Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Átsorolás állami ösztöndíjas képzésről önköltségesre
Átsorolás állami ösztöndíjas képzésről önköltségesre 

Az átsorolás a finanszírozási formák közötti váltást jelenti. Az állami ösztöndíjas hallgatók számára ez veszélyt jelent, hiszen az átsorolással nem csak magát az ösztöndíjat veszítik el, de további lehetőségeket is (pl. alacsonyabb kollégiumi költség, tanulmányi ösztöndíj stb.). Az önköltséges hallgatók számára ugyanakkor az átsorolás egy lehetőség tanulmányaik kedvezőbb finanszírozással való folytatására. 

A finanszírozási formák közötti váltás háromféle módon történhet: 

 1. Képzési idő elhasználása után 
 2. Nyilatkozat alapján 
 3. Tanulmányi alapon

Képzési idő alapján 

A képzési idő alapján félévente kerülhet sor önköltséges finanszírozási formába történő átsorolásra az alábbi hallgatóknál: 

 • Aki kimerítette az állam által biztosított összes államilag támogatott félévet (ez jelenleg 12 félév a felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és mesterképzésen összesen).
 • Aki egy adott képzésen a képzési időt + két félévet elhasználta (a képzési időt a szak tanterve határozza meg).

Nyilatkozat alapján 

 • Félévente át kell sorolni önköltséges finanszírozási formába azokat a hallgatókat, akik az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatukat visszavonják. 

Tanulmányi alapon

 • Az Egyetemnek - a hatályos jogszabályok alapján - az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghoznia. 
 • Aki a 2016/2017-es tanévben, vagy utána kezdte meg tanulmányait, annak az alábbi két feltételt kell teljesítenie, hogy megmaradjon állami ösztöndíjas képzésben:
 • Az utolsó két aktív félévében összesen 36 kreditet kell szereznie, és
 • el kell érnie a HKR-ben ismertetett, rendelet szerinti súlyozott tanulmányi átlagot.

Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a hallgató átsorolásra kerül önköltséges képzésbe. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a képzési területenként meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot: