszer, 2x45 perces blokkokban történik 5-20 fős csoportokban 12 héten keresztül nagyszerű nyelvtanárok kíséretében, akik félévről félévre motiválják a hallgatókat a keleti nyelvek elsajátítására. További információ ITT

Távol-keleti interkulturális menedzsment képzés 

Az OBIC szervezésében a BGE hallgatói és oktatói térítésmentes távol-keleti interkulturális menedzsment tréningen vegyenek részt. A kurzus heti 6 órában 22 héten keresztül tart - két féléven át, melynek végén a hallgatók a kurzus elvégzéséről igazolást kapnak. A tanfolyamot kiváló oktatóink, a távol-keleti régió szakértői tartják kidolgozott és rendkívül érdekes tematika alapján. A kurzus alapjául szolgáló tankönyv már elérhető minden érdeklődő számára. További információ ITT.  

Szakmai és kulturális rendezvények (konferenciák, workshopok) a régióhoz kapcsolódóan, a nemzetközi gazdálkodás, a nemzetközi kapcsolatok, a pénzügy, a kereskedelem és a turizmus területén.
 • OBIC Nemzetközi Konferencia 

A kelet-ázsiai és a közép-európai régió közötti kapcsolatok megerősítésének, elmélyítésének céljából az OBIC minden év tavaszán nemzetközi konferenciát szervez Budapesten a térség szakértőinek bevonásával. Az elmúlt évek konferenciáinak témái elsősorban a kelet-ázsiai és közép-európai kapcsolatrendszerre fókuszáltak. További információ ITT.

 • PhD Konferencia 

Az OBIC éves PhD konferenciájának megrendezésével alkalmat ad magyarországi és külföldi egyetemek doktori iskoláiban tanuló, a kelet-ázsiai régióval kapcsolatos kutatásokat folytató, céltudatos PhD hallgatóknak, hogy bemutassák legújabb eredményeiket, és azokról visszajelzést kapjanak. A konferenciát követően az OBIC publikációs lehetőséget is nyújt. További információ ITT.

 • Dialogues with the Orient rendezvénysorozat 

Az OBIC Dialogues with the Orient című – alkalmanként kulturális előadásokkal gazdagított – rendezvénysorozatát 2018 őszén indította útjára. Célja, hogy tematikus fókusszal körbejárja a Kelet-Ázsiát érintő, gazdasággal, nemzetközi kapcsolatokkal, politikával és kultúrával kapcsolatos, aktuális témákat kutatók, szakértők, diplomaták és az üzleti élet képviselői bevonásával. További információ ITT.

 • OBIC Workshop 

Az OBIC Workshop lehetőséget nyújt az OBIC oktatói-kutatói mobilitási programjában részt vevőknek arra, hogy Kelet-Ázsiában végzett kutatásuk alapján elkészített tanulmányuk eredményeit a nyilvánosság előtt bemutassák, és opponensi visszajelzést kapjanak munkájukról. További információ ITT.

A BGE nemzetközi kapcsolatainak bővítése, közös képzési és egyéb programok kialakításában való közreműködés 

Hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai terén az OBIC az alapvető céljai és értékei mentén tudatos és fókuszált megközelítést alkalmaz. Ezzel egyidejűleg mindig nyitott a tartalmas, sikeres kooperáció lehetőségét magában hordozó új intézményi kötelékek kialakítására. Ily módon folyamatosan dolgozik szakmai-tudományos együttműködési hálózatának bővítésén, valamint meglévő kapcsolatai elmélyítésén. További információ ITT.