Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE Etikai Kódex
„Mit jelent nekem az etika? Együtt, egy közösségben élni és segíteni egymást.”
(BGE hallgató)

Egyetemünk újabb mérföldkőhöz érkezett a fenntartható és felelős egyetemmé válás stratégiai célkitűzés megvalósításában, amikor 2018 szeptemberében hatályba lépett a BGE megújult Etikai Kódexe. Etikai Kódexünk hallgatóink, oktatóink, tanáraink, kutatóink és nem oktató munkatársaink közösségünkben elfogadott magatartásának alapelveit foglalja össze, azzal a céllal, hogy iránymutatást adva és az együttműködést támogatva támpontul szolgáljon számunkra a mindennapokban. A Kódex szemléletében és készítésének folyamatában újítottunk, hiszen az a BGE Polgárainak széles körű bevonásával készült.  

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy:  

 • miért alkottuk meg Etikai Kódexünket,  
 • mi is tulajdonképp az Etikai Kódex,  
 • mit csinál az Etikai Bizottság,
 • hol tudhat meg többet rólunk, 
 • mi történt az Etikai Kódex elfogadása óta.  


Az Etikai Kódex hamarosan e-learning tananyagként is elérhetővé válik. 


A BGE víziója, hogy a közép-európai régió meghatározó üzleti alkalmazott tudományok egyetemévé váljon a következő években. Stratégiai céljaink megvalósításának és jövőbeni sikerünknek kulcsa az erős szervezeti kultúra, melynek jellemzője az összetartó közösség, a bizalomra, együttműködésre épülő kapcsolatok, melynek alapja az etikus magatartás. Ennek szellemében 2018-ban megújításra került a 2004-ben megalkotott Etikai Kódexünk, illetve az Etikai Bizottság eljárásrendje. A dokumentumokat 2018. június 29-én fogadta el az Egyetem Szenátusa, majd 2018. szeptember 1-jével léptek hatályba. 

„Együtt tehetünk azért, hogy a BGE szerethető egyetem és munkahely legyen. Ebben segít az Etikai Kódexünk, ami értékrendünket egyértelmű üzenetekre fordítja le.”
Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor

Az Etikai Kódexről 

Etikai Kódexünk hallgatóink, oktatóink, tanáraink, kutatóink és nem oktató munkatársaink közösségünkben elfogadott magatartásának alapelveit foglalja össze, azzal a céllal, hogy iránymutatást adva és az együttműködést támogatva támpontul szolgáljon számunkra a mindennapokban. A Kódex szemléletben és készítésének folyamatában újítottunk, hiszen az a BGE Polgáraink széles körű bevonásával készül.

Az Etikai Kódex az Egyetem minden Polgárára nézve egyformán érvényes, de nem szabályozhat minden lehetséges szituációt. A Kódex inkább iránymutatás a mindennapokban potenciálisan megjelenő etikai dilemmákra. A Kódex a főbb alapelvek mellett kiemeli a fontos tudnivalókat, kérdés-válasz formájában könnyen érthető gyakorlati példákat tartalmaz, valamint további információkat nyújt az adott témakör kapcsán. Az Etikai Kódex ITT olvasható.

play button
01:01
BGE Etikai Kódex – Keresd a weboldalunkon!
LINK: https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/tartalmak/A-BGE-Etikai-Kodexe.pdf A BGE missziója, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó üzleti alkalmazott tudományok egyetemévé váljon a következő években. Stratégiai célunk megvalósításának és jövőbeni sikerünknek kulcsa az erős szervezeti kultúra, ...

Az Etikai Bizottságról 

Amennyiben úgy érezzük, hogy velünk vagy másokkal etikátlanság történt, vagy etikai dilemmába ütközünk, forduljunk bátran az Etikai Bizottsághoz!  

Az Etikai Bizottság feladata, hogy választ adjon a felvetődő etikai kérdésekre, segítsen az etikai dilemmák megoldásában,  döntsön az etikai vizsgálatról, vagy arról, megszegték-e az Etikai Kódexet. Emellett a Bizottság javaslatot ad a következményekre és a megelőző intézkedésekre is. Szintén nagyon fontos, hogy a Bizottság folyamatosan és transzparensen kommunikál, hiszen cél, hogy nyíltan tudjunk beszélni a közösségünkben felmerülő etikai dilemmákról, kérdésekről, és meg tudjuk védeni magunk, valamit mások jogait. A Bizottság egy elnökből és három tagból áll, akik különböző szervezeti egységeket képviselnek. A tagok között a nemek aránya azonos. Az Etikai Bizottság tagjait az Egyetem rektora nevezi ki a Kancellár egyetértésével 3 évre, a hallgatói képviselőt 1 évre. 

 

Az Etikai bizottság tagjai: 

 • Dr. habil. Szegedi Krisztina (elnök) 
 • Dr. Pázsitka Gábor 
 • Dr. Takács Kinga 
 • Buzár Patrik Gábor

 

Az Etikai Bizottság titkári teendőit Körtvési Dorina látja el. 

 

Az Etikai Bizottság Eljárásrendjéről 

A BGE Etikai Bizottság Eljárásrendje tartalmazza az Etikai Bizottság működésére, valamint az etikai kérdések megválaszolására és az etikai esetek kivizsgálására vonatkozó alapelveket és szabályokat. Kiegészíti a BGE más szabályzatait. Az eljárásrend segít bennünket abban, hogy megértsük pontosan mit kell tennünk, ha etikátlanságot tapasztalunk, hogy miképp zajlik az etikai eljárás, vagy hogy milyen szabályok vonatkoznak a bejelentőre vagy a bejelentettre. Az eljárásrend egy egyszerűen és közérthetően megfogalmazott dokumentum, mely ITT olvasható. 

 

Éves jelentés 

Fontos számunkra az átláthatóság, az etikus szervezeti kultúra fejlesztése és a jövőbeni etikai problémák megelőzése, ezért – kizárólag anonim módon – minden évben közzétesszük az elmúlt időszak tanulságait összesítő jelentésünket, melyben összegezzük az elmúlt év történéseit. 

Az első év fő feladata az volt, hogy a lehető legtöbb helyen és formában felhívjuk a figyelmet az Etikai Kódexre és az abban megfogalmazott elvekre. Készítettünk többek közt kisfilmet, játszottunk a hallgatókkal gólyatáborban, és közös értékeinket egy kvíz keretében átbeszélve, együtt főztünk és fotózkodtunk a BGE Napon. Mindezt azért tettük, hogy bátorítsunk mindenkit az Etikai Kódex megismerésére. Minden anyagunkat elkészítettük angol nyelven is, hogy azok nemzetközi hallgatóink számára is elérhetőek legyenek. Az első évben 9 megkeresés érkezett az Etikai Bizottsághoz kérdés vagy bejelentés formájában.  

Etikai állásfoglalások 

Az Etikai Bizottság – a tapasztalatokra és felmerülő dilemmákra válaszul –általános állásfoglalást fogalmazhat meg abban azokban a témákban, melyek leginkább fókuszba kerültek az adott időszakban, hiszen cél, hogy nyíltan tudjunk beszélni a közösségünkben felmerülő etikai dilemmákról, kérdésekről, és meg tudjuk védeni magunk, valamint mások jogait. Az első évben kezelt esetek ráirányították a figyelmet arra, hogy a kommunikációs és publikációs tevékenységgel kapcsolatos etikai elvárások részletesebb leírására van szükség ahhoz, hogy a BGE minden polgára egységesen értelmezze azokat. Ennek megfelelően a Bizottság elkészítette A BGE közösség kommunikációs és publikációs tevékenységének alapelvei c. állásfoglalását.  

„Számomra fontos, hogy olyan egyetemen szerezzek diplomát, amelyre büszke lehetek, ezért soha nem veszélyeztetném a BGE jó hírnevét.”
BGE hallgató

Etikai Kódex GY.I.K.

Egyetemünk sikerének alapja az erős szervezeti kultúra, amely támogatja az ETIKUS MAGATARTÁST egymással és külső érintettjeinkkel szemben. Etikai Kódexünk hallgatóink, oktatóink, tanáraink, kutatóink és nem oktató munkatársaink közösségünkben elfogadott magatartásának alapelveit és normáit foglalja össze. A benne foglaltak a BGE minden egyetemi polgárára egyformán érvényesek. Az Etikai Kódexben foglaltak szerint viselkedünk egymással, a fenntartóval, beszállítóinkkal, egyéb partnereinkkel, versenytársainkkal és a helyi közösségekkel kialakított kapcsolatainkban is, és ugyanezt várjuk el tőlük is. 

 • Támpontul szolgál a mindennapjainkban.  
 • Erkölcsi tartást és iránymutatást ad.  
 • Támogatja együttműködésünket.  
 • Inspirálja stratégiai céljaink megvalósítását.  
 • Segíti a felelős Egyetemmé válást.  
 • Erősíti Egyetemünk jó hírnevét. 

Mindenekelőtt olvassuk és tanulmányozzuk az Etikai Kódexet!  

Egyetemi polgárként figyeljünk oda egymásra és mutassunk példát! Az etikai példamutatás különösen fontos a vezetők részéről. Ez érvényes mind a szervezeti egységek, mind az érdekvédő és szakmai, valamint hallgatói közösségi szervezetek vezetőire.  

Amennyiben úgy érezzük, hogy velünk vagy másokkal etikátlanság történt, próbáljuk meg először tisztázni az érintettel. Ha erre nincs lehetőség vagy sikertelen volt, forduljunk az illetékes szervezeti egység (pl. HSZO, HÖK, Tanszék, Kar) vezetőjéhez vagy az Etikai Bizottsághoz. Ha etikai kérdés merül fel, a következő címen lehet az Etikai Bizottsághoz fordulni: etika@uni-bge.hu 

Bárki, aki úgy gondolja, hogy etikai vétséget tapasztalt a BGE működésével összefüggésben.  

Etikai kérdést, illetve bejelentést az alábbi csatornákon lehet tenni:  

 • Az etika@uni-bge.hu e-mail címen.  
 • Postai úton az Etikai Bizottság elnökének címére.  
 • Személyesen az Etikai Bizottság elnökénél vagy bármely tagjánál. 
 • Etikátlanság észlelése esetén, akár rólunk akár másokról van szó, fontos annak bejelentése, mert segíthetünk vele, megvédhetjük magunkat vagy másokat (pl.: zaklatás, diszkrimináció, igazságtalanság esetén).  
 • Erősíthetjük közösségünket.  
 • Megelőzhetünk súlyosabb, jogi vétségeket.  
 • Elkerülhetünk súlyos anyagi vagy reputációs következményeket. 
 • Meg tudjuk előzni a jövőbeni hasonló etikátlanságot. 


Amennyiben úgy érezzük, hogy velünk vagy másokkal etikátlanság történt, vagy etikai dilemmába ütközünk, forduljunk bátran az Etikai Bizottsághoz 
 • az etika@uni-bge.hu e-mail címen,  
 • postai úton az Etikai Bizottság elnökének címére küldve,   
 • személyesen az Etikai Bizottság elnökéhez vagy bármely tagjához.