Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Vendéghallgatói jogviszony létesítése
A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.


A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is az Nftv. 81. §-ban és a 82. § (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban.

Az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul.

Az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni kívánó kérelmezőnek (más felsőoktatási

intézmény hallgatójának) kérelmét – amennyiben az Egyetemen a tanulmányait az őszi félévben szándékozik megkezdeni július 25-ig, a tavaszi félév esetében január 25-ig – az Egyetem

honlapján található űrlapon kell benyújtania. A kérelemről a fogadó kar dékánja dönt. A határozatnak tartalmaznia kell az oktatás költségeinek viselésére vonatkozó döntést is.

Az Egyetemre érkező vendéghallgatókkal kapcsolatos oktatásszervezési feladatok részletes szabályait külön ügyrend határozza meg.

A vedéghallgatói jogviszony létesítése iránti kérelmet alább találhatjátok.

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

BGE_vendeghallgatoi_jogviszony_letesitese

Frissítve:
2022. szeptember 28.