Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
GYIK az egyetemi nyelvtanulásról

Nyelvi szintfelmérő, kurzusok teljesítése

A nyelvi szintezőn való részvétel, illetve a szintező megírása kötelező és célja, hogy nyelvileg homogén csoportokat tudjunk kialakítani: így elsősorban a te érdeked, hogy ne kerülj meglévő nyelvtudásához képest sem túl „gyenge”, sem pedig túl „erős” csoportba (az egyikben unatkozni fogsz, a másik pedig túlságosan megterhelő lesz).

Vannak olyan szakok és képzések, ahol nem minden nyelvből szervezünk szintfelmérő tesztet. Ebben az esetben a Neptunban találsz információt az egyes csoportok szintjéről, ha az adott nyelvből több csoport indul.

Igen, elégtelen gyakorlati jegy az adott félév vizsgaidőszakában két alkalommal javítható. Ha ezzel a lehetőséggel nem kívánsz élni vagy ezek a javítási kísérletek sem sikeresek, akkor a következő félévben ebből a tárgyból - amennyiben meghirdetésre kerül - úgynevezett vizsgakurzust vehetsz fel és ez esetben az ehhez a tárgyhoz kapcsolódó vizsgát kell teljesítened.

A kurzuskínálattól függően a következő félévben vagy egy év múlva ismét fel tudod venni a tárgyat. Ezért tantárgy-újrafelvételi díjat kell fizetni. 

Óralátogatás, aláírás

Hiányzás esetén önállóan (adott esetben online feladatok segítségével) pótolhatod a kiesett tananyagot. A pótlás módjáról pontosabb információkat az oktatódtól, a csoporttársaidtól vagy a kurzus online felületéről szerezhetsz.

Nem. A gyakorlati órák látogatása kötelező, a megengedett hiányzások mértékét a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 57. § szabályozza. Hosszan tartó betegség vagy akadályoztatás esetén az oktatóval szükséges egyeztetned a kurzus elvégzésének feltételeiről a HKR előírásait szem előtt tartva.

Kreditbeszámítás, felmentések

A kreditelismerést a Hallgatói Követelményrendszer 59. § előírásai alapján a Neptunban kell kezdeményezni. Ha nem vagy biztos benne, hogy az elvégzett kurzus kreditszáma és leírása megfelelő a felmentési kérelem elindításához, akkor konzultálj a tárgyat meghirdető tanszék vezetőjével!

A szaknyelvi kurzusok kreditjeinek megszerzése kötelező. Ha letetted a diplomához szükséges nyelvvizsgá(ka)t, továbbra is bejárhatsz szaknyelvórára, illetve választhatsz egy másik nyelvet vagy felvehetsz idegen nyelvű szakmai tárgyakat a nyelvi kreditkeret terhére.

Igen, mert a FOSZK és a BA képzés szaknyelvi követelményei eltérőek. Ettől függetlenül a FOSZK képzésen elvégzett nyelvi kurzusok beszámításra kerülnek az alapképzésen, így ezeket az órákat nem szükséges újra elvégezned.

Nyelvi kollokvium

A kollokvium a hallgatók szaknyelvi tudását méri. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A kollokviumi félév szaknyelvi tárgyának érdemjegye a kollokvium írásbeli és szóbeli részéből, valamint az adott félévben a gyakorlati órán nyújtott teljesítményből tevődik össze.

3 féléves nyelvi képzés esetén a vizsgát a hallgatók az adott szaknyelvi tanulmányok harmadik, befejező félévének végén teszik le.

6 féléves nyelvi képzés esetén a harmadik félév után általános nyelvi vagy minimális szakmai anyagot is tartalmazó kollokviumot, míg a hatodik félév után szaknyelvi kollokviumot tesznek a hallgatók.

A nyelvi kollokvium sikeres letételét elősegíti a félévek nyelvi és szaknyelvi anyagának mélyreható ismerete.

Részleteket az érintett tanszék honlapján a teljes vizsgaleírásban találhatsz.

Erre az esetre általánosságban a Hallgatói Követelményrendszer 63. § előírásai érvényesek. A vonatkozó specifikus tanszéki követelményekről tanszékeink weboldalain tájékozódhatsz. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék, a Külkereskedelmi Karon a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék, a Pénzügyi és Számviteli Karon a Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék honlapján.

Nyelvvizsgák

A BGE központi honlapján, a képzésének megfelelő mintatantervben.

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján: www.nyak.hu. Ezúton is figyelmedbe ajánljuk a BGE nyelvvizsgáit.

Szabadon választható tárgyak

Ilyen idegen nyelvű tárgyakat saját tanterveiktől függetlenül is felvehetnek hallgatóink. A Neptunban ezek a Minden intézményi tárgy c. fülön találhatók.

A nyelvek iránt még élénkebben érdeklődő hallgatóinknak jó szívvel ajánljuk idegen nyelven meghirdetett, szabadon választható és készségfejlesztő tárgyainkat: a kurzusok 3, illetve 6 kreditet érnek (heti 2 órás: 3 kredit; heti 4 órás: 6 kredit), a (Külkereskedelmi Karon hirdetett) szakmai modul 6 kreditet ér. Ezen kurzusokhoz ajánlott minimum B2-es szintű nyelvtudással rendelkezni, mert itt az oktatás kizárólag idegen nyelven folyik.

Az egyes karok képzéseire tekintettel tanszékeink külön-külön választható tárgyi kínálattal rendelkeznek. Alább egy összesített ízelítőt nyújtunk:

 • Prezentációs készségfejlesztés
 • Problémamegoldó készségfejlesztés
 • Tanulásmódszertan
 • Karrierépítés
 • Interkulturális kommunikáció
 • Nemzetközi tárgyalástechnika
 • Üzleti kommunikáció
 • Üzleti kommunikáció és készségfejlesztés
 • Üzleti készségfejlesztés (soft skillek) idegen nyelven (szakmai modul)
 • Üzleti tolmácsolás gyakorlat
 • Üzleti szakfordítás gyakorlat
 • Célország tanulmányok (angol és német nyelvterületek)


Az aktuálisan választható tárgyi kínálatot tanszékeink weboldalain találja meg: a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék, a Külkereskedelmi Karon a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék, a Pénzügyi és Számviteli Karon a Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék honlapján.

Szabadon felhasználható kreditek

Mobilitás: külföldi részképzés, Erasmus

A Hallgatói Követelményrendszer mobilitási ablakra vonatkozó rendelkezései alapján 59. § (28): amennyiben rendelkezel az oklevél kiadásának feltételeként a tantervben előírt nyelvvizsgával, úgy a külföldi részképzésben szerzett krediteket korlátozásmentesen (ekvivalenciavizsgálat nélkül) beszámíttathatod a kötelezően választható szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak keretének terhére (nyelvvizsgánként egy nyelv szaknyelvi tárgyainak kreditjei számíthatók be).

Amennyiben nem rendelkezel a kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgával, úgy a külföldi részképzésen megszerzett szaknyelvi kreditet ekvivalenciavizsgálat segítségével végzett kreditbeszámítással ismertetheted el, amelyet a Neptunban Kreditátviteli kérelemként kell indítanod. Részleteket a Hallgatói Ügyfélszolgálat honlapján találsz.

Ha a mobilitási időszakban külföldön végzett tanulmányaid alatt nem tudsz beszámíttatható szaknyelvi tárgyat felvenni, akkor a BGE-n elvégzendő tárgyadhoz kapcsolódó teljesítés feltételeiről előzetesen egyeztetned kell azon kurzus oktatójával, akinél az adott szaknyelvi tárgyat fel kívánod venni, illetve akinél ezt a tárgyat a mobilitási félév alatt felvetted.  

Önköltséges nyelvi kurzusok

A szaknyelvi tanszékek önköltséges nyelvi kurzusairól a tanszékek oldalain (a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon: Gazdasági Szaknyelvek Tanszék; a Külkereskedelmi Karon: Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék; a Pénzügyi és Számviteli Karon: Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék), valamint a Felnőttképzési Központ oldalán talál információkat. A nyelvi kurzusokra jelentkezni a BGE Felnőttképzési Központjánál lehet.