Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Dékáni Hivatalok
A Dékáni Hivatalok a karok igazgatási, ügyviteli és szervezési ügyintézéssel, valamint a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatait látják el, a Dékáni Hivatalvezető irányításával.


A Dékáni Hivatal a dékán és a döntés előkészítő testületek munkáját segítő, előkészítő és végrehajtó szervezet.


Feladatai:

 • előkészíti a Dékáni Tanács üléseit,
 • biztosítja a belső információáramlást,
 • a dékán, a dékánhelyettes döntéseihez, a Dékáni Tanács munkájához szükséges információkat szolgáltat,                             
 • adatokat gyűjt, elemez, valamint szervezi és összefogja a kari adatszolgáltatást (pl. OM, MAB statisztikák),
 • egyeztet a dékán és a kari intézetek között,
 • ellátja a kari adatok, szabályzatok kezelését, nyilvántartását,
 • kezeli a vezetői, oktatói és dékáni hatáskörbe tartozó oktató besorolású közalkalmazottak személyzeti kérdéseit, nyilvántartásokat,
 • előkészíti a dékán számára a humánerőforrás-politika területéhez tartozó oktatói és nem oktatói személyi döntéseket, ellátja a kari akkreditációval kapcsolatos előkészítő, szervező feladatokat,
 • közreműködik a kar által tervezett alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok, felsőfokú szakképzési programok előterjesztésének kidolgozásában,
 • nyilvántartja a kar nemzetközi kapcsolatait, közreműködik az azokból adódó operatív feladatok végrehajtásában,
 • szervezi a kari szintű rendezvényeket,
 • a központi iktató és irattár révén biztosítja a kar küldeményeinek továbbítását, irattározási feladatainak ellátását, a nyilvántartások kezelését,
 • kapcsolatot tart a kar diákszervezeteivel (pl. HÖK, KOB, DJB).


A kari szervezeti egységek az alábbi linkeken érhetők el:

KKK Dékáni Hivatal

KVIK Dékáni Hivatal

PSZK Dékáni Hivatal