Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Átvétel más felsőoktatási intézményből

Tájékoztató más felsőoktatási intézményből történő átvételről


Felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti átvételét a Budapesti Gazdasági Egyetem ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos szintű képzésére, vagy az alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe. Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében az átvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében.

A kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványa ITT, valamint az oldal alján található csatolt dokumentumként érhető el.

A kérelmek beadási határideje az őszi félév vonatkozásában július 25., a tavaszi félév vonatkozásában január 25. 

A kérelmeket az érintett Kar Hallgatói ügyélszolgálati Csoportjánál kell előterjeszteni személyesen vagy postai úton.

Külkereskedelmi Kar: https://uni-bge.hu/hu/kkk/hallgatoi-ugyfelszolgalati-csoport

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: https://uni-bge.hu/hu/kvik/hallgatoi-ugyfelszolgalati-csoport

Pénzügyi és Számviteli Kar: https://uni-bge.hu/hu/pszk/hallgatoi-ugyfelszolgalati-csoport

A hallgatói jogviszony az átvételről szóló döntést követően a beiratkozással jön létre. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 52. § (3) bekezdés alapján az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja.


A kérelem mellé csatolandó dokumentumok:

 • hitelesített teljesítési igazolás/leckekönyv másolata
 • a teljesített tantárgyak hitelesített tematikája
 • a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolás
 • dokumentumok másolata:
 • személyi igazolvány
 • lakcím kártya
 • adóazonosító jelet tartalmazó kártya
 • taj-kártya
 • érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)
 • a kérelem díja 3.500 Ft, melyet az Egyetem számlaszámlára szükséges utalni:
 • Budapesti Gazdasági Egyetem
 • 11784009-22236775-00000000

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

BGE átvételi kérelem nyomtatvány

Frissítve:
2022. december 13.