Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Hallgatói Szociális Bizottság (HSZB)

A Hallgatói Szociális Bizottságot (HSZB) egyetemi szinten, egyetemi jogkörrel kell létrehozni, mely tizenhat tagból áll, tagjai egy egyetemi munkavállaló és tizenöt hallgató. Elnökét a tagjai közül választja.

A HSzB feladata:

 • Javaslatot tesz a HTJB számára a hallgatók szociális helyzetének pontozási rendszerére vonatkozóan minden félév kezdetén.
 • Elbírálja a szociális helyzet felmérésére beadott hallgatói kérelmeket a HTJB által elfogadott

pontozási rendszer szerint, ez alapján megállapítja az egyes hallgatók pontszámát.

 • Javaslatot tesz a HTJB számára a szociális pontonként fizetendő rendszeres szociális ösztöndíj összegére.
 • Javaslatot tesz a HTJB számára az alaptámogatásra való jogosultságot igazoló dokumentumok meghatározására.
 • Elbírálja az alaptámogatás iránti hallgatói kérelmeket és döntési javaslatát a HTJB elé terjeszti.
 • Meghatározza a rendkívüli szociális támogatás kritériumrendszerét, elbírálja a beadott pályázatokat és döntési javaslatait a HTJB elé terjeszti.

A HSzB félévente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz. Írásbeli szavazás esetén a szavazás érvényes, ha a tagok több mint a fele a szavaz. A HSzB javaslattételi jogkörében hozott döntését szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A HSzB működésének általános szabályait A HSzB ügyrendje tartalmazza, mely az oldal alján érhető el.

A Hallgatói Szociális Bizottság pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév őszi félévére.

A rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását. Ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A pályázatok leadásának rendje:

A pályázatokat a Modulo rendszerén keresztül a BGE hallgatói űrlapok között található szociális helyzetfelmérő és szociális támogatás pályázati lapok kitöltésével lehet benyújtani

2021. szeptember 13. 12:00 – 2021. szeptember 24. 23:59 között.


A részletes pályázati felhívás elérhető: https://uni-bge.hu/hu/hallgatoi-fiok/hirek/palyazati-felhivas-a-rendszeres-szocialis-osztondijra-2021/2022/1


Kérdéseddel fordulj hozzánk az alábbi elérhetőségen: hszb@unibge.hu

munkavállaló az egyetem részéről

jogi szakértő

tag

elnökhelyettes

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

210909_Rendszeres_szoc_tam_palyazati_kiiras_21221

Frissítve:
2022. szeptember 28.

Csatolandó_dokumentumok_20221

Frissítve:
2022. szeptember 28.

HSZB-ügyrend

Frissítve:
2022. szeptember 20.