Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Intézetünk küldetése, hogy hallgatóinkat a legkorszerűbb módszertani eszközök segítségével ellássuk azokkal az idegen nyelvi, interkulturális és munkavállalói készségekkel, amelyek diákjainkat és végzettjeinket a 21. század globális munkaerőpiacán sikeressé teszik.


Intézetünket a BGE karain működő három tanszék alkotja: a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék, a Külkereskedelmi Karon a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék, a Pénzügyi és Számviteli Karon a Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék.

Az Intézet szakmai és szervezeti munkáját az intézetvezető irányítja.

Tanszékek

Gazdasági Szaknyelvek Tanszék

Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék

Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék

Az intézet feladatai

Intézetünk feladatai négy fő csoportra oszthatók: oktatás, kutatás, fejlesztés és tehetséggondozás.

Gyakorlatorientált nyelvi és készségfejlesztő tárgyakat oktatunk. Kutatási területeink a nyelvoktatáshoz, a szaknyelvoktatáshoz, a készségfejlesztéshez és a kapcsolódó tudományterületekhez illeszkednek. Elengedhetetlennek tartjuk tananyagaink és oktatási módszereink folyamatos megújítását és fejlesztését. Tevékenységünk részét képezi hallgatóink tehetséggondozása, valamint oktatóink intézményen belül és kívül végzett tehetséggondozási célú munkája.

Tevékenységeinkről részletesebben alább olvashatsz.

Gyakorlatorientált nyelvi és készségfejlesztő tárgyaink az üzleti életben és a munka világában szükséges kommunikációs, interkulturális és munkavállalói készségek kialakítását, fejlesztését és gyakorlását valósítják meg.

Intézetünk a BGE karain három tanszék révén van jelen, ahol az adott kar profiljához igazodva tanítunk:

a képzési területekhez és igényekhez illeszkedő szaknyelveket,

idegen nyelven hirdetett szaktárgyakat, valamint

idegen és magyar nyelvű készségfejlesztő kurzusokat.

Oktatóink által tanított nyelvek:

angol, francia, japán, kínai, koreai, magyar mint idegen nyelv, német, olasz, orosz, portugál, spanyol

Az intézet fő kutatási témai a nyelvoktatáshoz, a szaknyelvoktatáshoz, a készségfejlesztéshez és a kapcsolódó tudományterületekhez illeszkednek: interkulturalitás, kultúratanítás, országismeret, kommunikáció, munkavállalói készségfejlesztés, fordítástudomány, terminológia, leíró nyelvészet. Oktatóink tudományos érdeklődésük szerint számos egyéb szakterületen is kutatnak és publikálnak, például irodalomtudomány, történelemtudomány.

Ösztönözzük az egyetem szaknyelvoktatási és készségfejlesztési tudásigényeit kielégítő kutatások megvalósítását, továbbá oktatóink kutatások révén történő szakmai fejlődését.

Az Intézet kutatócsoportjai részben tanszéki szintű összefogás, részben tanszékeink közötti kooperáció, illetve más magyarországi és külföldi intézményekkel való, hosszabb távú együttműködések keretében végzik tevékenységüket.

A nyelvoktatási és alkalmazott nyelvészeti közéletben szakmai szervezetekben vállalt tisztségeink, szakfolyóiratoknak végzett lektori és szerkesztőbizottsági munkánk, valamint PhD-védési bizottságok tagjaiként veszünk részt.

Kutatócsoportjaink és kutatási műhelyeink

Főbb kutatási irányaink és műhelyeink, valamint azok gazdatanszékei az alábbiak:

További információkat a BGE Tudástérképén találhat.

Fontosnak tartjuk tananyagaink és oktatási módszereink folyamatos megújítását és fejlesztését, valamint a módszertani kutatások eredményeinek osztálytermi alkalmazását. Ennek előmozdítására számos oktatónk vesz részt módszertani kutatásokban, valamint tananyag-fejlesztési célú magyarországi és nemzetközi együttműködésekben, illetve projektekben. Ezek eredményei intézeti tudásmegosztási mechanizmusainknak köszönhetően beépülnek tananyagainkba és módszertani repertoárunkba.

Hallgatóink tehetséggondozását szabadon választható kurzusaink, TDK-s és OTDK-s közreműködésünk, szakmai tanulmányi versenyekre való készülés részeként nyelvi felkészítés és készségfejlesztés, valamint tanszéki demonstrátori pozícióink segítségével valósítjuk meg.

Kiemelkedő és érdeklődő hallgatóinkat igyekszünk szakdolgozati témavezetés, mentorálás és tutorálás keretében is felkarolni.

Az intézet célkitűzései

Intézetünk elsődleges célja, hogy hallgatóink olyan magas szintű és jól használható idegennyelv-tudásra tegyenek szert, amely szakmai és transzverzális kompetenciákkal, mint például önálló tanulással, kritikai gondolkodással, valamint együttműködési, digitális és szociális kompetenciákkal kiegészülve biztosítani képes a munkaerő-piaci integrálódást, a szakmai kiteljesedést és a továbbfejlődést. Az intézmény missziójára alapozva Intézetünk célkitűzései az egyetem négy stratégiai célja köré épülnek.

Vállalkozásbarát intézetként törekszünk a munkaerőpiaccal és a szakmákkal való szoros kapcsolatok ápolására és fejlesztésére.

Nemzetközileg versenyképes egyetemünk egyik intézeteként jelentős részt vállalunk a nemzetköziesítésből, ösztönözzük oktatóink nemzetközi kutatásokban való részvételét és publikációit, valamint biztosítjuk az idegen nyelvű képzések háttértámogatását.

Módszertani fejlesztések révén élményalapú tanulási környezet teremtünk hallgatóink számára.

Társadalmi felelősséget vállaló intézetként hallgatóinkat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra és pályafutásuk során az egyetemi integritás kapcsán megismert alapelvek érvényesítésére.

Szakmai elismerések

Az elmúlt években az intézet két tanszéke is jelentős elismerésben részesült. Az Európai Unió legnívósabb nyelvoktatási kezdeményezéseit és tananyag-fejlesztési projektjeit jutalmazó Európai Nyelvi Díjjal tüntették ki:

 • a Gazdasági Szaknyelvek Tanszéket (2013; a projekt címe: Fókuszban a XXI. századi készségek. Innovatív nyelvi és készségfejlesztő projekt, 2012-2015) és
 • a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszéket (2019; a projekt címe: Projektalapú nyelvoktatás a BGE KKK német szaknyelvi csoportjaiban).

Kiadványok

Nyelvvilág

Az Intézet rendezvényei

Intézetünk saját szervezésű programjait hallgatóink és oktatóink számára rendezi meg.

Hallgatóink részére minden évben meghirdetjük a magyar és idegen nyelven zajló prezentációs versenyt.

Oktatóink számára szakmai továbbképzési célú, intézeti műhelykonferenciákat szervezünk.

Tanszékeinken átívelő együttműködések révén hazai és nemzetközi konferenciák és szakmai programok szervezésében és rendezésében is részt veszünk.

Intézetvezető

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: D épület, földszint, 1-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6807
 • Email: banhegyi.matyas@uni-bge.hu

További információk intézeti munkatársaink részére

Munkatársaink részére oktatói, kutatói, fejlesztői és tehetséggondozási munkájuk megkönnyítése és elősegítése céljából számos hasznos információforrást gyűjtöttünk egybe konferenciafelhívások, szakmai szervezetek és szakmai oldalak témakörben.

2023

2023.05.18-20. 3rd International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers: Languages for Specific Purposes: Opportunities and Challenges of Teaching and Research - Rimske Toplice, Szlovénia  

2022

2022.12.09. Aktuális kihívások a szak/nyelvoktatásban - A módszertani megújulás lehetőségei - Budapest

2022.11.17-19. 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség - Pécs

2022.11.11. XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia - online

2022.10.27-29. Canadian Landscapes - Budapest 

2022.09.29-30. 6th International Conference of Applied Linguistics “Languages and People: Problems and Solutions - Vilnius

2022.09.09. Language for Specific Purposes in Business and Economics at the Tertiary Level - Brno

2022.07.27. FIPLV World Congress: Language education in the times of global change: The need for collaboration and new perspectives - Varsó

2022.06.16-17. CORALL – Coaching-oriented Online Resources for Autonomous Learning - Prága

2022.06.16. Learn to change - International Symposium on Participatory Pedagogy - Prága

2022.06.02. GiLE4Youth International Conference 2022 :The Development of Competencies for Employability

2022.05.26-27. HuCER 2022 Konferencia - Budapest 

2022.04.21-23. XVIII. Pedagógia Értékelési Konferencia (PÉK 2022) - Szeged

2021

2021.12.17-18. Össznyelvész Konferencia 2021

2021.11.18. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia - Szeged (személyes részvétellel) 

2021.11.18. Felelős Nyelvészet - Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia

2021.11.09. Diversity in Teacher Education Research - Bergen (Norvégia) 

2021.11.05. Fenntartható digitalizáció? Nyereségek és veszteségek: szaknyelvoktatás és -kutatás változó környezetben

2021.09.09. Contemporary Crossroads: Studies in English Applied Linguistics

2021.06.28. Quality Assurance of Language Programmes at European Higher Education Institutions VIII

2021.06.23. 10th International Conference on Foreign Languages in the Academic Environment – FORLANG 2021

2021.06.11. INCOLLAB International Conferences 2021: Interdisciplinary Learning and Teaching

2021.05.28. MANYE Fordítástudományi Kutatások I.

2021.04.29. GiLE4Youth International Conference '21

2021.04.21. Nyelviskolák Szakmai Egyesülete Nyelvtanári Módszertani Konferencia

2021.04.19. MANYE XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

2021.03.24. Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben (Oktatásmódszertani tapasztalatok a Covid–19 idején)

2021.03.12. CLIL HET: ESP and CLIL – Current Drivers of HEI Internationalisation

2021.03.09. International Higher Education Forum 2021

2021.02.04. A jövő nyelvoktatását formáló nyelvtudomány

2021.01.28. XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

2020

2020. 12. 18. Össznyelvész Konferencia 2020

2020. 11. 03. Magyar Tudomány Ünnepe 2020

2020. 10. 06. 11th International Conference on Education and Educational Psychology Conference

2020. 10. 02. BME TFK Őszi Konferenciája

2020. 09. 24-26. 13th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 13) - Budapest

2020. 09. 10-12. XX. Cercles Konferencia - Brno

2020. 08. 09-14. AILA 2020: World Congress of Applied Linguistics - Groningen

2020. 07. 01-04. Terminology Summer School - Budapest

2020. 06. 26-27. Grazer Tagung Deutsch als Fremd-/Zweitsprache und Sprachdidaktik - Graz

2020. 06. 05. 08. Zalai Nyelvoktatási Konferencia - Zalaegerszeg

2020. 05. 13-15. 3rd New Trends in Foreign Language Teaching International Conference - Granada

2020. 05. 09-10. 1st International Conference on English for Specific Purposes (E.S.P.) English for Academic Purposes (E.A.P.) & Applied Linguistics (A.L.) - Athén

2020. 04. 27. Számítógéppel támogatott jogi szakfordítás a gyakorlatban (PPKE) - Budapest

2020. 04. 25. NYESZE Nyelvtanári Módszertani Konferencia - Budapest

2020. 04. 22-24. Safeguarding the Future of Multilingual Assessment ALTE 7th International Conference - Madrid

2020. 04. 18-21. IATEFL International Conference 2020 - Manchester

2020. 03. 12-13. TransELTE 2020 – OFFI XXII. Fordítástudományi Konferencia - Budapest

2020. 03. 12-15. IATEFL Slovenia - Moravske Toplice

2020. 03. 05-07. 31. AKS-Arbeitstagung. Language.Politics.Language Policy The contribution of language centres to universities of the future - Frankfurt (Oder)

2020. 02. 07. XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia - Budapest

2020. 01. 27-31. International Week for Language Teachers - Tampere

2020. 01. 27. MANYE XII. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciája. A fordítói kompetenciatérkép dinamikus megújulása a XXI. század elején - Miskolc

2020. 02. 01. NYESZE Akadémia: Az érzelmek, az autonóm tanulás és az órán kívüli nyelvgyakorlás lehetőségei - Budapest

2019

2019. 11. 29. Az identitás formálódása több kultúra és nyelv környezetében - Szeged

2019. 12. 14-15. Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices (MMLPP2019) - Prága

2019. 11. 15-16. Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca - Brno

2019. 11. 15-16. XIX. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia - Budapest

2019. 11. 14-15. Colloque LIDILEM-ACEDLE:Didactique des langues et plurilinguisme(s) 30 ans de recherches - Grenoble

2019. 11. 08. Foreign Languages in Changing Times - Pozsony

2019. 11. 07-09. Társadalmi és Gazdasági Folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században Nemzetközi Tudományos Konferencia - Szeged

2019. 11. 06-08. ALTE 54th Meeting and Conference - Ljubljana

2019. 10. 30-31. Politically incorrect: does the world belong to polyglots? 3rd International Conference of Foreign Languages - Bragança

2019. 10. 24-26. International symposium - Evaluation and Language Acquisition: from formative assessment to certification exams - Grenoble

2019. 10. 18-20. VIth International Conference on Bilingual Education in Educational Institutions CIEB-2019 - Granada

2019. 10. 15-16. Fordítás és kulturális emlékezet Nemzetközi Konferencia - Veszprém

2019. 10. 04-05. IATEFL Hungary - Budapest

2019. 09. 27. BME TFK - ŐSZI KONFERENCIA - Budapest

2019. 09. 26-28. International Conference of Applied Linguistics - Vilnius

2019. 09. 14. Vállalati Nyelvoktatás Konferencia nyelvtanároknak - Budapest

2019. 09. 12-13. Languages for Specific Purposes in Higher Education - London

2019. 09. 06. Contemporary Crossroads ESP conference 2019 - Budapest

2019. 09. 06. Language for Specific Purposes in Business and Economics at Tertiary Level - Brno

2019. 07. 04-06. 11TH ACLES Conference Mediation, Interculturality and Internalization at Home - Jaén, Spanyolország

2019. 07. 01-05. Cracow Language Teaching Staff Training Week 2019 - Krakkó

2019. 06. 28-29. A nyelv közösségi perspektívája IV. - Nagyvárad

2019. 06. 24-26. Colloque PRELA 2019 - Lyon

2019. 06. 17-19. 4th international conference Thinking, Doing, Learning - Jyväskylä

2019. 06. 13-14. Intercultural Communicative Competence: A Competitive Advantage for Global Employability - Prága

2019. 06. 06-07. 9th International Conference on Foreign Languages in an Academic Environment - Kassa

2019. 05. 31- 06. 02. 16th EALTA conference: Transitions in Language Assessment - Dublin

2019. 05. 30- 06. 01. 6th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade - Belgrád

2019. 05. 30-31. Nyelvek és kultúrák közötti közvetítés a digitális forradalom után – a 21. század kihívásai - Marosvásárhely

2019. 05. 24. VII. Zalai Nyelvoktatási Konferencia - Zalaegerszeg

2019. 05. 13-17. Language Teaching Tomorrow 2019 - Jyväskylä & Tampere

2019. 05. 02-03. 3rd International Congress on Technologies in Education - Párizs

2019. 05. 02-03. Schreiben in Kontexten, Soziokulturelle Dimensionen der Textproduktion in Deutsch als Fremdsprache - Bécs

2019. 04. 27. NYESZE Konferencia - Budapest

2019. 04. 15-16. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus - Budapest

2019. 04. 11-12. Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building - Riga

2019. 04. 02-05. 53rd International IATEFL Conference - Liverpool

2019. 03. 30. A pillanat ereje A dráma és a színház eszközei a nyelvórán - Budapest

2019. 03. 26-27. ICLVAL 2019: 21st International Conference on Language Variation and Applied Linguistics - Madrid

2019. 03. 25-28. Educating the Global Citizen: International Perspectives on Foreign Language Teaching in the Digital Age - München

2019. 02. 28 - 03. 02. 07. Bremer Symposion zum Sprachenlernen und -Lehren - Bréma

2019. 02. 22. Egyéni különbségek a nyelvtudás szintjén túl: hogyan ismerjük fel és kezeljük ezeket a csoportos nyelvtanításban? - Budapest

2019. 02. 12. Időgazdálkodás, feladatmenedzselés hatékonyan - Budapest

2019. 02. 01. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia - Budapest

2019. 01. 31 - 02. 02. 14th Biennial HUSSE Conference - Veszprém

2019. 01. 25. Gátlások nélkül a nyelvórán Játékok, ötletek a módszertani felfrissüléshez - Budapest

2019. 01. 23. Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában - Miskolc

2019. 01. 10-11. Linguistic transitions: towards languages for life - London

2018

2018. 12. 08. Önismeret és hatékony csoport-, csapategyüttműködés a DISC segítségével - Budapest

2018. 12. 07. "A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás perspektívái – interkulturális kihívások a nyelvoktatásban” címmel - Budapest

2018. 12. 07. Össznyelvész konferencia - Budapest

2018. 12. 06-07. 3rd International Conference on Communication Across Cultures - Varsó

2018. 12. 06-07. LIM 2018 - Zalaegerszeg

2018. 11. 24. Digitális Tér 2018 konferencia - Budapest

2018. 11. 22-24. IATEFL Web Conference 2018

2018. 11. 22-24. Ranacles 2018: Évaluation(s) et autonomisations dans les centres de langues: pratiques et enjeux - Strasbourg

2018. 11. 17. Vállalati Nyelvoktatás Konferencia - Budapest

2018. 11. 15-16. A nyelv perspektívája az oktatásban - Eger

2018. 11. 12. Tanulóközpontú oktatás a tudás évszázadában - Budapest, MTA

2018. 11. 09-10. SZOKOE Interdiszciplináris megközelítések a szaknyelv oktatásban és kutatásban - Pécs

2018. 11. 07. Innovatív műhely – Esélyegyenlőség a felsőoktatásban - Budapest

2018. 11. 05-06. Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban - Budapest

2018. 10. 19. Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért - Szeged

2018. 10. 05-07. IATEFL Hungary konferencia 2018 - Budapest

2018. 10. 04-06. OLLReN Annual Online Conference

SZOKOE Szaknyelvoktatók és Kutatók Egyesülete

MANYE Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

IATEFL International Association of Teachers of English as a Foreign Language - Hungary

UDV Ungarische Deutschlehrerverband

AHPE Asociación Húngara De Profesores De Español

Budapesti Cervantes Intézet

La Agregaduría de Educación en Hungría

AHEF Magyarországi Franciatanárok Egyesülete

HUSSE Hungarian Society for the Study of English

Nemzetközi szervezetek online adatbázisa az ECML honlapján

ECML European Centre for Modern Languages

CercleS  European Confederation of Language Centres in Higher Education

UNICA Network of Universities from the Capitals of Europe

FIPLV Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes

AILA  Association Internationale de Linguistique Appliquée / International Association of Applied Linguistics

GAL Gesellschaft für Angewandte Linguistik

VALS ASLA Vereinung für Angewandte Linguistik in der Schweiz

IATEFL International Association of Teachers of English as a Foreign Language

FIAPE Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español

ESSE  The European Society for the Study of English

AKS Arbeitskreis der Sprachzentren an Hochschulen

Magyar Tudományos Akadémia

Az MTA youtube csatornája számos érdekes előadást kínál intézetünk közössége számára szakmai érdeklődésünkhöz igazodó témákban.

Az előadások itt érhetők el.

IKT eszközök

A grazi Élő Nyelvek Európai Központja weboldalán összegyűjtött infokommunikációs eszközök és alkalmazások ezen a linken találhatók.

Tudománymetria

SCIMAGO folyóirat rangsor

SCIMAGO besoroláskereső

MTMT folyóirat besoroláskereső

Szakterületi folyóiratrangsor az MTMT-ben - magyarázat

Folyóiratok

Adatbázisok (elérés az Egyetem gépeiről vagy VPN segítségével)

EISZ

Emerald

ScienceDirect

Springer

Cambridge

Taylor & Francis Online

MATARKA

További hasznos linkek

Felsőoktatási Műhely

Pedagógiai folyóiratok

Oktatási és kulturális közlöny

Pályázatfigyelő

Webináriumok

IATEFL

British Council

MOOC lista

edX

Coursera

Udemy

FutureLearn

Khan Academy

Kutatás

Az MTA Tudományetikai Kódexe